Witteveen: Aanleg elektriciteitskabels en waterleiding Mejuffrouw A. Talmaweg

Deze werkzaamheden veroorzaken geen stroomonderbrekingen.

Pagina laatst bijgewerkt op: 17 maart 2023, 12:37

 • Verwachte startdatum

  11 juli 2022
 • Verwachte einddatum

  29 juli 2022
 • Status

  Afgerond
 • Type werkzaamheden

  Uitbreiding elektriciteitsnet
 • Beweegreden

  Uitbreiding elektriciteitsnet om de capaciteit te verhogen.Lees meer over waarom voeren we deze werkzaamheden uit
 • Plaats

  Witteveen
 • Omgeving

  Mejuffrouw A. Talmaweg
 • Provincie

  Drenthe
 • Betrokken partijen

  Enexis Netbeheer Baas
Loading Map
Kabels in de grond

Waarom voeren we deze werkzaamheden uit

Afgelopen jaar zijn er werkzaamheden geweest aan de Talmaweg vanaf de Kerkweg t.b.v. riolering, water- en gasleiding. Elektriciteit is toen niet meegegaan in het combiproject omdat er geen noodzaak was voor vervangen / verleggen / nieuwe aanleg.

Inmiddels zijn er echter diverse nieuwe elektriciteitsstations in het desbetreffende elektriciteitsnetwerk bijgekomen. Deze nieuwe stations waren ten tijde van het combiproject niet voorzien.

Momenteel dient Enexis Netbeheer diverse noodstroomaggregaten te plaatsen als men in dit gebied wil schakelen. Het inzetten van noodstroomaggregaten kost extra tijd en bij bijvoorbeeld een storing verhoogt dit de duur van de stroomuitval  en dit is ongewenst.

Om omschakelbaarheid tijdens onderhoud en werkzaamheden te kunnen garanderen is het van groot belang dat er nieuwe verbindingen in het elektriciteitsnet gerealiseerd worden. Dit komt er op neer dat er  dat er een nieuwe verbinding tussen 2 stations aangelegd moet worden. Met deze nieuwe verbinding creëren we andere schakelmogelijkheden waardoor het niet meer noodzakelijk is om noodstroomaggregaten te plaatsen tijdens onderhoud en werkzaamheden.

Wat moet u nog meer weten?

Tijdens de aanleg van deze elektriciteitskabels wordt ook een gedeelte van de waterleiding vervangen en wordt in hetzelfde tracé gegraven om de overlast tot een minimum te beperken.

Vanaf de Bosweg kruising Talmaweg gaat de aannemer door middel van gestuurde boringen en open ontgravingen de kabel en leiding aanleggen. Op plaatsen waar de open ontgravingen plaats vinden worden rijplaten neergelegd zodat het verkeer er toch langs kan. Dit wordt aangegeven met bebordingen.

Ter hoogte van de J.G. Schepersweg wordt de waterleiding op de bestaande leiding aangesloten.

Voor de elektriciteitskabel gaan we door tot de kruising op de Kerkweg en gaan dan richting het sportveld waar de kabel in het transformatorstation wordt aangesloten.

Hoe lang duren de werkzaamheden

Tijdens deze werkzaamheden, welke ongeveer 3 tot 3,5 weken in beslag nemen, ondervindt het verkeer op de Talmaweg en de Kerkweg enige hinder door de graafwerkzaamheden en de verkeersafzetting.

Mogelijke overlast

Voor de omwonenden aan de Talmaweg, J.G. Schepersweg en Kerkweg blijven de woningen gewoon bereikbaar en wordt getracht de hinder zo kort en minimaal mogelijk te houden.

Wij proberen, om indien mogelijk, aan het einde van de dag de wegen zoveel mogelijk vrij te geven voor alle verkeer.

De betrokken bewoners woonachtig aan bovengenoemde straten krijgen ruim van te voren een melding van de aanvang werkzaamheden van de aannemer.