Lichte stijging netwerkkosten in 2020

In 2020 jaar stijgen de kosten voor netbeheer met ongeveer € 0,60 per maand. De meeste huishoudens in Enexis-gebied betalen volgend jaar € 34,- per maand aan netwerkkosten.

Met dit geld zorgen we voor de aanleg en het onderhoud van ons energienet. Zo leggen we nieuwe kabels en leidingen aan, onderhouden en vernieuwen we onze laag- en middenspanningsstations en bouwen we nieuwe stations. Onder de grond ligt 140.000 km elektriciteitskabel en ruim 45.000 km gasleiding en dat wordt ieder jaar meer. Via dit grotendeels onzichtbare netwerk voorzien we ruim 2,8 miljoen huishoudens en bedrijven in Nederland van elektriciteit en gas. En dat doen we goed. Nederland kent nauwelijks grote gas- en elektriciteitsstoringen. Mede dankzij onze werkzaamheden bent u 99,99% van de tijd verzekerd van elektriciteit en gas in uw woning.

Wat zijn netwerkkosten?

Maakt u gebruik van gas en/of elektriciteit? Dan betaalt u, naast de kosten voor uw energieverbruik en energiebelasting, ook iedere maand netwerkkosten. Deze netwerkkosten betaalt u via uw energieleverancier aan ons. Hoeveel dit precies is, is afhankelijk van de grootte van uw gas- en/of elektriciteitsaansluiting. In de netwerkkosten zijn inbegrepen: onderhoud van de aansluiting, kosten voor het gebruik van het gas- en elektriciteitsnetwerk en de huur van de elektriciteits- en/of gasmeter.

Investeren in een duurzame toekomst

De vraag naar energie verandert. Op steeds meer daken van woningen en bedrijven liggen zonnepanelen. En ook het aantal zonneparken groeit vliegensvlug. Elektriciteit terugleveren aan het net levert voor consumenten vrijwel nooit problemen op, maar voor grote zonnedaken of zonneparken is de capaciteit van het netwerk niet altijd en overal toereikend. Daarom investeren we in uitbreiding van ons energienet, zodat het toekomstbestendig is.

We blijven de komende decennia hard aan het werk om onze netten en de laag- en middenspanningsstations geschikt te maken voor grootschalige teruglevering. Waar nodig én mogelijk plaatsen we nieuwe stations. Ook onderzoeken we mogelijkheden om de transitie naar een volledig duurzame energievoorziening soepel te laten verlopen.

Lees ook: