Dreigende transportschaarste voor afname op een deel van ons elektriciteitsnet

Ons elektriciteitsnet wordt steeds intensiever gebruikt. De vraag naar transportcapaciteit groeit in bepaalde gebieden sneller dan het tempo waarop we het elektriciteitsnet kunnen uitbreiden. Het aantal elektrische auto’s, elektrische warmtepompen in gasloze nieuwbouwwoningen en zonnepanelen groeit namelijk snel. Het elektriciteitsnet is daar in het verleden niet voor ontworpen. Als gevolg hiervan zien we dat ons elektriciteitsnet op verschillende plekken de maximale transportcapaciteit nadert. We leggen u graag uit wat dit voor u als grootzakelijke afnemer betekent.

Vanaf 4 april hebben we voor het eerst te maken met ‘dreigende transportschaarste voor afname’ op 5 stations in ons verzorgingsgebied. Dat betekent dat we nieuwe, grootzakelijke afnemers met een aansluiting groter dan 1750 kVA in dit gebied nog wel kunnen aansluiten, maar dat de maximale capaciteit van de betreffende stations bijna bereikt is. Het gaat momenteel om 3 stations in Drenthe (Zeijerveen, Beilen, Meppel) en 2 stations in Noord-Brabant (Eindhoven-West en Hapert). Op andere stations in ons verzorgingsgebied is hier nog geen sprake van. Wanneer er ook op andere stations dreigende transportschaarste voor afname is, dan ziet u dit op onze capaciteitskaart en op de kaart van Netbeheer Nederland.

Gevolgen grootzakelijke klanten 

Is er sprake van dreigende transportschaarste voor afname op een station? Dan is er nog wel (beperkte) ruimte om een nieuwe of verzwaarde aansluiting groter dan 1750 kVA aan te vragen. De snelheid en grootte van aanvragen door klanten is echter lastig te voorspellen. Daarom wordt de geldigheidsduur van een nieuwe offerte verkort van 3 maanden naar 1 maand. 
Zodra de capaciteit op een station vergeven is, komen grootzakelijke klanten voor een nieuwe of verzwaarde aansluiting op een wachtlijst. Pas wanneer er extra capaciteit bijkomt, kunnen we deze aanvragen realiseren. 

Geen gevolgen kleinverbruikers 

Wij houden bij het berekenen van de netcapaciteit rekening met een autonome groei van de huidige afname. Hiermee bedoelen we de groei van elektriciteitsafname exclusief groei door de elektrificerende industrie en nieuwe grootzakelijke afnemers. Voor kleinverbruikers zoals particulieren, maar ook voor de woningbouw, heeft de dreigende transportschaarste voor afname vooralsnog geen gevolgen. 

Toekomstige transportschaarste voor afname voorkomen

Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van elektriciteit. Het aantal (snel) laadpleinen voor elektrisch vervoer neemt bijvoorbeeld in razendsnel tempo toe. Ook worden er steeds meer woningen elektrisch verwarmd. De vraag naar elektriciteit groeit daarom sneller dan het tempo waarmee we onze elektriciteitsnetten kunnen uitbreiden. De dreigende transportschaarste voor afname is hier een gevolg van. We proberen de dreigende transportschaarste voor afname zo lang mogelijk te voorkomen. Dit doen we door proactief te investeren in ons elektriciteitsnet. Zo hebben we de capaciteit in 2021 al met 10% kunnen uitbreiden. Ook voor de komende jaren is dit ons doel. Daarnaast kijken we naar mogelijkheden om efficiënter om te gaan met de beschikbare capaciteit.

Oproep tot prioriteringskader

Om de uitbreiding van het elektriciteitsnet te versnellen, hebben wij samen met de andere netbeheerders het kabinet dringend verzocht om een prioriteringskader op te stellen. Planning en prioritering van werkzaamheden zijn nodig om komende jaren harde keuzes te maken. Op dit moment is er geen prioriteringskader, waardoor wij geen wettelijke mogelijkheden hebben om projecten met veel maatschappelijke waarde de nodige voorrang te geven.