Man kijkt op tablet

Vaststelling, voorwaarden en aanvullende kosten

Enexis Netbeheer mag niet zomaar een tarief bepalen voor haar diensten. Wij stellen onze tarieven vast op basis van de richtlijnen die ACM ons voorschrijft. Naast deze richtlijnen moeten wij ook rekening houden met door de overheid opgelegde toeslagen en heffing. Op onze tarieven zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Vaststelling grootzakelijke tarieven

De Autoriteit Consument en Markt (ACM), stelt jaarlijks de maximale tarieven vast die netbeheerders mogen hanteren.

Alle tarieven voor eenmalige diensten en de maandelijkse tarieven zijn ingedeeld naar grootte van de aansluiting (aansluitcapaciteit) en de gevraagde en werkelijk benutte transportcapaciteit. Deze indeling in categorieën is vastgesteld door de ACM.

De tarieven en indeling in categorieën is vastgelegd in de ‘Tarievencode Elektriciteit’ en de ‘Tarievencode Gas’. Meer informatie over de tarievencodes vindt u op www.acm.nl.

Algemene voorwaarden

Op alle tarieven zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. U kunt deze ook telefonisch opvragen bij Klantenservice Zakelijk via telefoonnummer 088 857 22 22.

Voor sommige tarieven gelden aanvullende voorwaarden. Hieronder ziet u wanneer dit van toepassing is en welke voorwaarden er in dat geval gelden.

Voor een nieuwe of gewijzigde aansluiting stelt u de opstellingsruimte voor de aansluiting en meetopstelling ter beschikking. Zonodig past u de ruimte en/of de opstelling aan. Afhankelijk van de soort aansluiting kan Enexis Netbeheer u hiervoor de benodigde ruimte en eisen aangeven.

Voor het aanleggen, veranderen en verwijderen van aansluitingen gelden:

 • Algemene voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit voor zakelijke afnemers (niet zijnde producenten)
 • Algemene voorwaarden dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden

Bij de bepaling van de tarieven is uitgegaan van een vrij en schoon tracé op het terrein van de aanvrager. Als het tracé niet vrij of schoon is kan dat oponthoud en extra werk betekenen voor onze medewerkers. Enexis Netbeheer kan dat het aansluittarief verhogen met kosten voor onder andere:

 • wegnemen en eventueel herstellen van gesloten verharding, bijvoorbeeld asfalt of beton;
 • wegnemen en eventueel herstellen van stabilisatielagen onder de bestrating;
 • extra werkzaamheden die verband houden met aanwezigheid van vervuilde grond.

Voor een nieuwe of gewijzigde aansluiting moet u uw opstellingsruimte (meterkast) ter beschikking stellen en als het nodig is aanpassen. De meterkast moet voldoen aan de richtlijnen voor meterkasten.

Bovendien gelden bij het maken of wijzigen van een aansluiting onze Algemene voorwaarden voor:

 • Algemene voorwaarden Aansluiting en transport elektriciteit + toelichting en kwaliteitscriteria voor kleinverbruikers
 • Algemene voorwaarden Dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden

Bij de bepaling van de tarieven is uitgegaan van een vrij en schoon tracé op het terrein van de aanvrager. Als het tracé niet vrij of schoon is kan dat oponthoud en extra werk betekenen voor onze medewerkers. Enexis Netbeheer kan dat het aansluittarief verhogen met kosten voor onder andere:

 •   wegnemen en eventueel herstellen van gesloten verharding, bijvoorbeeld asfalt of beton;
 •   wegnemen en eventueel herstellen van stabilisatielagen onder de bestrating;
 •   extra werkzaamheden die verband houden met aanwezigheid van vervuilde grond.

Bent u energieproducent, dan gelden de ‘Algemene voorwaarden aansluiting en transport elektriciteit 01-01-2009 voor producenten’.

Aanvullende kosten

Alle bedragen die u aan Enexis Netbeheer verschuldigd bent, worden verhoogd met door de overheid opgelegde belastingen (o.a. btw), toeslagen en heffingen.

Meerlengte

Soms wordt op uw factuur meerlengte in rekening gebracht. Dit is de afstand tussen het aansluitpunt en het overdrachtspunt naar de installatie in uw pand. Is de afstand groter dan 25m, dan wordt de meerlengte per meter in rekening gebracht (excl. boringen en/of straatwerk).

Als het tracé niet vrij of schoon is

Bij de bepaling van de tarieven is uitgegaan van een vrij en schoon tracé op het terrein van de aanvrager. Als het tracé niet vrij of schoon is kan dat oponthoud en extra werk betekenen voor onze medewerkers. Enexis Netbeheer kan dat het aansluittarief verhogen met kosten voor onder andere:

 • wegnemen en eventueel herstellen van gesloten verharding, bijvoorbeeld asfalt of beton;
 • wegnemen en eventueel herstellen van stabilisatielagen onder de bestrating;
 • extra werkzaamheden die verband houden met aanwezigheid van vervuilde grond.