zonnepanelen woonwijk

Zonnepanelen: kan ik altijd elektriciteit terugleveren aan het net?

Stel, u koopt zonnepanelen voor op het dak van uw woning. Dan wekt u zelf elektriciteit op. Vaak wordt er meer elektriciteit opgewekt, dan er verbruikt wordt. Is dit bij u ook het geval? Dan mag u deze stroom altijd terugleveren aan het elektriciteitsnet. Maar wilt u een zonnepark in uw weiland aanleggen en heel veel elektriciteit gaan opwekken? Dan is teruglevering niet altijd mogelijk.

Het aantal zonnepanelen op de Nederlandse daken groeit in rap tempo. Maandelijks worden er op zo’n 10.000 daken panelen geplaatst. Al deze panelen bij mensen thuis wekken een heleboel elektriciteit op. De geproduceerde elektriciteit wordt door een omvormer omgezet naar wisselstroom. Deze stroom kunt u zelf gebruiken voor uw dagelijkse dingen in huis. Denk aan televisie kijken, wassen of stofzuigen.

Lees ook: Zonnepanelen plaatsen: wat komt hier allemaal bij kijken?

Teruglevering aan het net

De opgewekte elektriciteit kunt u direct gebruiken. Maar uw zonnepanelen leveren ook energie als u niet thuis bent of even geen of veel minder elektriciteit verbruikt. Wanneer de productie van energie hoger is dan de vraag naar energie in uw woning, ontstaat er overcapaciteit. Deze overcapaciteit wordt teruggebracht in het net. Dit noemen we teruglevering. Uw zonnepanelen leveren namelijk elektriciteit terug aan het energienet. De door u teruggeleverde en verbruikte hoeveelheid elektriciteit uit het elektriciteitsnet wordt op jaarbasis tegen elkaar weggestreept. Dit tegen elkaar wegstrepen noemen we salderen.

Lees ook: Wat is salderen en hoe werkt het?

Consumenten kunnen altijd terugleveren

Vroeger was het vervoeren van stroom éénrichtingsverkeer. De elektriciteit ging van de centrale naar uw woning. Met de komst van bijvoorbeeld zonnepanelen is dit tweerichtingsverkeer geworden. En dat leidt soms tot uitdagingen in het elektriciteitsnet. Consumenten kunnen altijd terugleveren aan het net. Dit komt, omdat het om kleine hoeveelheden elektriciteit gaat. Bij grootschalige opwek, denk aan zonneweides (zonneparken) ligt dit anders.

Zonneparken en terugleveren

Problemen met het terugleveren van elektriciteit doen zich alleen voor bij grootschalige opwek. Zonneparken worden vaak aangelegd op plekken waar minder mensen wonen én waar de grond goedkoper is. De elektriciteitskabels in de grond zijn hier dunner, omdat de vraag naar elektriciteit van oudsher lager is. Een zonnepark wekt zoveel elektriciteit op (denk aan een middelgrote stad die ineens van elektriciteit moet worden voorzien) dat de kabels en transformatoren het transport van elektriciteit niet aan kunnen. Wanneer dit het geval is, kunnen wij deze zonneparken tijdelijk niet aansluiten. Dat vinden wij natuurlijk jammer.

Werken aan het net van de toekomst

We doen ons uiterste best om zo snel mogelijk de capaciteit op ons net uit te breiden. Tot 2030 investeringen wij 1,2 miljard euro extra in het elektriciteitsnet. Samen met TenneT (beheerder hoogspanningsnet) onderzoeken we hoe we voldoende capaciteit kunnen creëren en hoeveel tijd dit kost. Waar het kan, breiden we ons net direct uit. Andere oplossingen kosten meer tijd.

Lees ook: Aanleg zonneparken: beperkte capaciteit terugleveren energie (Enexis Netbeheer Zakelijk)

Lees ook: 

 

Niet terugleveren, maar opslaan

Met een thuisaccu (opslagbatterij) kunt u opgewekte zonnestroom eenvoudig opslaan. De thuisaccu’s die vanaf begin 2017 op de markt zijn gebracht kunnen 2 tot 10 kWh opslaan. Is de thuisaccu vol? Vanaf dat moment wordt er pas stroom teruggeleverd aan het net. Het hebben van een thuisaccu levert op dit moment nog geen financieel voordeel op. Dit kan veranderen zodra de salderingsregeling wordt aangepast of afgeschaft.

 

 

Was dit antwoord nuttig?