Verplicht deelnemen aan congestiemanagement

In steeds meer gebieden raakt het elektriciteitsnet vol. Met congestiemanagement verdelen we de ruimte op het net beter en voorkomen we overbelasting. Steeds meer grootzakelijke klanten helpen ons door deel te nemen aan congestiemanagement. Helaas hebben we nog niet overal genoeg deelnemers. We zijn daarom genoodzaakt een stap te zetten die ons wettelijk is voorgeschreven. Dit houdt in dat we u en/of een aantal andere bedrijven in uw gebied kunnen verplichten om bij te dragen aan congestiemanagement. Vanzelfsprekend willen we een verplichting liever vermijden. Op deze pagina leest u hoe dit zit.

Op deze pagina

Doe mee aan congestiemanagement

Houd de regie in handen en geef uw interesse voor vrijwillige deelname aan ons door.

  In steeds meer gebieden bereiken we de grenzen van ons elektriciteitsnet. Dit noemen we netcongestie. Het net raakt dan overbelast waardoor storingen kunnen ontstaan en apparatuur kapot kan gaan. We zijn druk bezig met uitbreiding van het net, maar dat kost tijd. We hebben in de tussentijd wel de verantwoordelijkheid om de leveringszekerheid voor onze klanten te waarborgen. Het toepassen van congestiemanagement is daarbij noodzakelijk om overbelasting te voorkomen. Hierbij hebben we de hulp van onze grootzakelijke klanten keihard nodig.

  Gelukkig zijn steeds meer grootverbruikers en producenten al bereid om tijdelijk minder energie op te wekken of af te nemen als dit nodig is. Is de aangeboden flexibiliteit in uw gebied niet voldoende om de netcongestie op te lossen? Dan loopt de leveringszekerheid gevaar. In dat geval zijn we genoodzaakt een stap te zetten die ons wettelijk is voorgeschreven. Dit houdt in dat we u en/of een aantal andere bedrijven in uw gebied kunnen verplichten om bij te dragen aan congestiemanagement. Vanzelfsprekend willen we een verplichting liever vermijden.

  Wanneer is deelname verplicht?

  Bijdragen aan congestiemanagement is verplicht als in uw gebied de grens van het elektriciteitsnet wordt bereikt en er niet voldoende flexibel vermogen beschikbaar is. Of als het beschikbare flexibele vermogen het congestieprobleem niet oplost.

  Overzicht proces congestiemanagement

  Voor wie geldt de verplichting?

  Volgens de Netcode Elektriciteit kunt u verplicht worden op bij te dragen als u een gecontracteerd vermogen boven 1 megawatt heeft. De verplichting geldt voor zowel opwek als afname. Per congestiegebied bekijken we wat nodig is om overbelasting te voorkomen. We kunnen dan bepalen vanaf welk vermogen (tussen de 1 megawatt en 60 megawatt) een bijdrage verplicht is.

  Hoe werkt verplicht bijdragen aan congestiemanagement?

  Verplicht bijdragen aan congestiemanagement betekent dat u op ons verzoek tijdelijk minder stroom afneemt of teruglevert. U bepaalt zelf welke prijs u hiervoor wilt ontvangen op basis van gemiste inkomsten en/of de gemaakte kosten. Hoeveel flexibel vermogen u aanbiedt en onder welke voorwaarden leggen we vast in een contract. Afhankelijk van het gebied kunnen dat capaciteitsbeperkingscontracten of biedplichtcontracten zijn.

  Voorbeeld

  Stel u bent een producent van windenergie en heeft met ons een capaciteitsbeperkingscontract op afroep afgesloten. Op het moment dat we overbelasting verwachten, kunnen wij u een dag van tevoren vragen gedurende het piekmoment minder stroom terug te leveren. U bent dan verplicht uw flexibele vermogen aan te bieden tegen een marktconforme prijs die u zelf bepaalt.

  De bedoeling is dat door marktwerking een competitieve prijs voor flexibiliteit ontstaat. Dat is belangrijk omdat we de kosten voor congestiemanagement verwerken in de netwerktarieven voor onze klanten. Als de kosten onverantwoord hoog worden, dan moeten we helaas andere maatregelen nemen. In dat geval bepaalt u niet zelf de prijs, maar geldt een wettelijk vastgestelde vergoeding.

  Vrijstelling van verplichte deelname

  Bedrijven die bijdragen aan de vitale infrastructuur van Nederland zijn vrijgesteld van verplichte deelname aan congestiemanagement. Op de website van de NCTV controleert u of uw bedrijf hieraan voldoet. Verplichten wij u om flexibel vermogen aan te bieden, maar voldoet uw organisatie aan de richtlijnen van de NCTV? Stuur dan een e-mail naar congestiemanagement@enexis.nl.

  Monteur leiding grondwerkzaamheden

  Hoelang duurt verplicht deelnemen?

  Verplicht bijdragen aan congestiemanagement stopt als er genoeg bedrijven bereid zijn flexibel vermogen beschikbaar te stellen in uw regio of als de congestieproblematiek is opgelost. Op onze pagina over congestieonderzoeken leest u waar capaciteitsproblemen zijn. Ook leest u hier wat de status is van de onderzoeken naar congestie. Op onze werkzaamhedenpagina leest u waar we nu het elektriciteitsnet uitbreiden en wanneer we verwachten dat specifieke werkzaamheden klaar zijn.

  Houd de regie en neem nu al deel aan congestiemanagement

  Als verplicht congestiemanagement noodzakelijk is in uw gebied, ontvangt u van ons een brief. Ook nemen we telefonisch contact met u op. En mocht congestiemanagement nog niet verplicht zijn in uw gebied? Dan kunt u natuurlijk ook zelf beslissen om bij te dragen. Heeft u flexibel inzetbaar vermogen? En wilt u bijdragen aan een betrouwbaar elektriciteitsnet met ruimte voor nieuwe klanten en de energietransitie? Stap dan nu in en bepaal zelf hoeveel vermogen en tegen welke prijs u dit aanbiedt. U geeft uw interesse door via het interesseformulier. We kijken dan samen naar de mogelijkheden. Ook als u nog niet zeker weet of en hoe u flexibel vermogen inzet, denken we graag met u mee. Stuur een e-mail naar congestiemanagement@enexis.nl.