Klantstation plaatsen: ontwerp- en inrichtingseisen en overige voorwaarden

Wilt u een nieuwe grootzakelijke aansluiting aanvragen? En wordt uw aansluiting zwaarder dan 173 kVA? Dan hebt u een klantstation nodig. Dit is een Midden Spanning-station (MS-station). De transformator binnen dit station zet spanning van minimaal 10.000 volt om naar een lager spanningsniveau.

Bij aansluitingen op het MS-net is wettelijk bepaald welk deel u zelf moet regelen en welk deel uw netbeheerder regelt. Op de website www.eancodeboek.nl kunt u zien wie uw netbeheerder is. 

Klantstation: wie regelt wat?

Valt uw aansluiting binnen ons gebied? Dan zijn wij verantwoordelijk voor de MS-installatie, voor de aansluiting op het openbare net en voor het primaire deel van de meetinrichting. In het primaire deel van de meetinrichting vindt u de stroom en/of spanningstransformatoren waar het meetbedrijf zijn meter op aansluit. Zaken als de transformator, de behuizing van de aansluiting en de laagspannings-verdeler moet u bijvoorbeeld zelf te regelen. 

Bereikbaarheid klantstation

Voor het plaatsen van een klantstation gelden eisen en voorwaarden waaraan het station moet voldoen. Deze eisen zorgen ervoor dat de installatie in goede conditie blijft. Daarnaast moet de installatie altijd goed bereikbaar voor ons zijn. Bij een storing moeten medewerkers van Enexis Netbeheer altijd en zonder tussenkomst van derden bij het klantstation kunnen.

Download ontwerp- en inrichtingseisen en overige voorwaarden klantstation

Welke eisen wij exact stellen én wie wat allemaal precies moet regelen, is afhankelijk van de capaciteit van uw aansluiting.  De eisen en voorwaarden zijn onderverdeeld in 3 categorieën. Download hier de ontwerp-, inrichtingseisen en overige voorwaarden die voor uw aansluiting gelden. 

Direct een grootzakelijke aansluiting aanvragen of wijzigen 

Wilt u een grootzakelijke aansluiting aanvragen of een wijziging doorvoeren? Dit kunt u eenvoudig regelen op onze website. Kies voor aanvragen of wijzigen. Binnen 5 werkdagen nemen wij contact met u op om uw aanvraag te bespreken.