De ontwikkeling van uw duurzaamheidsplan

Als u van het aardgas af wilt, dan heeft u keuze uit verschillende duurzame warmtebronnen. Hierbij kan het zijn dat u de aansluitingen van de woningen moet laten verzwaren of verwijderen. Houd hier rekening mee bij het opstellen van uw duurzaamheidsplan.

De stappen die u doorloopt

Voordat u een aanvraag doet om een aansluiting te laten verzwaren of verwijderen, is het belangrijk dat u eerst samen met uw relatiemanager de volgende 7 stappen doorloopt. Zo weet u zeker of een verzwaring of verwijdering van een aansluiting nodig is en voorkomt u onnodige vertraging van uw aanvraag.

Doorloop deze stappen voordat u een aanvraag doet

 • Stap 1: orientatie verduurzamen woningen

  In deze fase heeft u misschien behoefte aan meer inzicht in data zoals het energieverbruik van de woningen of EAN-codes van alle aansluitingen. Wij kunnen u hierbij helpen. Meer informatie vindt u op onze pagina Inzicht in uw energieverbruik.
  Heeft u andere datavragen? Bijvoorbeeld over de aansluitwaarde, de slimme meter, de gasaansluiting en EAN-codes? Bekijk onze veelgestelde vragen  of neem contact op met uw relatiemanager.

 • Stap 2: bespreek uw duurzaamheidsplan met uw relatiemanager

  Is uw duurzaamheidplan duidelijk? Neem dan contact op met uw relatiemanager en bespreek uw plan. Het duurzaamheidsplan heeft namelijk een grote impact op het net. Zo voorkomt u onnodige vertraging van uw project. Uw relatiemanager denkt graag met u mee en kan uw vragen (laten) beantwoorden.  Weet u niet wie uw relatiemanager is? Neem dan contact op met Multisites via multisites@enexis.nl of 088 857 3440. 

 • Stap 3: check op verzwaring of verwijdering van het hoofdnet

  Tijdens het beoordelen van uw duurzaamheidsplan is het ook belangrijk om na te gaan of er een verzwaring of verwijdering van het hoofdnet nodig is. Dit kan uw relatiemanager voor u controleren.  Is er een netuitbreiding nodig? Dan wordt de doorlooptijd met u gedeeld. Houd rekening met een langere doorlooptijd dan gebruikelijk.

 • Stap 4: informeer uw bewoners

  Voor ons is het belangrijk dat u de bewoners op de hoogte stelt over de werkzaamheden die Enexis Netbeheer gaat uitvoeren. Wij moeten namelijk toegang hebben tot de woningen.

 • Stap 5: controleer de meterkast

  Het is voor Enexis Netbeheer belangrijk dat de meterkast voldoet aan de gestelde voorwaarden. Als deze niet op orde is, kunnen wij niet beginnen met de werkzaamheden en loopt het project vertraging op. Schakel daarom, voordat u uw aanvraag indient, een erkend installateur in om deze beoordeling te maken. De installateur kan ook de benodigde aanpassingen  doorvoeren.

 • Stap 6: regel uw aanvraag via mijnaansluiting.nl

  Na het doorlopen van de bovenstaande stappen kunt u uw aanvraag indienen via mijnaansluiting.nl. Dit geldt voor zowel een aanvraag op één adres als een aanvraag op meerdere adressen. U krijgt in beide gevallen een offerte voor de werkzaamheden. Voor een aanvraag op meerdere adressen gaat het dus om een offerte van één aanvraag waarin alle adressen staan. Als wij de offerte ondertekend van u retour hebben ontvangen, is uw opdracht definitief.

 • Stap 7: na uw aanvraag

  Nadat alle stappen zijn doorlopen, gaat Enexis Netbeheer samen met een tussenpersoon van uw woningcorporatie en de uitvoerder van de aannemer aan de slag met uw opdracht. Samen nemen we de planning en werkzaamheden door.
  Houd hierbij rekening met het inplannen van de schouw. Tijdens deze schouw controleren we of alles in orde is om de opdracht uit te voeren. Hiervoor moet de bewoner thuis zijn.