‘Van het gas af’ voor woningcorporaties

Voor de meeste woningcorporaties bestaat de energietransitie niet meer alleen uit plannen: nieuwbouwwoningen in aanbouw krijgen al geen gasaansluiting meer. Sommige huurders besluiten zelf al van het gas af te stappen. En misschien bent u al betrokken bij een proeftuin waarin huurhuizen van het gas af worden gehaald. Wat kunt u bij al deze ontwikkelingen verwachten van uw netbeheerder? Waar moet u rekening mee houden en welke informatie kunt u meegeven aan uw huurders? 

Rijtjeswoningen huizen straat woonwijk

Neem contact op met uw relatiemanager

Heeft u plannen om woningen van het gas af te halen? Het is allereerst belangrijk dat u op tijd contact opneemt met uw relatiemanager om uw verduurzamingsplannen te bespreken. De plannen hebben namelijk een grote impact op het net. Zo voorkomt u onnodige vertraging van uw project. Uw relatiemanager denkt graag met u mee en kan uw vragen (laten) beantwoorden. Weet u niet wie uw relatiemanager is? Neem dan contact op met Multisites via multisites@enexis.nl of 088 857 3440. 

Waar kan uw relatiemanager u over informeren?

  • Verduurzamingsmogelijkheden: zeker als panden verouderd zijn, is dit maatwerk. Dan voldoen panden ook niet altijd meer aan de huidige wet- en regelgeving.
  • Technische uitvoerbaarheid: we bespreken zaken zoals de eventuele komst van warmtepompen en laadpalen, of zonnepanelen individueel of collectief worden aangeschaft en welke andere apparatuur u op het oog heeft. Op basis van de bijbehorende vermogens kunnen wij de impact op ons net bepalen. Als ons netwerk nog niet geschikt is, moeten we dat eerst uitbreiden. Zo voorkomen we spanningsproblemen.
  • Aanpassingen die per woning nodig zijn voor de renovatie: denk aan nieuwe meterkasten en nieuwe kabels.
  • Proces en werkwijze: bijvoorbeeld welke werkzaamheden kunnen met elkaar gecombineerd worden, wat zijn de doorlooptijden en welke tarieven gelden er?
  • Informatie richting uw huurders: u bent zelf verantwoordelijk om uw huurders goed te informeren. Wij kunnen u helpen aan de juiste informatie.

Meer informatie

Download de onderstaande brochure 'Woningcorporaties van het aardgas' voor meer informatie.  En bekijk ook eens de video over het verwijderen van een gasaansluiting. 

Dien uw aanvraag zo vroeg mogelijk in

Als duidelijk is welke opdracht u precies aan Enexis Netbeheer wilt geven, kunt u een aanvraag doen via mijnaansluiting.nl.  Dit geldt voor zowel een aanvraag op één adres als een aanvraag op meerdere adressen. U krijgt in beide gevallen een offerte voor de werkzaamheden. Voor een aanvraag op meerdere adressen gaat het dus om een offerte van één aanvraag waarin alle adressen staan. Als wij de offerte ondertekend van u retour hebben ontvangen, is uw opdracht definitief.  Dien uw aanvraag zo vroeg mogelijk in, want onze doorlooptijden zijn door de huidige marktomstandigheden lang, soms wel een jaar. Wij plannen de aanvragen op volgorde van binnenkomst in.