Toezichthouder SodM slimme gasmeters zijn veilig

De veiligheid rondom de slimme gasmeter wordt voldoende geborgd door de regionale netbeheerders. Dat concludeert toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) in een onderzoek, dat vandaag is gepubliceerd.

De regionale netbeheerders bieden op verzoek van de overheid voor eind 2020 bij alle huishoudens een slimme gasmeter aan. Op 1 januari 2018 had ongeveer 3,3 miljoen huishoudens een slimme gasmeter. Toezichthouder SodM heeft afgelopen periode onderzoek gedaan naar de veiligheid van de slimme gasmeters. Aanleiding om dit onderzoek te doen waren uitzendingen van BNNVARA Kassa, dat in 2017 aandacht besteedde aan de veiligheid van de slimme gasmeter.

De toezichthouder concludeert: “Uit het onderzoek blijkt dat op dit moment een aantal elementen van het veiligheidsmanagementsysteem van de regionale netbeheerders, de veiligheid van de slimme gasmeters voldoende borgen. Er is dan ook geen sprake van een acuut veiligheidsprobleem. Om dit in de toekomst zo te houden, is het wel van belang dat de regionale netbeheerders, en ook de toezichthouders, zich proactief opstellen, en zich bewust blijven van mogelijke risico’s. Veiligheid is namelijk geen vanzelfsprekendheid.”

Extra audits en kwaliteitscontroles

De toezichthouder doet in het rapport een aantal aanbevelingen om de veiligheid van gasmeters ook in de toekomst te borgen. De netbeheerders nemen deze aanbevelingen ter harte en voeren continu verbeteringen door in alle processen van deze grote operatie. Zo zijn afgelopen periode extra audits ingericht op de productie bij leveranciers en zijn de eigen kwaliteitscontroles uitgebreid. Recent werd zo door netbeheerder Enexis een klein aantal ondeugdelijke gasmeters gevonden, die dan ook niet zijn geïnstalleerd. Enexis onderzoekt nu of dit een incident was of dat andere meters uit dezelfde productieserie moeten worden vervangen. Toezichthouder SodM is hierbij betrokken. Binnen een maand is hier duidelijkheid over. Mocht blijken dat vervanging noodzakelijk is, dan ontvangen klanten bericht.

Afspraak voor vervanging

De netbeheerders hebben afgelopen periode verschillende partijen slimme gasmeters vervangen, onder meer 40.000 slimme gasmeters die mogelijk een korter schroefdraad hadden. In circa één procent van de gevallen is het nog niet gelukt een afspraak voor vervanging in te plannen. Dit kan komen door bijvoorbeeld leegstand van een woning, maar er zijn ook consumenten die niet reageren. De netbeheerders vinden dit net als SodM geen wenselijke situatie en blijven actief proberen bij deze resterende consumenten een afspraak voor vervanging te maken. 

Meer informatie