Veiligheidsbeleid slimme gasmeters op orde

De (slimme) gasmeters worden veilig gemonteerd. En de Nederlandse netbeheerders hebben eerdere aanbevelingen om de veiligheid verder te verbeteren, correct opgevolgd.

Eind 2018 publiceerde de toezichthouder het onderzoek ‘Veiligheid slimme gasmeters’. De conclusie van het onderzoek was dat er op dat moment geen acuut veiligheidsprobleem was. Om dit ook in de toekomst zo te houden, deed SodM 10 aanbevelingen. ‘Omdat,’ aldus de toezichthouder: ‘de netbeheerders zich bewust moeten blijven van de risico’s; veiligheid is namelijk geen vanzelfsprekendheid.’

De aanbevelingen gingen onder meer over:

  • de controle van gasmeters door de netbeheerders bij de levering door de fabrikant;
  • gezamenlijke criteria voor de kwaliteit van de data met betrekking tot de storingsprocessen uit de slimme gasmeters;
  • de montage van de gasmeters.

Eind 2019 heeft de toezichthouder meegekeken bij het werk van de monteurs in de meterkast. Vorig jaar zijn de doorgevoerde procesverbeteringen getoetst. Beide controles leverden een consistent positief beeld op.

Meer lezen?