Alléén een slimme gasmeter

Alleen in uitzonderlijke situaties plaatsen wij een slimme gasmeter zonder dat we tegelijk een slimme elektriciteitsmeter plaatsen. Bovendien doen we dat alleen als u een aantal voorbereidingen treft. U moet zorgen voor een geschikte ruimte en voor voeding. Ook moet er voldoende mobiele dekking (GPRS of 4G) zijn.

Gasaansluiting

Wat zijn de uitzonderlijke situaties?

U kunt een meterwissel aanvragen voor alleen uw gasmeter als u minimaal 4.000 m3 gas per jaar verbruikt én als 1 van de volgende situaties op u van toepassing is:

 • U heeft voor elektriciteit een grootzakelijke aansluiting (groter dan 3x80 ampère).
 • De gasmeter en de elektriciteitsmeter kunnen om technische redenen niet bij elkaar geplaatst worden. De afstand tussen beide meters is meer dan 15 meter.
 • Er zitten meer dan 2 bouwlagen tussen de gas- en elektriciteitsmeter.
 • U heeft alleen een gasaansluiting in uw woning of pand.

In alle andere gevallen is het niet mogelijk om een meterwissel aan te vragen voor alleen de gasmeter.

houten bord met voeding

Voorbereidingen die u moet treffen

Naast de slimme gasmeter, plaatsen wij ook een extra apparaat met een communicatiemodule*. Om deze op een veilige manier te installeren, stellen wij een aantal voorwaarden aan uw meterkast. Deze moet u treffen voordat onze monteurs de meter komen plaatsen. Wij kunnen pas aan de werkzaamheden beginnen als u voor het volgende gezorgd heeft:

 • In de ruimte waar de gasmeter geplaatst wordt, is binnen 10 meter een plek beschikbaar voor het plaatsen van het extra apparaat met communicatiemodule. De temperatuur in deze ruimte ligt tussen –10 en +40 graden Celsius. De ruimte is droog.
 • Voor het installeren van het apparaat met communicatiemodule moet u een houten bord plaatsen. De minimale afmetingen van het houten bord zijn: hoogte: 60 cm, breedte: 40 cm, dikte 18 mm.Meterbord met schakelaar
 • Er is een voeding beschikbaar voor de installatie van de meter met communicatiemodule waarvoor geldt:
  - 230 V, 1 fase afschakelbaar (een dubbelpolige werkschakelaar met spanning. De werkschakelaar is een lastscheider volgens NEN-EN-IEC 60947-3);
  - bedrading voeding 2,5 mm2;
  - binnen handbereik van het apparaat met communicatiemodule.
 • Aan de voeding zit een voedingskabel. Deze is lang genoeg om de energiemeter met communicatiemodule te bereiken.
 • Het apparaat met communicatiemodule wordt door de monteur van Enexis Netbeheer vast aangesloten aan de voeding (dus niet via het stopcontact). De voeding moet continu beschikbaar zijn. Bij uitval van de voeding kan Enexis Netbeheer geen meetgegevens beschikbaar stellen.
 • Het moet aannemelijk zijn dat het te installeren apparaat met communicatiemodule voldoende mobiel dekking (GPRS of 4G) heeft om de meetgegevens te kunnen versturen. Dit kunt u waarschijnlijk niet met zekerheid bepalen of meten, maar de plaats waar de meters geïnstalleerd worden mag zeker geen stalen (buiten)kast of betonnen kelder zijn.

Kunt u niet (goed) beoordelen of de situatie aan alle voorwaarden voldoet? Vraag dan een installateur om u te helpen.

Wat komen wij plaatsen?

Voldoet u aan de voorwaarden en zijn alle voorbereidingen juist uitgevoerd? Dan komen wij de slimme gasmeter bij u installeren. Wij voeren de volgende werkzaamheden uit:

 • wij plaatsen een meterbord;
 • wij verwijderen uw oude gasmeter en installeren de nieuwe slimme gasmeter;
 • wij plaatsen een extra apparaat met een communicatiemodule*;
 • wij sluiten de meter aan.

Deze werkzaamheden duren ongeveer 1 uur. U kunt tijdens de werkzaamheden geen gas gebruiken.

Kosten plaatsing slimme gasmeter

Er zijn kosten verbonden aan het plaatsen van een slimme gasmeter in combinatie met het plaatsen van een extra apparaat met communicatiemodule. Een deel van die kosten betaalt Enexis Netbeheer en een deel betaalt u zelf. Uw bijdrage is € 72,60 inclusief btw (€ 60,- exclusief btw).

Aanvragen slimme gasmeter

Voldoet u aan alle voorwaarden? Dan kunt u de slimme gasmeter aanvragen per e-mail. Stuur uw aanvraag naar prioplaatsing@enexis.nl. In uw e-mail voegt u onderstaande bijlagen toe. Daarvoor doet u het volgende:

 • Download de overeenkomst, onderteken deze en scan of fotografeer hem. Hiermee geeft u ons toestemming voor de installatie van de slimme meter en de onderhoudswerkzaamheden (op afstand of lokaal).
 • Doet u de aanvraag voor meer dan één adres? Download het Excelbestand. In het Excelbestand geeft u aan op welk(e) adres(sen) de slimme gasmeter geplaatst moet(en) worden.
 • Voeg 2 foto’s toe. 1 van de voorkant van de gasmeter waarop alle codes goed leesbaar zijn. En 1 overzichtsfoto van de meteropstelling die voldoet aan de voorwaarden.

Zodra wij uw complete aanvraag hebben ontvangen, beoordelen wij aan de hand van de foto's of de voorbereidingen juist zijn uitgevoerd. Is dat het geval? Dan plaatsen we de slimme gasmeter binnen 13 weken. Wij nemen 2 weken voor de plaatsing telefonisch contact met u op om een afspraak in te plannen.

Zijn de voorbereidingen niet juist of twijfelen wij daaraan? Dan overleggen wij met u over de vervolgstappen.

*Een slimme elektriciteitsmeter heeft een communicatiemodule die zowel de standen van de gasmeter als die van de elektriciteitsmeter kan versturen. De slimme gasmeter heeft geen communicatiemodule en kan dus geen meterstanden versturen naar de netbeheerder. Als wij alleen een slimme gasmeter plaatsen, is er dus geen communicatiemodule aanwezig. Wij plaatsen daarom naast de slimme gasmeter een extra apparaat met een communicatiemodule. Dit apparaat lijkt op een slimme elektriciteitsmeter, maar is dat niet. De energiemeter zorgt alléén voor het versturen van de meetgegevens naar uw netbeheerder en speelt geen rol bij het meten of afnemen van elektriciteit.

Veelgestelde vragen

 • Een deel van die kosten betalen wij en een deel betaalt u zelf. Uw bijdrage is € 72,60 inclusief btw (€ 60,- exclusief btw). Wij brengen verder geen meterhuur in rekening voor deze meter.

  U betaalt wel voor de energie die deze meter nodig heeft voor het uitlezen van de meterstanden. Dit verbruik wordt door de elektriciteitsmeter die in uw woning of pand hangt, geregistreerd. Hiervoor krijgt u dus geen aparte factuur.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Als we op de foto’s van uw meterkast iets zien waarover wij twijfelen, dan bellen we u. We bepalen dan in overleg wat er moet gebeuren om een veilige situatie te creëren. Anders komt de monteur gewoon op het afgesproken tijdstip bij u langs. Als de monteur dan alsnog ziet  dat de voorbereidingen niet op een juiste manier uitgevoerd zijn, dan voert de monteur de werkzaamheden niet uit. Hij geeft u dan uitleg over hoe u alsnog een veilige situatie creëert. Is dit gelukt? Neem dan zelf contact op met onze Klantenservice voor een nieuwe afspraak. Zijn de voorbereidingen niet goed en zijn we onnodig langsgekomen? Dan brengen wij voor de eerste afspraak voorrijkosten in rekening.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Normaal gesproken mag Enexis Netbeheer geen werkzaamheden uitvoeren aan uw eigen elektriciteitsinstallatie (deze begint meteen na de energiemeters). Voor de plaatsing van de slimme gasmeter en het extra apparaat met communicatiemodule zijn werkzaamheden nodig aan uw eigen elektriciteitsinstallatie. Daarom moet u ons toestemming geven om de werkzaamheden uit te voeren.

  Heeft dit antwoord u geholpen?