Flexoplossing: capaciteitsbeperkingscontract

Heeft u 1 MW of meer gecontracteerd transportvermogen? Of vertegenwoordigt u als Congestie Service Provider 1 of meer klanten die samen meer dan 1 MW gecontracteerd vermogen hebben? Door een capaciteitsbeperkingscontract af te sluiten helpt u mee om een tekort aan transportcapaciteit op het net te verminderen.

Transportcapaciteit op het elektriciteitsnet

Wat is een capaciteitsbeperkingscontract?

Dreigt er congestie op het elektriciteitsnet, oftewel een tekort aan transportcapaciteit? En heeft u een capaciteitsbeperkingscontract bij ons afgesloten? Dan ontvangt u uiterlijk 1 dag voordat er congestie optreedt bericht van ons. In het bericht staat een tijdelijke beperking op het (terug) te leveren of af te nemen vermogen. Deze aanpassing is nooit meer dan wat nodig is om binnen de grenzen van de netcapaciteit te blijven. Zodra de congestie in uw gebied is opgelost, kunt u weer maximaal stroom afnemen en terugleveren. U maakt met ons een afspraak over de vergoeding die u hiervoor ontvangt.

Voorbeeldcontracten

Bekijk wat er in een voorbeeldcontract voor invoeders en verbruikers staat:

Hoe werkt het in de praktijk?

Stel op woensdagochtend om 8.00 uur zien we dat er donderdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur op een bepaald station congestie optreedt. Als we hier niets aan doen, dan raakt ons elektriciteitsnet overbelast en moeten we uiteindelijk aansluitingen van klanten helemaal afschakelen. Dat willen we voorkomen.

  • Bent u op dit station aangesloten én heeft u een capaciteitsbeperkingscontract afgesloten bij ons? Dan vragen wij u  uiterlijk woensdagochtend om op donderdagmiddag uw flexibel regelvermogen in te zetten. U krijgt dus een restrictie van ons die u moet bevestigen en opvolgen. 
  • U bent zelf verantwoordelijk om het vermogen tijdelijk via uw installatie aan te passen.
  • Nadat uw regelvermogen is ingezet, ontvangt u van ons een vergoeding. We bepalen de vergoeding door te controleren of de restrictie is opgevolgd en afgerond.

Welke financiële vergoeding krijg ik?

Als u een capaciteitsbeperkingscontract heeft, ontvangt u van ons een financiële vergoeding. De verschillende prijscomponenten staan toegelicht in de bijlagen van het contract (zie hierboven).

Wanneer loopt het contract af?

De duur van het capaciteitsbeperkingscontract is vanaf het moment van verwachte congestie op het elektriciteitsnet in een specifiek gebied tot aan wanneer het verzwaarde net ingezet kan worden. Om eventuele uitloop van de oplevering van het verzwaarde net op te vangen is de einddatum in het contract + 1 jaar.

Hoe kan ik een contract regelen?

Heeft u interesse in een capaciteitsbeperkingscontract en wilt u uw flexibel regelvermogen aanbieden? Geef dit aan ons door via ons interesseformulier.

Zodra er in uw gebied congestie optreedt en we congestiemanagement als oplossing onderzoeken nemen we contact met u op. Is er in uw gebied geen sprake van congestie? Dan bewaren wij uw gegevens en nemen contact met u op als er congestie optreedt in uw gebied en we onderzoek doen naar congestiemanagement. Heeft u vragen over het capaciteitsbeperkingscontract? Neem dan contact op met uw relatiemanager of bel onze Klantenservice.