Pilot projecten energiehubs

Verschillende bedrijven hebben de samenwerking opgezocht om te onderzoeken of het elektriciteitsnet slim(mer) gebruikt kan worden. Lees welke projecten er lopen.

Bedrijventerrein in cirkel

Het elektriciteitsnet wordt steeds voller. Dit betekent dat we op sommige plaatsen geen bedrijven met een vraag naar transportcapaciteit kunnen aansluiten. Dit geldt ook voor bedrijven die willen uitbreiden, bijvoorbeeld door verduurzamen en elektrificeren. Dit noemen wij transportschaarste.

Bedrijven proberen steeds vaker zelf oplossingen te vinden om efficiënter met elektriciteit om te gaan. Denk aan energiebesparing, batterijen en flexibele contracten met de netbeheerder. Ook zoeken bedrijven in de buurt elkaar vaker op om gezamenlijke energiehubs te creëren.

Een energiehub is een mogelijke oplossing voor transportschaarste op bedrijventerreinen. De precieze vorm en werking van energiehubs zijn nog onzeker. Hieronder leest u meer over de pilots op bedrijventerreinen waaraan wij deelnemen. Ook andere bedrijventerreinen kunnen aan de slag. Lees meer in onze wegwijzer.

Energy Hub Zwolle

Energie Coöperatie in Zwolle 

14 juli 2022

Ondernemers in Zwolle hebben een Energie Coöperatie opgericht om samen te werken aan de knelpunten, die capaciteitsschaarste met zich meebrengen. De ondernemers gaan in de coöperatie realtime hun energiegebruik en teruglevering monitoren en het bestaande elektriciteitsnet samen veel optimaler benutten. Door het energieverbruik beter te verdelen, ontstaat ruimte voor nieuwe bedrijven. Het doel van deze samenwerking tussen de Energie Coöperatie Hessenpoort, provincie Overijssel, gemeente Zwolle en Enexis Netbeheer is om ervaring op te doen met deze manier van het verdelen van netgebruik.

Energy Hub Hapert

Haalbaarheidsonderzoek in Hapert

9 december 2022

Diverse bedrijven op het Kempisch Bedrijvenpark in Hapert zijn samen met de Kempengemeenten, Enexis en Brainport Development gestart met een haalbaarheidsonderzoek naar het ontwikkelen van een energiehub. Een dergelijk lokaal energienetwerk moet de bedrijven minder afhankelijk maken van de momenteel nog beperkte capaciteit van het elektriciteitsnet. Het haalbaarheidsonderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door de Metropoolregio Eindhoven.

Smart Energy Hub in Almelo

1 juni 2023

Op 30 mei hebben Enexis, Regionaal Bedrijventerrein Twente, ondernemers van XL Businesspark in Almelo, Firan, provincie Overijssel en Oost NL een intentieverklaring getekend om samen te verkennen hoe op het bedrijventerrein een Smart Energy Hub gerealiseerd kan worden.

Sinds eind 2021 zijn de partijen intensief bezig de mogelijkheden te onderzoeken. Met het ondertekenen van de intentieverklaring gaan ze een stap verder met het vormgeven van een collectief, om deze pilot in het najaar uit te kunnen voeren.

Webinar: Energiehubs in het energiesysteem van de toekomst

Om de video te bekijken moet u eerst alle cookies accepteren

Energiehubs in het energiesysteem van de toekomst