Meer helderheid rond regelgeving transportschaarste door zaak Pottendijk

Hoe Enexis Netbeheer en andere netbeheerders om moeten gaan met transportschaarste is een stuk duidelijker geworden door de uitspraak van het gerechtshof 's-Hertogenbosch in de zaak Pottendijk op 28 juli 2020. De uitspraak bevestigt wat wij belangrijk vinden: onze klanten moeten erop kunnen vertrouwen dat we gemaakte afspraken nakomen.

Op 3 punten heeft het gerechtshof Enexis Netbeheer in het gelijk gesteld:

  • De wijze waarop wij transportschaarste vaststellen, is correct. Bij het vaststellen van de totale beschikbare capaciteit op een deel van ons net, houden wij niet alleen rekening met het huidige verbruik van bestaande klanten. We nemen ook prognoses mee van het verwachte toekomstige verbruik van klanten die binnen afzienbare tijd worden aangesloten op het net.
  • Het in behandeling nemen van aanvragen volgens het principe ‘wie eerst komt, eerst maalt’, is correct.
  • Congestiemanagement biedt geen oplossing om meer capaciteit te creëren op het deel van het netwerk waarop Energiepark Pottendijk wil worden aangesloten.

Hiermee heeft het gerechtshof het vonnis vernietigd van het kort geding in september 2019. Dat had Energiepark Pottendijk tegen Enexis Netbeheer aangespannen. Omdat in dat vonnis een aantal vragen onbeantwoord bleven, zijn wij in hoger beroep gegaan.

Betrouwbaarheid energienet 

De uitspraak van het gerechtshof bevestigt dat wij correct en binnen het wettelijke kader handelen. Daarnaast kunnen wij door deze uitspraak blijven instaan voor de betrouwbaarheid van ons energienet. Dat vinden wij uiteraard zeer belangrijk. Wij willen onze bijdrage aan de energietransitie zo optimaal mogelijk invullen

Meer weten?