Nieuwe werkwijze om definitief van het gas af te gaan

Geplaatst: 11-01-2019
Vanaf 1 februari verwijderen we de volledige gasleiding als een consument definitief geen aardgas meer wil gebruiken. Een tijdelijke afsluiting is per die datum geen oplossing meer voor klanten die permanent van het gas af willen. Uit onderzoek van Kiwa blijkt namelijk dat dit op lange termijn niet veilig is. Soms stuit het volledig verwijderen op grote bezwaren bij consumenten. In zulke gevallen zou het afdichten aan beide zijden van de leiding een oplossing kunnen zijn. Volgens het onderzoek van Kiwa is dit ook een veilige optie. Aan deze optie zitten echter wel financiële, juridische en maatschappelijke haken en ogen. Hier doen de netbeheerders gezamenlijk onderzoek naar.

Tarief

Iedere netbeheerder bepaalt zelf hoe het tarief voor het verwijderen voor de gasaansluiting is opgebouwd. Hier mogen van toezichthouder ACM (Autoriteit Consument en Markt) geen afspraken over worden gemaakt tussen netbeheerders onderling. Wettelijk is bepaald dat deze tarieven maximaal kostendekkend mogen zijn. Doordat het verwijderen van de aansluitleiding onderdeel geworden is van de uniforme methode, is de inhoud van dit product uitgebreid. Daarom wordt er per netbeheerder een nieuwe kostprijsberekening gemaakt. Naast de uitbreiding van het product, is de kostprijs aangepast naar het kostenniveau van 2019 en zijn de actuele afspraken met aannemers - die voor Enexis Netbeheer het uitvoerende werk verrichten – hierin meegenomen.

Debat

Het verwijderen van een gasaansluiting brengt hoe dan ook kosten met zich mee. We doen er zoveel mogelijk aan om de kosten voor de consument niet onnodig hoog te maken. We zien veel in een wijkgerichte aanpak, waarbij grootschaliger en dus kostenefficiënter gewerkt kan worden. Hoe in de toekomst om te gaan met het kostenvraagstuk, is een maatschappelijk en politiek debat. Het is dan ook één van de onderwerpen op de agenda van de klimaattafels van het klimaatakkoord.

menu