Congestieonderzoek Kelpen: blok Systeem X

Op deze pagina leest u de vooraankondiging voor onderzoek naar congestiemanagement. Onderaan de pagina leest u een samenvatting van de uitkomst met de meest recente informatie. Wilt u de complete uitkomst van het onderzoek lezen? Download het rapport.

 • Status

 • Type congestie

  Teruglevering
 • Congestie via

  Enexis
 • Einddatum contract

  31 december 2025
 • Maanden

  april t/m augustus
 • Dagen

  maandag t/m zondag
 • Tijden (indicatief)

  11.00 tot 16.00 uur
 • Fase congestiemanagement

  Verplichte bijdrage aan congestiemanagement

  Wij nemen contact met u op.

Het verwachte congestiegebied, periode en oorzaak

Enexis Netbeheer verwacht voor het terugleveren van elektriciteit aan het net structureel congestie in het gebied rondom het station Kelpen in een periode tot 2025. De verwachte congestie wordt veroorzaakt door de snelle groei van met name duurzame opwek van elektriciteit door zon- en windprojecten waardoor de vraag naar transportcapaciteit in dit netgebied groter is dan de beschikbare n-1 capaciteit.

Wat is het gecontracteerde en beschikbare transportvermogen?

In het genoemde congestiegebied bedraagt het totale gevraagde transportvermogen voor teruglevering 46 MW. Het totale beschikbare transportvermogen voor teruglevering aan het net bedraagt circa 18 MW. Dit vermogen is volledig vergeven in getekende offertes voor gecontracteerd transportvermogen.

De planning van de netverzwaring

De structurele oplossing is de realisatie van een uitbreiding van de capaciteit van het genoemde netgebied. Enexis Netbeheer onderzoekt de alternatieven hiervoor, dit betreft ook de mogelijke locatie van de uitbreiding. De verwachting is dat de benodigde netverzwaring in 2025 gerealiseerd zal zijn.

Het onderzoek

Enexis Netbeheer onderzoekt de mogelijkheden van congestiemanagement in dit gebied, als bedoeld in de Netcode Elektriciteit artikel 9.6 eerste lid en 9.7 eerste lid. De uitkomst van het onderzoek wordt op de website van Enexis Netbeheer gepubliceerd.

Startdatum onderzoek: 17-11-2022

De uitkomst van het onderzoek

Enexis Netbeheer heeft haar onderzoek naar de toepasbaarheid van congestiemanagement in het netdeel Kelpen afgerond.  Dit onderzoek richt zich op de congestie met betrekking tot het terugleveren van elektriciteit in het genoemde deelnet.

Uitkomst van het onderzoek is dat er vooralsnog geen transportvermogen voor nieuwe aanvragen ter beschikking kan worden gesteld. Dit komt doordat de natuurlijke groei al groter is dan op basis van congestiemanagement aan transportcapaciteit beschikbaar kan komen.

Duur van de congestieperiode 
De structurele congestie zal voortduren totdat Enexis Netbeheer de geplande uitbreidingen in HS/MS-station Kelpen heeft gerealiseerd. Conform de planning zoals opgenomen in het investeringsplan is de verwachting dat de netverzwaring eind 2025 gereed zal zijn. De planning kan een grote afhankelijkheid hebben van de planning van de benodigde hoogspanningsnet-uitbreidingen van TenneT. 

Let op: Er is op dit station ook congestie afgeroepen door TenneT. Dat wil zeggen dat ook na de uitbreidingen van Enexis congestie kan blijven bestaan totdat ook TenneT de congestie heeft opgelost. Kijk op de website van TenneT voor de gepubliceerde onderzoeken.

Lees hier het volledige congestiemanagementrapport van Enexis Netbeheer.

Publicatiedatum onderzoek: 25 juli 2023.

Aankondiging verplichting tot het doen van een aanbod

Enexis Netbeheer heeft vastgesteld dat grootzakelijke klanten in dit congestiegebied onvoldoende congestieregelvermogen voor terugleveren aanbieden om de verwachte congestie op het elektriciteitsnet op te lossen. Zonder voldoende congestieregelvermogen bestaat de kans dat het elektriciteitsnet beschadigd raakt door overbelasting.

Om dit risico te beperken verplicht Enexis Netbeheer grootzakelijke klanten met een gecontracteerd en beschikbaar gesteld vermogen vanaf 1 megawatt om hun flexibele vermogen aan ons aan te bieden. We vragen dit alleen als het aannemelijk is dat zij een bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van de congestie op het elektriciteitsnet. Dit kan via 1 of meerdere van onderstaande congestiemanagementdiensten:

 • Capaciteitsbeperkingscontract
 • Biedplichtcontract voor redispatch

Bekijk de congestiemanagementcontracten

Het flexibele vermogen is nodig in de maanden april tot en met augustus. Het geldt binnen de volgende tijdsvensters: dagelijks tussen 11.00 en 16.00 uur. De verplichting duurt tot de verwachte netverzwaring gereed is. Voor dit gebied houdt de congestie tot ten minste 31-12-2025 aan.

Enexis Netbeheer neemt binnenkort contact op met de grootzakelijke klanten waar de verplichting voor geldt. Tijdens dit gesprek wordt de deelname doorgenomen.

Publicatiedatum aankondiging verplichting: 14 december 2023.

Interesse doorgeven

Wilt u een bijdragen aan het oplossen van het tekort aan transportcapaciteit en heeft u flexibel vermogen wat u kunt inzetten? Geef dan uw interesse aan ons door.