Steekproefcontrole

Jaarlijks onderzoeken wij van een aantal typen meters of ze goed werken. Elk jaar komen andere typen meters aan de beurt zodat eens in de zoveel jaar alle typen meters zijn onderzocht. Wij doen dit samen met de andere regionale netbeheerders. Dit onderzoek heet de steekproefcontrole.

Rijksinspectie Digitale Infrastructuur

Rijksinspectie Digitale Infrastructuur houdt namens het Ministerie van Economische zaken toezicht op de Metrologiewet.

Alle meetmiddelen in Nederland, dus ook energiemeters, moeten voldoen aan deze wet. Het agentschap  controleert of de netbeheerders het steekproefonderzoek goed uitvoeren en of ze de afgekeurde populaties tijdig vervangen. 

Gasaansluiting

Een energiemeter wordt pas geplaatst, als die voldoet aan strenge eisen. Om de kwaliteit van de meters die bij klanten in de meterkast hangen te waarborgen, moeten netbeheerders hun meters regelmatig controleren. Iedere meter controleren kost veel tijd en is erg duur. Daarom voeren we steekproeven uit. Hoe we een steekproefcontrole uitvoeren, is beschreven in een reglement.

Bepalen steekproef

Alle gas- en elektriciteitsmeters zijn verdeeld in groepen op basis van soort, type en bouwjaar. Een onafhankelijke coördinator bepaalt elk jaar welke groep wordt onderzocht. Hoe groter de groep is, hoe meer meters we uit die groep moeten controleren. De adressen waarvan we de meter komen controleren, selecteren we vervolgens willekeurig.

Hoe verloopt de steekproefcontrole?

Als wij bij u een meter komen controleren, krijgt u van tevoren een afspraakbrief met een tijdstip waarop wij bij u langs willen komen.

  • De monteur controleert de elektriciteitsmeter met behulp van een zogenaamd ijkkoffer die op uw meter wordt aangesloten.
  • De gasmeter haalt de monteur tijdelijk uit uw meterkast: Hij controleert de meter ter plaatse met de apparatuur uit zijn bus of stuurt de meter naar een ijklaboratorium en dan krijgt u er een nieuwe meter voor in de plaats. 

Om de tests veilig uit te kunnen voeren, moet de monteur de energie tijdelijk afsluiten. Het hele onderzoek duurt ongeveer 60 minuten.

Blijkt tijdens het onderzoek dat de meter meer afwijkt dan wettelijk is toegestaan? Dan vervangen wij meteen zowel uw gasmeter als uw elektriciteitsmeter, ongeacht in welke meter de afwijking zit. Is er door de afwijking meer verbruik geregistreerd? Dan corrigeren we uiteraard ook uw factuur.  Afgekeurde meters moeten wij altijd verwijderen. 

Na de steekproefcontrole

Alle resultaten uit de steekproeven leveren wij aan bij de onafhankelijke coördinator. Dit doen alle andere netbeheerders ook. Op basis van alle steekproefgegevens maakt de coördinator een analyse en doet een uitspraak:

  • Voldoen de gecontroleerde meters aan de wettelijke eisen? Dan blijven deze hangen. Na een aantal jaar wordt dit type meter opnieuw gecontroleerd.  
  • Voldoen meerdere meters in een populatie niet meer aan de gestelde eisen? Dan wordt de hele populatie afgekeurd en krijgen netbeheerders 1,5 jaar de tijd om alle meters van dat type te vervangen. Dit kunnen ook exemplaren zijn die hun werk nog prima doen. Het kan dus voorkomen dat wij bij u de meter komen vervangen omdat die is afgekeurd terwijl wij uw meter niet gecontroleerd hebben.

Rijksinspectie Digitale Infrastructuur publiceert jaarlijks de lijst met alle afgekeurde elektriciteits- en gasmeters.