Grote toename zonneparken zet capaciteit elektriciteitsnet Zuid-Nederland onder druk

In Noord-Brabant en Limburg neemt de hoeveelheid duurzame elektriciteit fors toe. Dat is goed nieuws, want zonneparken en windmolens zijn hard nodig om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord te halen. Hierdoor groeit de druk op het bestaande elektriciteitsnet. In delen van Noord-Brabant en Limburg loopt de beschikbare capaciteit van het hoogspanningsnet tegen haar grenzen aan. Enexis Netbeheer past om die reden per 9 juli de status van 21 van de 63 deelgebieden in Noord-Brabant en Limburg aan.

Oorzaak

Enexis Netbeheer heeft in 2019 bijna 1200 terug leverende, grootzakelijke klanten aangesloten in Noord-Brabant en Limburg, waarmee het opgesteld vermogen van grootzakelijke klanten in deze provincies in één jaar tijd met maar liefst vijftig procent is toegenomen. Hierdoor neemt de druk op het elektriciteitsnet snel toe. Een zonnepark bouwen kost veel minder tijd dan het uitbreiden van het elektriciteitsnet. Als gevolg hiervan moet Enexis Netbeheer per 9 juli in 21 van de 63 deelgebieden in Noord-Brabant en Limburg een fase 1 transportschaarste afkondigen. In deze gebieden geldt dat er nog maar weinig capaciteit beschikbaar is voor de grootschalige teruglevering van duurzaam opgewekte elektriciteit.

Tot nu toe konden TenneT en Enexis Netbeheer de vermogensvraag spreiden over meerdere stations. Doordat de limiet voor dit deel van het hoogspanningsnet bijna is bereikt, is spreiden niet meer mogelijk. Hierdoor krijgen nu 21 gebieden tegelijkertijd met transportschaarste te maken.

Bekijk ons overzicht van alle schaarstegebieden voor teruglevering (in Enexisgebied).

Gevolgen voor klanten

Doordat er nog beperkte capaciteit op het net beschikbaar is, verandert het offerteproces voor zakelijke klanten (aansluiting groter dan >80A). Wanneer de capaciteit (bijna) geheel vergeven is, melden wij dit bij de Autoriteit Consument en Markt. Deze gebieden kleuren dan oranje op de schaarstekaart. Tegelijkertijd starten we een onderzoek naar de mogelijkheden van congestiemanagement (zie kader). Als congestiemanagement geen oplossing biedt,  kleurt een gebied uiteindelijk rood. Voor particulieren die zonnepanelen op hun woning willen installeren, geldt dit niet. Voor hen verandert er niets – zij kunnen gewoon terug blijven leveren.

Congestiemanagement


Congestiemanagement is een systeem waarbij de vraag en het aanbod van elektriciteit tegen een financiële vergoeding op elkaar wordt afgestemd. Klanten kunnen in zo’n systeem zelf aangeven tegen welke prijs ze bereid zijn om geplande productie niet uit te voeren. Klanten buiten het congestiegebied kunnen vervolgens aanbieden om die productie over te nemen. Op deze manier zorgen producenten en netbeheerders samen, tegen de laagste kosten, voor meer ruimte op het netwerk. 

Voor het gebied rondom Hapert is het onderzoek naar congestiemanagement afgerond. Helaas biedt congestiemanagement hier geen oplossing voor de transportschaarste en kunnen daar geen nieuwe aanvragen voor teruglevering worden gehonoreerd.

Meer weten