Informatie gasmeters 28100 en 28101 naar aanleiding van uitzending Max Meldpunt vrijdag 29 april 2022

Vrijdagavond 29 april werd in het consumentenprogramma Max Meldpunt aandacht besteed aan de gasmeter van het type 28100 en de 28101. Het spreekt voor zich dat klanten moeten kunnen vertrouwen op het goed functioneren van hun gasmeter. Daar hechten we als netbeheerder uiteraard veel waarde aan. Vandaar dat er ook hoge eisen aan de meters worden gesteld en er toezicht op de kwaliteitseisen wordt gehouden door Rijksinspectie Digitale Infrastructuur.

De situatie met de klant over de gasmeter met de code 28100 die in de uitzending van Max Meldpunt aan bod is gekomen, is door netbeheerder Stedin opgelost. De klant heeft een nieuwe meter gekregen en er is op 16 maart 2022 een correctieberekening uitgevoerd. Dat wil zeggen dat het teveel berekende verbruik door de energieleverancier wordt gecorrigeerd. Van deze oudere gasmeter met metercode 28100 (2006 & 2007) zijn nog een kleine 3600 stuks in gebruik in heel Nederland. Bij klanten van Enexis nog 32. Als er sprake is van een defecte sensor, dan wordt deze meter vervangen en vindt er een correctieberekening van het verbruik plaats.

Van de slimme gasmeter met metercode 28101 (2010-2013) zijn er in heel Nederland nu ruim 105.000 in gebruik bij klanten. Wat een klein deel is van de in totaal ongeveer 6 miljoen slimme gasmeters in Nederland. Van het type 28101 is bekend dat er zich heel sporadisch een defect aan de sensor kan voordoen. Dan hebben we het over een foutpercentage van 0,14%. Sinds 2010 zijn er in totaal 147 stuks defect geregistreerd bij alle netbeheerders samen en deze gasmeters zijn vervangen.

Bij slimme gasmeters, dus ook bij de meter met code 28101, krijgt de netbeheerder direct een melding van een defect. Ook is er bij deze meter voor de klant een foutcode zichtbaar in de display. Als de netbeheerder de melding krijgt dat zich een sensordefect voordoet, of wij worden er via de klant op geattendeerd, gaan we dit uiteraard oplossen. Zo wordt in dat geval de defecte meter vervangen en vindt er voor de klant een correctieberekening plaats. Dus op 2 manieren is zichtbaar dat er een defect aan de meter is ontstaan zodat dit kan worden opgelost.

Als een klant heeft aangegeven dat de meter niet mag worden uitgelezen, dan worden de meterstanden uiteraard ook niet uitgelezen door de netbeheerder. Wel worden eventuele foutcodes, dus als bijvoorbeeld de sensor van de meter defect raakt, door alle huidige slimme meters aan de netbeheerder doorgegeven. De netbeheerder ontvangt een alarmmelding waarmee we dus kunnen zien dat er iets mis is met de meter en dit kunnen oplossen voor de klant. Er wordt dan een afspraak met de klant gemaakt om de meter te vervangen. Het doorgeven van foutcodes rechtstreeks door een melding vanuit de meter aan de netbeheerder, is daarmee een groot voordeel van de slimme meters.

Er is geen aanleiding om genoemde gasmeters allemaal te vervangen. Het gaat namelijk om goede meters die voldoen aan de geldende kwaliteitseisen en die periodiek worden gecontroleerd. Mocht in een enkel geval een gasmeter toch een storing gaan geven aan de sensor, dan wordt deze meter vervangen en worden eventuele afwijkingen in de verbruiksgegevens voor de klant gecorrigeerd. Het kleine percentage ‘foute’ meters wordt dus door de netbeheerder vervangen.

Voor meer informatie over kwaliteitseisen, onderzoeken en steekproeven:
Energiemeters en veiligheid | Enexis Netbeheer
Steekproef energiemeter | Enexis Netbeheer

Heeft u nog vragen over uw (gas)meter of wilt u contact met ons? Kijk dan op https://www.enexis.nl/meter