De huisaansluiting omzetten naar een bouwaansluiting

Gaat u  de woning renoveren of verbouwen? Dan kunt u de elektriciteitsaansluiting door ons laten omzetten naar een bouwaansluiting.  De vaste aansluiting wordt dan naar een bouwkast verplaatst. 

Direct aanvragen

Ik wil de huisaansluiting direct naar een bouwaansluiting omzetten.

Koken op gas

Wat is een huisaansluiting omzetten naar een bouwaansluiting?

Wanneer wij de vaste aansluiting verplaatsen naar een bouwkast moet er zelf voor zorgen dat de bouwkast aan de richtlijnen voor bouwkasten voldoet. Wij zijn verantwoordelijk voor de aansluiting op het energienet en de energiemeter. Soms moet de capaciteit van uw bouwaansluiting zwaarder zijn dan uw huisaansluiting. U kunt dan kiezen voor een combinatie-aanvraag. Een erkend installateur kan u helpen om de juiste capaciteit te kiezen. 

Wanneer u de vaste aansluiting wilt omzetten naar een bouwaansluiting gaat u naar de website Mijnaansluiting.nl. Maak hier een nieuw account aan of log in. Start een nieuwe aanvraag en kies voor de optie: wijzigen aansluiting, verplaatsing of verplaatsing/capaciteit wijziging. 

Wanneer kunt u het omzetten van uw huisaansluiting naar een bouwaansluiting aanvragen?

U kunt uw huisaansluiting om laten zetten naar een bouwkast wanneer u:

 • uw huis gaat slopen en opnieuw op gaat bouwen;
 • een grote verbouwing aan uw huis doet.

Wat houdt het omzetten van een vaste aansluiting naar een bouwaansluiting in?

De werkzaamheden voor het omzetten van de vaste aansluiting kunnen per situatie verschillen. Komt de bouwaansluiting op een andere plek dan uw meterkast? Dan kan er graafwerk nodig zijn.

Hebt u na afronding van uw project geen bouwaansluiting meer nodig? Deze kunt u dan weer terug laten zetten naar een huisaansluiting. De aansluiting wordt dan van de bouwkast verplaatst naar uw meterkast. Misschien moet de capaciteit van de aansluiting na de verbouwing weer aangepast worden. Een erkend installateur kan u  hierover adviseren.

De huisaansluiting omzetten naar een bouwaansluiting in 4 stappen

 • 1

  Vraag een erkend installateur om advies.

 • 2

  Vraag op Mijnaansluiting.nl een omzetting van de huisaansluiting aan.

 • 3

  Ga akkoord met de offerte.Tref eventuele voorbereidende werkzaamheden.

 • 4

  Wij, of een aannemer namens ons, komen de vaste aansluiting omzetten naar een bouwaansluiting.

Tips voor een snelle aanvraag

De volgende zaken zijn handig om bij de hand te hebben wanneer u een aanvraag indient.

 • Voeg een scherpe foto van de totale (bestaande) meteropstelling toe aan uw aanvraag.

  • Verwijder losse voorwerpen uit de meterkast.
  • Zorg voor voldoende licht.
  • Neem de foto van recht voor de meterkast.
  • Zorg ervoor dat alle voor uw aanvraag relevante onderdelen op de foto staan.

  Krijgt u niet alles op één foto? Maak in dat geval aparte foto’s van de gas- en elektriciteitsaansluiting.

  Wanneer nodig?

  Deze bijlage is optioneel bij: verwijderen aansluiting, nieuwe (bouw) aansluiting.
 • Doet u een aanvraag voor een nieuwe aansluiting of u wilt uw huidige aansluiting wijzigen of verplaatsen? Dan vragen wij u om een situatieschets, bouw- of bestektekening of plattegrond toe te voegen. Wij hebben dit nodig om te zien of een aansluiting mogelijk is en of welke werkzaamheden we moeten treffen. 

  Plattegrond

  Hiermee bedoelen wij een tekening waarop staat aangeven waar de meterkast zich in uw pand bevindt. Neem in de plattegrond de afstanden in meters op of de schaal waarin de plattegrond is opgesteld.

  Wanneer nodig?

  • Deze bijlage is verplicht bij: nieuwe (bouw) aansluiting, aansluiting verplaatsen.
  • Deze bijlage is optioneel bij: verwijderen aansluiting.

  Situatieschets

  Hiermee bedoelen wij een (eenvoudige) tekening waarop staat:

  • de ligging van de woning;
  • de omliggende straten;
  • de bijbehorende straatnamen en het type bestrating.

  Wanneer nodig?

  • Deze bijlage is verplicht bij: nieuwe (bouw) aansluiting, aansluiting verplaatsen.
  • Deze bijlage is optioneel bij: verwijderen aansluiting.
 • U moet de afstand (in meters) tussen de oude locatie en de nieuwe locatie van de aansluiting weten voor uw aanvraag.

 • Soms zijn er graafwerkzaamheden nodig. U wordt voordat onze werkzaamheden starten geïnformeerd of er graafwerkzaamheden nodig zijn. Om de kabels/leidingen te leggen, moet u de grond waarin gewerkt wordt vrij (laten) maken van niet-opneembare bestrating (zoals beton), grind, beplanting en overige obstakels. Na onze werkzaamheden zorgt u zelf voor het (laten) herplaatsen van het straatwerk en eventuele beplanting. 

Kosten werkzaamheden berekenen

De kosten voor het omzetten van een huisaansluiting naar een bouwaansluiting zijn gelijk aan de tarieven voor een verplaatsing van de huisaansluiting. 

  Monteur Enexis in bus
  Enexis medewerker bij zijn bus

  Wat is mijn huidige aansluitwaarde?

  Veelgestelde vragen

  • Dien op tijd uw aanvraag in. Binnen enkele werkdagen nemen wij contact met u op voor het opstellen van de offerte.

   Wij plannen de werkzaamheden in als u er definitief opdracht voor hebt gegeven en wij dus een ondertekende offerte en/of akkoordverklaring van u hebben ontvangen. Op dit moment is het erg druk. Hierdoor is de gemiddelde doorlooptijd opgelopen tot ongeveer 12 weken.

   Let op: sommige situaties zorgen voor een langere doorlooptijd. Wanneer u de offerte ontvangt, wordt u hiervan op de hoogte gesteld. De planning wordt door de aannemer altijd met u afgestemd.

   Voorbeelden die zorgen voor een langere doorlooptijd:

   • Er is geen hoofdnet aanwezig. We moeten dan eerst een hoofdnet aanleggen.
   • Het bestaande gas- of elektriciteitsnet kan de door u aangevraagde capaciteit niet leveren. We moeten dan een apart proces opstarten om het bestaande net uit te bereiden.
   • Uit het bodemonderzoek blijkt dat er sprake is van vervuilde grond.
   • Bij het uitbreiden van ons net komt er een nieuwe leiding te liggen in grond waarvan de aanvrager niet de eigenaar is. Wij hebben hiervoor toestemming nodig van de grondeigenaar. Die toestemming moeten wij bij de notaris laten vastleggen. Dat noemen we het vestigen van zakelijk recht. Er moeten vergunningen aangevraagd worden. De aanvraagprocedure neemt tijd in beslag en kan per gemeente verschillen.

   Andere situaties die kunnen zorgen een langere doorlooptijd zijn:

   • Drukte bij de aannemer, weersomstandigheden (denk aan vorst).
   • Het ontbreken van de opdracht van andere netbeheerders bij een combinatie-aanvraag.

   Let op: de doorlooptijden die wij noemen, zijn altijd streeftijden. Deze kunnen veranderen en zijn per regio verschillend.