Update netcapaciteit juni

Maandelijks geven wij u een update over de transportcapaciteit van het elektriciteitsnet (hoog- en middenspanningsnet) in ons verzorgingsgebied.

In deze update:

Geen nieuwe knelpunten in ons elektriciteitsnet

Deze maand hebben we geen nieuwe knelpunten in ons elektriciteitsnet te melden. Ook publiceren we deze maand geen nieuwe congestiemanagementonderzoeken.

Capaciteitskaarten vernieuwd

De landelijke capaciteitskaarten voor afname en teruglevering zijn vernieuwd. De kaarten zijn aangevuld met informatie vanuit de regionale netbeheerders over aanwezige en benodigde transportcapaciteit, het aantal partijen in de wachtrij en hoeveel vermogen er is aangevraagd. De wachtlijstkaarten waarin we deze informatie van ons netgebied voorheen deelden, zijn hierbij komen te vervallen.

De gezamenlijke netbeheerders blijven werken aan verdere transparantie. Later dit jaar komt er een volgende update van de capaciteitskaart. Dan komt er meer data over de wachtlijst op het hoogspanningsnet beschikbaar. Daarnaast worden dan de verwachte netuitbreidingen toegevoegd.

Nieuw overzicht van stand van de uitvoering bij netbeheerders

Deze maand heeft Netbeheer Nederland een breder overzicht gepubliceerd van de stand van de uitvoering van de gezamenlijke netbeheerders. Hierin staat onder andere hoeveel nieuwe aansluitingen er zijn gerealiseerd, hoeveel flexibele contracten er zijn gesloten, hoeveel kilometer kabel er in de grond is gelegd en hoeveel laadpalen er zijn aangesloten. Het overzicht wordt iedere 6 maanden vernieuwd.

Deelnemen aan congestiemanagement?

Wilt u bijdragen aan het oplossen van het tekort aan transportcapaciteit en heeft u flexibel vermogen wat u kunt inzetten? Geef dan uw interesse aan ons door.