Slimme meter: uw privacy en gegevens

Met de slimme meter kan Enexis Netbeheer uw meterstanden op afstand uitlezen en tijdelijk opslaan. Wij vertellen u graag meer over de slimme meter en hoe wij omgaan met uw gegevens.

Uw gegevens worden beschermd

Uw privacy vinden wij belangrijk: wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Er gelden regels voor het gebruik van gegevens van onze klanten. Samen met de andere netbeheerders hebben wij de Gedragscode Slim Netbeheer opgesteld. Hierin leest u hoe wij omgaan met uw gegevens uit de slimme meter. In onze privacyverklaring leest u hoe we omgaan met uw persoonsgegevens.

Klacht indienen

Bent u het niet eens met de manier waarop wij met data omgaan voor onze netbeheerdoeleinden? Dien dan een klacht in op de website van Netbeheer Nederland.

Uw gegevens worden tijdelijk opgeslagen

Elke dag lezen wij de meetgegevens op afstand uit voor uw energieleverancier. Dit is per 1 oktober 2020 wettelijk verplicht. De slimme meter slaat meetgegevens van elektriciteit en van gas op. Hieronder leest u de bewaartermijnen van de gegevens die in de slimme meter zelf bewaard worden.

Bewaartermijnen gegevens in de slimme meter

 • Dagstanden gas en elektriciteit: 40 dagen
 • Maandstanden gas en elektriciteit: 13 maanden
 • Kwartierstanden elektriciteit: 10 dagen
 • Uurstanden gas: 10 dagen

Vanwege Europese wetgeving bewaren we de dagstanden van gas en elektriciteit ook 24 maanden in ons systeem. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met uw energieleverancier.

Wie ziet uw gegevens?

Uw meterstanden zijn zichtbaar voor u, uw netbeheerder en uw energieleverancier. Wij geven uw meterstanden door aan uw energieleverancier voor de juiste afrekening van uw verbruik. Niemand anders heeft toegang tot deze gegevens, tenzij u daar zelf toestemming voor geeft. Bijvoorbeeld aan aanbieders van energieverbruiksmanagers.

Welke gegevens zijn zichtbaar?

De slimme meter meet alleen hoeveel energie u verbruikt en eventueel teruglevert tijdens een bepaalde periode. Uw netbeheerder en energieleverancier zien niet wat uw verbruik per apparaat is of wat uw leefpatroon is. Het is niet zichtbaar of u bijvoorbeeld televisie kijkt of onder de douche staat.

Uw toestemming aan een energieverbruiksmanager

Misschien heeft u een energieverbruiksmanager zoals een app of een apparaat met sensor dat gekoppeld is aan uw slimme meter? Dan maakt u waarschijnlijk gebruik van een Onafhankelijke Diensten Aanbieder (ODA). Deze kan, natuurlijk alleen met uw toestemming, uw meetdata opvragen bij uw netbeheerder. Vaak weten gebruikers niet meer of ze een ODA toestemming hebben gegeven om hun gegevens uit te vragen. Als u bijvoorbeeld een app verwijderd heeft, betekent het dat zij wél nog steeds uw gegevens uitvragen. Wilt u uw toestemming intrekken? Neem dan contact op met de betreffende ODA.

Veelgestelde vragen slimme meter

 • De slimme meter is standaard zo ingesteld dat wij meetgegevens op afstand uitlezen. U kunt de instelling van de slimme meter in uw meterkast niet zelf wijzigen. Wilt u het uitlezen van uw meetgegevens op uw adres aan- of uit laten zetten? Dan kunt u dit doen via  onze Klantenservice. Wijzigen is gratis.

  Verhuist u naar een woning waar al een slimme meter hangt? Dan is het goed om te weten dat wij meetgegevens op afstand uitlezen. Wij zetten de meter altijd weer terug naar de standaardinstellingen op het moment dat een energieleverancier doorgeeft dat een bewoner vertrekt. Vergeet dit dus niet te laten wijzigen als u niet wilt dat wij de meetgegevens kunnen uitlezen.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Als u de meter administratief uit laat zetten moet u rekening houden met het volgende:

  • u moet zelf de meterstanden doorgeven aan uw energieleverancier;

  • u krijgt geen maandelijks verbruiksoverzicht van uw energieleverancier.

  Als we de uitleesfunctie uitgezet hebben, lezen we uw energieverbruik niet meer uit. Wel voeren we nog software-updates uit en wisselen we gegevens uit om uw meter goed te laten functioneren en te beheren.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Hangt er een slimme meter in uw meterkast, maar wilt u dit liever niet (meer)? Neem dan contact op met onze Klantenservice en vraag een meterwissel aan. U kunt dan tegen betaling een digitale meter zonder communicatiefunctie laten installeren. Wij kunnen dan geen gegevens op afstand uitlezen, ook niet voor het beheer van ons net of uw meter.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • U bent niet verplicht om een slimme meter te laten installeren of te behouden. Wilt u liever een gewone digitale meter (een meter die geen meterstanden automatisch kan doorsturen) laten installeren of behouden? Dan is het goed om rekening te houden met het volgende:

  • u moet zelf de meterstanden doorgeven aan uw energieleverancier;
  • u krijgt geen maandelijks verbruiksoverzicht van uw energieleverancier;
  • u kunt vanaf 1 juli 2021 geen energie tegen dubbeltarief gebruiken, omdat het TF-signaal niet meer bestaat;
  • u heeft minder mogelijkheden in energieverbruiksmanagers die helpen bij energiebesparing.
  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Uw privacy vinden wij belangrijk: wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Er gelden regels voor het gebruik van gegevens van onze klanten. Samen met de andere netbeheerders hebben wij de Gedragscode Slim Netbeheer opgesteld. Hierin leest u hoe wij omgaan met uw gegevens uit de slimme meter. In onze privacyverklaring leest u hoe we omgaan met uw persoonsgegevens.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Uw privacy vinden wij belangrijk: wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Er gelden regels voor het gebruik van gegevens van onze klanten. Samen met de andere netbeheerders heeft Enexis Netbeheer de Gedragscode Slim Netbeheer opgesteld. Hierin leest u hoe wij omgaan met uw gegevens uit de slimme meter.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Bent u het niet eens met de manier waarop wij met data omgaan voor onze netbeheerdoeleinden? Dien dan een klacht in op de website van Netbeheer Nederland.
  Heeft dit antwoord u geholpen?