aardgas werk aan leiding

‘Hoezo worden er nog gasleidingen vervangen?!’

“Gasleidingen vervangen terwijl we van het aardgas af gaan. Dat doe je toch niet?” Deze opmerking krijgen onze medewerkers regelmatig te horen. Maar voor het vervangen van (oude) gasleidingen hebben we goede redenen, voor nu en in de toekomst.

Zolang ons gasnet in gebruik is, blijft het onze taak als netbeheerder om het goed te onderhouden. En dat is een belangrijke reden waarom oude gasleidingen nu vervangen worden. Tot 1980 werden regelmatig gasleidingen van grijs gietijzer en asbestcement gebruikt. Voor leidingen van grijs gietijzer en asbestcement geldt dat ze gevoeliger zijn voor breuken. In uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld bij hevige trillingen veroorzaakt door zwaar verkeer, kunnen ze breken. Daarom vervangen we voor 2024 al deze gasleidingen voor nieuwe leidingen van kunststof.

Gasleidingen duurzaam inzetbaar

Maar we kijken ook vooruit. Als er in de toekomst geen aardgas meer door de gasleiding stroomt, kunnen we deze leidingen misschien op een duurzame manier hergebruiken. We onderzoeken nu het transport van duurzaam geproduceerd waterstof of groen gas door ons gasnetwerk. Dit duurzame gas kan bijvoorbeeld gebruikt worden als er onvoldoende zon- of windenergie voorhanden is. Kortom: we onderhouden ons gasnet ook voor de toekomst. Door het bestaande gasnetwerk straks voor duurzame energie te gebruiken, kunnen we de energietransitie versnellen.

Onderzoek haalbaarheid waterstof in woonwijken

Of het gebruik van waterstof in Nederland echt voet aan de grond krijgt, is nog onduidelijk. In The Green Village (een proeftuin voor duurzame innovaties) in Delft doen we hier samen met onze colleganetbeheerders onderzoek naar. In een testomgeving gaan we onderzoeken of waterstofgas een praktisch en bruikbaar alternatief is voor aardgas in woningen. Deze test duurt ongeveer 5 jaar.

 

Bekijk hier het nieuwsitem (met video) 

Hoe kijken wij nu tegen waterstof als vervanger van aardgas aan?

We geloven dat waterstof ooit een plek krijgt in de energievoorziening, maar niet in de komende 20 jaar en niet in de huidige vorm. Dit komt omdat waterstof nu nog niet op grote schaal ‘groen’ geproduceerd wordt. Wij zijn voorstander van groene waterstof in bestaande gasinfrastructuur. Maar waterstof is op dit moment nog erg duur en schaars. Daarom vinden we het verstandiger om waterstof in te zetten in de industrie en als energiebuffer in het energiesysteem.

Welke rol kan waterstof spelen in de verduurzaming van woningen?

Kan waterstof dan geen rol spelen in woonwijken? Natuurlijk wel. Maar dit is afhankelijk van de wijk en de woningen die er staan. Niet alle wijken kunnen worden aangesloten op een warmtenet. En ook all-electric wonen is niet altijd mogelijk. Voor huizen die hiervoor minder geschikt zijn, is het beter om een hybride oplossing te kiezen. Dit betekent dat zowel elektriciteit als groene waterstof gebruikt worden om een woning te verwarmen. Door een hybride warmtepomp te installeren wordt er veel minder aardgas verbruikt. En dat beetje aardgas wat dan nog wordt verbruikt, kan in de toekomst misschien vervangen worden voor groen gas of waterstof.

 

Meer informatie:

Was dit antwoord nuttig?