Een gasaansluiting verwijderen: hoe gaat dat in de praktijk?

Bij het verwijderen van gasaansluitingen van huisaansluitingen, verwijderen we de gasleiding tot aan de hoofdleiding. Soms moeten we hiervoor de stoep openbreken of in voortuinen graven. Voor appartementen en andere hoogbouw ligt dat anders. Meestal moeten we dan ook in het gebouw werkzaamheden uitvoeren.

Appartementen en andere hoogbouw

Bij appartementen en andere hoogbouw zijn de gasmeters van verschillende appartementen aangesloten op een gezamenlijke stijgleiding die van de begane grond naar boven loopt. Die kan pas verwijderd worden als niemand in het gebouw meer gas afneemt.

 • Zijn bij alle appartementen de gasleidingen verwijderd die op dezelfde stijgleiding zijn aangesloten, dan verwijderen wij ook de hele stijgleiding en de ‘hoogbouw aansluitleiding’ die loopt tot aan de hoofdleiding in de straat.

 • Krijgen we de vraag om appartementen van het gas af te halen maar blijft er nog een appartement van een gasgebruiker aangesloten op de stijgleiding? Dan blijft de stijgleiding zitten en verwijderen we alleen de meters en de gasleidingen tussen de meter en de stijgleiding.

 • Stapt de laatste gasgebruiker die op een stijgleiding is aangesloten van het gas af? Dan verwijderen we de gasaansluiting bij die klant en volgt (later) de laatste stap: het verwijderen van de stijgleiding en de hoogbouw aansluitleiding. In deze situatie krijgen de bewoners van de appartementen die langer geleden van het gas af zijn gegaan 2 keer te maken met Enexis Netbeheer. Want voor het weghalen van de stijgleiding moeten we meestal werken vanuit de meterkast van elk appartement.

Infographic Hoogbouw van het gas af

Infographic Laagbouw van het gas af

Als een huurder zelf de gasaansluiting laat verwijderen

Nu het afmelden van de gasaansluiting kosteloos is, neemt de kans dat huurders zelf een aanvraag doen om van het gas af te gaan toe. De huurder moet hier toestemming voor hebben van de woningcorporatie, maar wij controleren dit niet. Het is daarom belangrijk om vanuit de woningcorporatie altijd goed te communiceren over verduurzamen naar uw huurders. In de veelgestelde vragen hieronder leest u waar u rekening mee moet houden.

Veelgestelde vragen

 • De verantwoordelijkheid voor een gas- of elektriciteitsaansluiting ligt niet automatisch bij de eigenaar van een pand. De persoon die voor de aansluiting een energiecontract heeft afgesloten bij een energieleverancier, is onze contractant en dus ons aanspreekpunt. Diegene kan bijvoorbeeld opdracht geven om de aansluiting te laten wijzigen, afsluiten of verwijderen. Dit geldt dus ook voor uw huurders die zelf een energiecontract hebben afgesloten.

  In de praktijk zijn veel mensen zich hier niet van bewust. Dat komt onder andere doordat zij niet rechtstreeks een overeenkomst afsluiten met hun netbeheerder. Het is in Nederland als volgt geregeld: als iemand een energiecontract afsluit met een energieleverancier, sluit deze energieleverancier namens deze klant een overeenkomst met de netbeheerder. De klant merkt hier niks van en krijgt hier ook geen bevestiging van. De netbeheerder krijgt de naam van de klant door en die klant blijft ons aanspreekpunt totdat een andere klant een energiecontract afsluit voor de aansluiting.
   
  Wij adviseren u om onder de aandacht te brengen bij uw huurders dat zij verduurzamingsplannen met u bespreken en wat de consequenties zijn van een eventuele verwijdering. In uw huurovereenkomsten staat ongetwijfeld hoe de huurder het gehuurde pand weer moet opleveren bij vertrek. U kunt op basis daarvan waarschijnlijk afdwingen dat de huurder weer een nieuwe gasaansluiting moet laten aanleggen. Aandachtspunt hierbij is wel dat de gemeente de regels rondom het aanleggen van nieuwe gasaansluitingen kan aanpassen. Krijgt een wijk het label ‘gasloos’ omdat er een warmtenet ligt of gepland is, dan mogen wij geen nieuwe gasaansluiting meer aanleggen.

 • Dit doen we in de 1e plaats voor de veiligheid. Als er geen gas meer wordt gebruikt, vervaagt het besef dat er nog gasleidingen liggen, waar deze precies lopen en welke leidingen wel of juist geen gas bevatten. Onduidelijkheid hierover heeft in Nederland helaas al tot de 1e ongelukken geleid. Iets wat wij graag willen voorkomen.

  Daarnaast kan het achterlaten van oude (loze) leidingen tot bodemverontreiniging leiden en voelen wij ons verantwoordelijk voor het netjes opruimen van ons bedrijfsafval.

 • Er zijn 2 redenen waarom het aantal verwijderopdrachten dat wij krijgen - ook van huurders - groeit.

  • Tegenwoordig benaderen wij klanten als zij langer dan een jaar een afgesloten aansluiting hebben. Sinds 1 februari 2019 gelden nieuwe regels voor afgesloten gasaansluitingen. Voor de veiligheid mag een gasaansluiting maximaal 12 maanden lang afgesloten blijven. Daarna moet de klant kiezen tussen heraansluiten of permanent verwijderen. Dit geldt voor klanten die sinds 1 februari 2019 worden afgesloten, maar ook voor alle klanten die vóór die tijd zijn afgesloten. Wij zijn nog bezig met het benaderen van die laatste groep klanten, sommigen hadden al jaren een afgesloten aansluiting. Door deze inhaalslag komen er relatief veel verwijderopdrachten binnen.
  • De kosten voor het verwijderen van de gasaansluiting zijn veranderd. Hierdoor is de drempel lager om de aansluiting te verwijderen. 
 • Wij onderhouden in principe alleen contact met onze contractanten. Als uw huurder zelf een energiecontract heeft afgesloten, is uw huurder dus ons aanspreekpunt. Geeft uw huurder ons opdracht om een gasaansluiting te verwijderen, dan is het aan de huurder om u daarover te informeren. Wij nemen daarover geen contact met u op.

  Uitzonderingen
  Over een afgesloten aansluiting zoeken wij soms wel contact met een woningcorporatie. We vragen u dan of we de aansluiting moeten verwijderen of dat u de aansluiting wilt ‘overnemen’. Dat is het geval:

  • Als uw huurder ons eerder opdracht heeft gegeven om een gasaansluiting te laten afsluiten, maar uw huurder daarna niet meer reageert. Dit kan een bewuste keuze zijn, omdat de huurder dan niet meer betaalt voor de gasaansluiting maar de aansluiting niet wil laten weghalen, bijvoorbeeld vanwege de overlast die dat geeft. Voor een afgesloten aansluiting geldt dat deze voor de veiligheid maximaal 12 maanden afgesloten in de grond mag blijven liggen. Als de huurder de aansluiting niet opnieuw wil aansluiten, moeten wij de aansluiting verwijderen. Reageert uw huurder niet op onze brieven waarin we vragen om een keuze te maken? Dan bekijken wij of we op een andere manier contact kunnen leggen met de huurder. Als we weten dat een pand eigendom is van een woningbouwcorporatie kan het zijn dat we ook contact zoeken met de corporatie. U kunt dan aangeven of u de aansluiting wilt ‘overnemen’ of niet.
  • De regel dat een gasaansluiting niet langer dan 12 maanden afgesloten in de grond mag blijven liggen, geldt ook als wij de klant gedwongen hebben afgesloten, bijvoorbeeld bij wanbetaling, fraude of als niemand (meer) een contract heeft. Ook dan geldt dat als we geen reactie krijgen op onze brieven, wij contact kunnen zoeken met de woningcorporatie.