Energie opwekken én terugleveren

De vraag naar elektriciteit was tot niet zo lang geleden voorspelbaar en groeide door de jaren heen gestaag. In dichtbevolkte gebieden liggen meer en dikkere kabels, omdat het verbruik daar groter is. Waar weinig mensen wonen, liggen van dunnere en minder kabels, simpelweg omdat er minder energie geleverd hoefde te worden.

Door de komst van zonne- en windenergie wordt er niet alleen energie afgeleverd bij klanten, maar ook duurzame energie opgewekt en teruggeleverd. En juist in de gebieden waar dunne kabels liggen, worden in korte tijd veel zonneparken gerealiseerd: in die gebieden is er meer ruimte en is de grond relatief goedkoop. Door de toename van dit soort parken moeten er ineens grote hoeveelheden energie over dunne kabels geleid worden. In sommige regio’s betekent de groei van (aanvragen voor) duurzame initiatieven dat de capaciteit van het energienet in 2 jaar zou moeten worden uitgebreid met een groei die we normaal in 30 jaar zouden realiseren.

Fors gestegen

Het aantal klanten dat ook energie teruglevert, is de afgelopen jaren verveelvoudigd. Ter illustratie: Het aantal zakelijke klanten dat elektriciteit teruglevert, steeg sinds 2016 met 159 procent. Het aantal particuliere klanten dat elektriciteit teruglevert, steeg met 179 procent. Dit laat zien hoe groot de stijging is in relatief korte tijd.

Aantal aansluitingen

Stijging in procenten ten opzichte van 2016

Huishoudens

Zakelijke aansluitingen

Voorbeeld

 

Neem een boerderij op het platteland van Groningen. Deze heeft een dunne kabel en een klein elektriciteitsstation nodig, zoveel elektriciteit verbruikt deze boerderij immers niet. Maar als de landbouwgronden en daken van deze boerderij vol worden gelegd met zonnepanelen wordt het een heel ander verhaal. De teruglevering van al die opgewekte schone energie moet ook over die dunne kabels en dat gaat niet. Daarvoor is een dikke kabel en een station met meer capaciteit nodig.

Was dit antwoord nuttig?