Stijging netwerkkosten in 2021

In 2021 jaar stijgen de kosten voor netbeheer met ongeveer € 2,- per maand. De meeste huishoudens in Enexis-gebied betalen volgend jaar ongeveer € 36,- per maand aan netwerkkosten.

Met dit geld zorgen we voor de aanleg en het onderhoud van het energienet in Enexis-gebied en houden we het netwerk betrouwbaar en veilig. Zo leggen we met dit geld nieuwe gasleidingen en elektriciteitskabels aan, beheren en vernieuwen we de laag- en middenspanningsstations en bouwen we nieuwe elektriciteitsstations.

Onder de grond ligt 141.000 km elektriciteitskabels en ruim 46.000 km gasleiding en dat wordt ieder jaar meer. Via dit grotendeels onzichtbare netwerk voorzien we zo’n 3 miljoen huishoudens en bedrijven in Nederland van elektriciteit en gas. En dat doen we goed. Nederland kent nauwelijks grote gas- en elektriciteitsstoringen. Mede dankzij onze werkzaamheden bent u 99,99% van de tijd verzekerd van elektriciteit en aardgas in uw woning.

Wat zijn netwerkkosten?

Maakt u gebruik van gas en/of elektriciteit? Dan betaalt u, naast de kosten voor uw energieverbruik en energiebelasting, ook iedere maand netwerkkosten. De netwerkkosten betaalt u via uw energieleverancier aan ons. Hoeveel dit precies is, is afhankelijk van de grootte van uw gas- en/of elektriciteitsaansluiting. In de netwerkkosten zijn inbegrepen: onderhoud van de aansluiting, kosten voor het gebruik van het gas- en elektriciteitsnetwerk en de huur van de elektriciteits- en/of gasmeter.

Stijging door hogere kosten TenneT

Via die netwerkkosten betaalt u ook voor het transport van energie over lange afstanden. Dat transport regelen de landelijke netbeheerders: Gasunie (GTS) en TenneT. De stijging van de netwerkkosten komt vooral omdat de transportkosten van TenneT omhoog zijn gegaan. TenneT berekent die transportkosten aan ons door, waardoor onze tarieven stijgen.

De stijging van die transportkosten komt door alle investeringen die TenneT de komende jaren moet doen. Investeringen die nodig zijn om te kunnen voldoen aan het Klimaatakkoord en de energietransitie te faciliteren. Denk daarbij aan het uitbreiden van het bestaande hoogspanningsnet en het aansluiten van het elektriciteitsnetwerk op de windmolenparken op zee. Ook de regionale netbeheerders investeren fors in het energienetwerk.

Correctie vergoeding

Daarnaast stijgen de tarieven voor zowel gas als elektriciteit doordat in de periode 2017 tot en met 2020 een te lage vermogenskostenvergoeding is gerekend. Deze vergoeding is onderdeel van de jaarlijkse omzet die netbeheerders mogen maken en was door ACM te laag vastgesteld. De ACM corrigeert deze vergoeding nu via de netwerktarieven waardoor deze stijgen.

Lees ook: