Afbeelding van een slimme meter in een meterkast

Privacy en de slimme meter

De slimme meter maakt het mogelijk dat Enexis Netbeheer meterstanden op afstand uitleest. Hoe gaan wij om met uw data? En hoe respecteren wij uw privacy?

Bescherming van uw gegevens door Enexis Netbeheer

Er gelden normen voor het gebruik van gegevens van onze klanten. Enexis Netbeheer respecteert uw privacy. En volgt:

  • Gedragscode Slimme Meters
    Samen met de andere netbeheerders heeft Enexis Netbeheer een gedragscode opgesteld. Deze stelt regels aan de verwerking van gegevens uit de slimme meter. De gedragscode is goedgekeurd door het College bescherming persoonsgegevens (CBP, per 2016 Autoriteit Persoonsgegevens). Elk jaar verklaart Enexis Netbeheer dat wij hebben voldaan aan de gedragscode. In het jaarbericht van 2018 is dit terug te vinden op pagina 34.

  • Privacy en Security Eisen van Netbeheer Nederland
    De meter is beveiligd. In de Elektriciteitswet staat dat de netbeheerders de slimme meter moeten beveiligen. Gezamenlijk hebben de netbeheerders hiervoor eisen opgesteld. Samen met securitybedrijven toetsen we de implementatie regelmatig.

  • Privacyverklaring Enexis
    Enexis heeft een privacyverklaring opgesteld voor haar klanten. In deze verklaring wordt beschreven hoe Enexis omgaat met persoonsgegevens van klanten.

Op afstand uitlezen en privacy

Enexis Netbeheer kan gegevens op afstand uitlezen maar wij of uw energieleverancier kunnen niet zien hoeveel energie u op welk moment verbruikt. Ook kunnen wij geen relatie leggen tussen apparaten in uw huis en uw verbruik. Gaat u energieverbruiksmanagers gebruiken van een energieleverancier of ander bedrijf? Én geeft u deze aanbieder toestemming om meetgegevens te laten uitlezen door Enexis Netbeheer? Dan sturen wij die gegevens door en krijgt de aanbieder inzicht in uw verbruik.

Aanbieders energieverbruiksmanagers

De leveranciers van energieverbruiksmanagers kunnen energiebedrijven zijn of andere bedrijven die we onafhankelijke dienstenaanbieders (oda’s) noemen. Het is belangrijk dat u zich afvraagt hoe deze aanbieders omgaan met uw gegevens. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft daar de checklist Privacy slimme meter voor gemaakt (rechts op de pagina).

Als wij van een onafhankelijke dienstenaanbieder de vraag krijgen om uw meetgegevens te gaan doorgeven, vragen wij altijd om een directieverklaring van het bedrijf. Daarna vragen we jaarlijks om een accountantsverklaring waarin is vastgesteld dat de onafhankelijke dienstenaanbieder alleen meetgegevens opvraagt met uw toestemming.

Bewaren van meetgegevens

De slimme elektriciteitsmeter slaat in het geheugen meetgegevens van elektriciteit en van gas op. 

 Meetgegevens Bewaartermijn 
 Dagstanden gas + elektriciteit  40 dagen
 Maandstanden gas + elektriciteit  13 maanden
 Kwartierstanden elektriciteit  10 dagen
 Uurstanden gas  10 dagen