Update netcapaciteit oktober

Maandelijks geven wij u een update over de transportcapaciteit van het elektriciteitsnet (hoogspannings- en middenspanningsnet) in ons verzorgingsgebied.

In deze update:

Nieuwe knelpunten bij TenneT in Groningen en Drenthe

TenneT (netbeheerder hoogspanningsnet) laat vandaag weten dat er in Groningen en Overijssel transportschaarste is voor afname van elektriciteit. In deze provincies zit het hoogspanningsnet bijna vol. Alle stations van TenneT in Groningen en Drenthe kleuren vanaf vandaag geel op de schaarstekaart. In Overijssel is op veel stations al transportschaarste (geel of oranje). Hier verandert niets.

Klanten met een grootverbruikaansluiting kunnen nog wel een aanvraag indienen voor transportcapaciteit, maar de offerte is nu 1 maand geldig in plaats van 3 maanden.

Nieuwe knelpunten bij ons in Overijssel, Drenthe en Noord-Brabant

In totaal hebben wij nieuwe gebieden met transportschaarste op 10 stations voor afname en 1 voor terugleveren. De stations in Moerdijk en Tilburg Zuid hebben al transportschaarste via TenneT en zijn al gekleurd op de schaarstekaart. Dit heeft geen impact op onze klanten. Voor de volgende stations hebben wij bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) melding gemaakt van transportschaarste:

ProvincieStationUitbreiding gereed:Schaarste bij:
OverijsselEnschede Vechtstraat2028Enexis
OverijsselEnschede Wesselbrink2027Enexis
OverijsselNijverdal2026Enexis
DrentheBeilen2025*Enexis / TenneT
Scroll links/rechts voor meer

*Afhankelijk van de planning van TenneT. 

Voor bovenstaande stations geven wij voorlopig geen offertes uit met transportcapaciteit aan grootverbruikers. Via de schaarstekaarten zijn de achterliggende data te downloaden en is op postcodeniveau te zien welke gebieden worden geraakt.

Inzicht in wachtlijst

Met onderstaande kaarten bieden we klanten meer inzicht in de lengte van de wachtlijsten en het aangevraagde vermogen per HS/MS-station in ons verzorgingsgebied. Bekijk hier de kaarten van:

Vrijgave capaciteit Drenthe

Eerder communiceerde wij dat er in het hoogspanningsnet van TenneT 46 MW transportcapaciteit vrijkomt op een station in Drenthe. Dat is goed nieuws, want hiermee helpen we grootzakelijke klanten. Vanaf 19 oktober starten wij met het vrijgeven van deze capaciteit. Klanten die in aanmerking komen voor deze capaciteit, krijgen van ons bericht. Ook de klanten die langer moeten wachten, krijgen een update. Met de vrijgave van de capaciteit in Drenthe helpen we een deel van de klanten op de wachtlijst, maar zeker niet iedereen.

De netcapaciteit in Drenthe blijft de komende periode schaars. Samen met TenneT werken we hard aan de uitbreiding van het net, waaronder het belangrijke knooppunt bij Zeijerveen. Vanaf 2024 komt er stap voor stap meer capaciteit beschikbaar op het elektriciteitsnet in de regio.

Gevolgen van transportschaarste voor kleinverbruikers

De netbeheerders waarschuwen in een gezamenlijke boodschap  dat naast grote bedrijven ook huishoudens mogelijk hinder gaan ondervinden van transportschaarste. Wij onderschrijven deze boodschap.

Op dit moment helpen we alle klanten met een kleinverbruikaansluiting. Maar we verwachten dat uiteindelijk ook huishoudens te maken krijgen met transportschaarste. Waar, wanneer en in welke mate is op dit moment nog niet te zeggen. 

Interesse doorgeven

Wilt u bijdragen aan het oplossen van het tekort aan transportcapaciteit en heeft u flexibel vermogen wat u kunt inzetten? Geef dan uw interesse aan ons door.