Wat er gebeurt nadat u uw aanvraag hebt ingediend?

U hebt een nieuwe aansluiting aangevraagd via mijnaansluiting.nl. Op deze pagina leest u hoe wij uw aanvraag in behandeling nemen en wat u kunt verwachten. En u vindt het antwoord op de meestgestelde vragen.

Hoe nemen wij uw aanvraag in behandeling?

We controleren of alle gegevens die u hebt ingevuld (zoals uw contactgegevens en adres) juist zijn en of wij alle benodigde bijlagen van u hebben ontvangen via mijnaansluiting.nl. Als onze gegevens niet overeenkomen met wat u hebt ingevuld of als we dingen missen, nemen wij telefonisch contact met u op.

Nadat wij uw aanvraag hebben gecontroleerd, maken wij een offerte op. U ontvangt de offerte binnen 10 werkdagen na uw aanvraag per e-mail. De offerte is 3 maanden geldig.

Zodra u de offerte hebt ontvangen geeft u ons een akkoord voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Dit akkoord geeft u door de offerte te ondertekenen en aan ons terug te sturen. Zodra wij de offerte getekend van u hebben teruggekregen, gaan wij aan de slag met uw aanvraag en starten we met de voorbereidende werkzaamheden.

Nadat wij de ondertekende offerte hebben ontvangen, sturen wij u een opdrachtbevestiging van uw aanvraag. In de opdrachtbevestiging vindt u de volgende gegevens:

 • Overzicht van de werkzaamheden die de aannemer bij u komt uitvoeren.
 • EAN-code(s) van uw nieuwe aansluiting(en). Deze hebt u nodig voor het aanvragen van een energiecontract met uw energieleverancier.
 • De contactgegevens van de aannemer die de werkzaamheden uit gaat voeren.

In de meeste gevallen voeren wij de werkzaamheden niet zelf uit. We besteden deze uit aan één aannemer. Enexis Netbeheer werkt met vaste aannemers. Op de lijst met aannemers ziet u met welke aannemers Enexis Netbeheer samenwerkt.

De aannemer doet een aantal voorbereidende werkzaamheden. Een aantal van deze werkzaamheden kunnen er voor zorgen dat het langer duurt voordat de aannemer met de uitvoering van de werkzaamheden kunnen beginnen:

 • Aanvragen van de benodigde vergunningen 
  Soms is er voor het uitvoeren van de werkzaamheden een vergunning nodig van bijvoorbeeld de gemeente, provincie of het waterschap. Als dit nodig is, starten we een aanvraagprocedure op. 
 • Onderzoek naar de bodemkwaliteit 
  De netbeheerder is verplicht de bodemkwaliteit te laten onderzoeken. Als er bij het bodemonderzoek vervuilde grond wordt gevonden, dan moeten aanvullende vergunningen en werkzaamheden aangevraagd en uitgevoerd worden.

Wanneer een van bovenstaande punten geldt voor uw aanvraag, informeren wij u hierover.

De aannemer neemt contact met u op voor het maken van een afspraak. Vanaf dit moment verloopt het contact over de werkzaamheden met de aannemer.

Het verschilt per aannemer op welke termijn deze contact met u opneemt. Als u werkzaamheden hebt aangevraagd waarbij meer dan 1 netbeheerder is betrokken, worden de werkzaamheden zoveel mogelijk gecombineerd uitgevoerd. De aannemer neemt pas contact met u op als hij bericht heeft gekregen van alle andere netbeheerders.

Schouwing

In sommige gevallen moet de aannemer een schouwing doen om te controleren of hij de werkzaamheden uit kan voeren. Hij komt dan bij u thuis of in uw pand en bekijkt de situatie ter plekke. Als er aanpassingen nodig zijn dan bepaalt u in overleg met de aannemer wat er nog moet gebeuren en wie hier zorg voor draagt.

Op de dag van de werkzaamheden, of bij een schouwing, zorgt u ervoor dat:

 • uw meterkast is gereed en volgens de richtlijnen voor meterkasten;
 • uw meterkast goed toegankelijk is voor de monteurs die de werkzaamheden uit komen voeren.
 • de mantelbuizen voor invoer van kabels en leidingen zijn aangebracht volgens de geldende richtlijnen. Welke dit precies zijn, vindt u op onze pagina Richtlijnen meterkast en bouwkast
 • het pand glasdicht en afsluitbaar is; 
 • eventueel stukadoorswerk gereed is; 
 • het terrein waarop wij leidingen of kabels moeten aanleggen, vrij is van obstakels en objecten. 

U bepaalt in overleg met de aannemer op welke datum de werkzaamheden worden uitgevoerd. Wij geven de aannemer de door u gewenste datum door. Helaas is het niet altijd mogelijk de werkzaamheden op de gewenste datum te plannen. 

Doorlooptijden


Zijn er geen bijzonderheden? Dan wordt de nieuwe aansluiting in de meeste gevallen binnen 6 tot 12 weken opgeleverd. In de volgende situaties kan de doorlooptijd van uw aanvraag oplopen tot 13 á 18 weken:

 • Er is geen hoofdnet aanwezig. We moeten dan eerste een hoofdnet aanleggen.
 • Het bestaande gas- of elektriciteitsnet kan de door u aangevraagde capaciteit niet leveren. We moeten dan een apart proces opstarten om het bestaande net uit te bereiden.
 • Uit het bodemonderzoek blijkt dat er sprake is van vervuilde grond. 
 • Er moeten vergunningen aangevraagd worden. De aanvraagprocedure neemt tijd in beslag en kan per gemeente verschillen.
 • Overige situaties die van invloed zijn op de doorlooptijd: drukte bij de aannemer, weersomstandigheden (denk aan vriezen), het ontbreken van de opdracht van andere netbeheerders bij een combinatie-aanvraag.

Als door bovenstaande punten de doorlooptijd van uw aanvraag langer wordt, informeren wij u hierover. 

Het is goed om te weten dat wij pas starten met uw aanvraag vanaf het moment dat wij uw getekende offerte ontvangen. Vanaf dat moment kan de doorlooptijd van uw aanvraag verschillen van 6 tot 18 weken.

Na het uitvoeren van de werkzaamheden betaalt u de factuur. Deze ontvangt u binnen 4 weken na uitvoering van de werkzaamheden van Enexis.

Veelgestelde vragen

Voor wijzigingen in uw oorspronkelijke aanvraag neemt u contact op met Enexis Netbeheer. De contactinformatie vindt u op de offerte of opdrachtbevestiging. Wij bespreken dan de mogelijkheden met u.

Als u van ons een opdrachtbevestiging hebt ontvangen, ligt uw opdracht bij de aannemer die de werkzaamheden uit komt voeren. Neem daarom contact op met de aannemer. De contactgegevens kunt u vinden op de opdrachtbevestiging.

Als u contact opneemt met uw aannemer, gebruik dan altijd het telefoonnummer dat in de opdrachtbevestiging staat. Als u het algemene nummer van de aannemer belt, kunnen ze u niet verder helpen. 

Hebt u nog geen opdrachtbevestiging ontvangen? Neem dan contact op met Enexis Netbeheer. De contactgegevens vindt u op de offerte.

De planning verloopt via de aannemer. Neem daarom contact op de aannemer die in de opdrachtbevestiging is vermeld. Daarin vindt u ook het telefoonnummer.

Als u contact opneemt met uw aannemer, gebruik dan altijd het telefoonnummer dat in de opdrachtbevestiging staat. Als u het algemene nummer van de aannemer belt, kunnen ze u niet verder helpen. 

De gegevens van de aannemer staan in de opdrachtbevestiging. Bent u deze kwijt? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij Enexis Netbeheer. Naam en telefoonnummer vindt u in de offerte. Bent u ook de offerte kwijt? Neem dan contact op met onze klantenservice via telefoonnummer 088 857 70 00 (op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur).

Als u contact opneemt met uw aannemer, gebruik dan altijd het telefoonnummer dat in de opdrachtbevestiging staat. Als u het algemene nummer van de aannemer belt, kunnen ze u niet verder helpen. 

U ontvangt de factuur binnen 2 tot 4 weken nadat wij de nieuwe aansluiting geplaatst hebben.

Als u uw aanvraag wilt annuleren, dan neemt u contact op met uw contactpersoon bij Enexis Netbeheer. Naam en telefoonnummer vindt u in de offerte. Wij brengen alle kosten die wij op dat moment gemaakt hebben voor uw aanvraag, bij u in rekening.

De Track & trace op mijnaansluiting.nl is in ontwikkeling en niet alle wijzigingen worden weergegeven. De track & trace op de website geeft op dit moment dus nog geen volledig beeld van de voortgang van uw aanvraag.