Enexis Netbeheer bestudeert nieuw codebesluit van de ACM over congestiemanagement

Vandaag heeft de ACM het codebesluit voor congestiemanagement gepubliceerd. We hebben uitgekeken naar deze nieuwe wetgeving. Door dit nieuwe besluit kunnen wij flexibeler omgaan met de vraag en het aanbod van energie. In gebieden met een tekort aan transportcapaciteit kunnen we door congestiemanagement toe te passen toch nieuwe grootzakelijke klanten aansluiten.

Bestudering nieuwe netcode

Wij onderzoeken op dit moment wat de impact is van het nieuwe codebesluit. Onze voorwaarde voor een goede toepassing van congestiemanagement is dat het niet ten koste mag gaan van de veiligheid en betrouwbaarheid van ons elektriciteitsnet. Ook willen we dat de bijkomende kosten voor de klant zo laag mogelijk blijven. Deze worden namelijk verwerkt in de transporttarieven. We vonden dat het ontwerp voor het codebesluit nog niet voldoende aansloot op de bovengenoemde voorwaarden. Daarom hebben we in het najaar van 2021 een zienswijze ingediend. We gaan nu onderzoeken of dit nieuwe codebesluit in lijn is met de zienswijze.

Als dat zo is, dan starten wij zo snel mogelijk met nieuwe onderzoeken naar congestiemanagement. Ondertussen zijn we op de achtergrond al gestart met pilotprojecten waardoor we goed voorbereid zijn om congestiemanagement snel en veilig toe te passen in onze netten.

Toenemende schaarste op het elektriciteitsnet

Nederland zit middenin de overgang van grijze energie (fossiele brandstoffen zoals aardgas, olie en steenkolen) naar volledig duurzame energie. Doordat er steeds meer vraag is naar duurzame energie, moeten wij onze elektriciteitsnetten uitbreiden. De vraag is echter zo groot, dat we dit niet allemaal tegelijk kunnen uitvoeren. In bepaalde gebieden is nu de maximale capaciteit bereikt. Congestiemanagement is een oplossing om het gebrek aan transportcapaciteit op ons net tijdelijk te overbruggen. Congestiemanagement creëert tijdelijk extra transportcapaciteit. Hierdoor kunnen we ingediende aanvragen die nu op de wachtlijst staan alsnog uitvoeren.

Lees meer over congestiemanagement.