De aansluitcapaciteit verzwaren: waar moet u rekening mee houden?

Afstappen van het gas betekent in veel gevallen dat de huidige elektriciteitsaansluiting niet meer voldoet en er een verzwaring nodig is. Dit geldt meestal voor huizen die zijn aangelegd vóór de jaren negentig. Neem dit altijd mee in uw plannen.

Houd rekening met de doorlooptijden én de kosten van Enexis Netbeheer

De kosten voor het verzwaren van een elektriciteitsaansluiting, staan op onze tarievenpagina. Er geldt geen korting voor het verzwaren van meerdere aansluitingen tegelijkertijd. Hoe lang wij nodig hebben om een elektriciteitsaansluiting te verzwaren, hangt af van de capaciteit van ons net. Soms is dit binnen enkele weken geregeld, maar dit kan al snel enkele maanden tot een jaar duren.

Vraag de werkzaamheden tegelijkertijd aan bij Enexis Netbeheer

Het heeft voordelen voor u en uw huurders als wij werkzaamheden aan de gas- en elektriciteitsaansluiting kunnen combineren. Er zijn bijvoorbeeld minder graafwerkzaamheden nodig. Dat zorgt voor minder overlast voor bewoners en omwonenden. Ook is het gemakkelijker om werkzaamheden op elkaar af te stemmen. Daardoor zitten huurders bijvoorbeeld korter zonder elektriciteit en/of gas en is de duur van de overlast korter.

Overleg over technische zaken

Bij grote renovatieprojecten wordt er een nutsoverleg gehouden. Het doel van dit overleg is: bepalen wat er nodig is om om de gewenste verzwaring te kunnen uitvoeren. Naast Enexis Netbeheer sluiten ook de netbeheerders van water, riolering, internet, televisie en telefonie aan. We kijken naar alle netten van de netbeheerders (bij Enexis Netbeheer bijvoorbeeld elektriciteit én gas) zodat we de benodigde werkzaamheden goed op elkaar af kunnen stemmen. Soms moeten we het elektriciteitsnet eerst uitbreiden om te kunnen verzwaren. Dat gebeurt vóórdat we in huizen of appartementen kunnen starten met de gevraagde werkzaamheden. In het overleg bespreken we ook wat een netaanpassing betekent voor de doorlooptijd en de planning van de werkzaamheden. En of er eventueel bouwkundige aanpassingen nodig zijn.

Laat een installateur vooraf berekenen welke aansluitcapaciteit nodig is

Bij renovatie van woningen kan een aanpassing van de elektriciteits- en/of gasaansluiting nodig zijn. Om dit te weten moet u een installateur een berekening per woning en/of gebouw laten maken die inzicht geeft in het benodigde energieverbruik. Met deze berekeningen kan Enexis Netbeheer vaststellen welke type elektriciteits- en gasaansluitingen er nodig zijn. De berekening die uw installateur maakt, is input tijdens het overleg over technische zaken. Zorg dus dat u deze berekening op tijd laat maken.

  • Sinds 1 maart 2021 geldt voor het laten verwijderen van een gasaansluiting een vergoeding van 100%. Dat geldt voor particulieren en ook voor woningcorporaties. Bekijk voor meer informatie over de kosten onze tarievenpagina.
  • Kosten voor het verzwaren van de elektriciteitsaansluiting moet u wel gewoon betalen. Daarvoor geldt geen kortingsregeling.
  • Het verzwaren van de elektriciteitsaansluiting kan betekenen dat uw huurder maandelijks meer gaat betalen aan netwerkkosten. Dit hangt af van de wijziging die is doorgevoerd.