Update: vrijgeven reservecapaciteit voor opwek

Sinds 1 januari 2021 mogen netbeheerders de reservecapaciteit van het hoogspanningsnet ook gebruiken voor het transport van duurzame energie. Omdat deze nieuwe regelgeving voor meer transportcapaciteit op het elektriciteitsnet zorgt, kunnen we meer grootzakelijke klanten aansluiten die energie willen opwekken.

We zijn hard aan het werk om de extra aansluitingen die deze wetswijziging mogelijk maakt te realiseren. In het derde kwartaal van dit jaar verwachten we de eerste extra klanten aan te kunnen sluiten. De exacte timing is medeafhankelijk van de wensen van de klant.

Waar komt er ruimte vrij?

In totaal komt er ongeveer 1.300 MW extra capaciteit beschikbaar in Enexis-gebied. Voor 500 MW hebben we al getekende overeenkomsten voor nieuwe opdrachten. En we hebben voor nog eens 400 MW offertes uitgebracht. We verwachten dat er na het plaatsen van transformatoren en E-houses (mobiele middenspanningsstations) de komende jaren in Noord-Brabant en Limburg nog zo’n 400 MW beschikbaar komt.

Extra capaciteit per provincie:

peildatum februari 2021

  Nieuwe opdrachten Offertes
Groningen  185 MW 170 MW
Drenthe  179 MW 
Overijssel 149 MW 42 MW
Noord-Brabant   120 MW
Limburg   73 MW
Totaal  513 MW 405 MW

Wanneer?

Voordat we extra capaciteit kunnen aansluiten, zijn er vaak nog aanvullende investeringen of aanpassingen aan ons net of van dat van TenneT (netbeheerder landelijke hoogspanningsnet) nodig. Daarom kan het 2 tot 3 jaar duren voordat alle projecten daadwerkelijk aangesloten worden Wij werken nauw samen met TenneT om dit werk zo snel en efficiënt mogelijk af te ronden. Is er ruimte beschikbaar? Dan informeren wij de klanten die daarvoor in aanmerking komen.

Toekomst

Met de extra vrijgekomen capaciteit kunnen we een deel van de klanten op de interesselijst eerder aansluiten dan gepland. Het is dus geen oplossing voor de schaarsteproblematiek in zijn geheel. Daarom blijven we samen met TenneT investeren in de uitbreiding van het energienet.

Meer informatie

Lees het eerdere nieuwsbericht over deze wetswijziging