Nieuwe werkwijze om definitief van het gas af te gaan

Vanaf 1 februari verwijderen we de volledige gasleiding als een consument definitief geen aardgas meer wil gebruiken. Een tijdelijke afsluiting is per die datum geen oplossing meer voor klanten die permanent van het gas af willen. Uit onderzoek van Kiwa blijkt namelijk dat dit op lange termijn niet veilig is. Soms stuit het volledig verwijderen op grote bezwaren bij consumenten. In zulke gevallen zou het afdichten aan beide zijden van de leiding een oplossing kunnen zijn. Volgens het onderzoek van Kiwa is dit ook een veilige optie. Aan deze optie zitten echter wel financiële, juridische en maatschappelijke haken en ogen. Hier doen de netbeheerders gezamenlijk onderzoek naar.

Update 19-02-2020

Gezamenlijk onderzoek netbeheerders en gerechtelijke uitspraak

Kiwa heeft geconstateerd dat afdichten van de leiding op de korte termijn wel, maar op de lange termijn niet veilig is. Inmiddels heeft de Rechtbank Gelderland ook uitspraak gedaan over 2-zijdig afdichten. Het afdichten aan beide kanten van de leiding zorgt voor het achterlaten van bedrijfsafval (de ongebruikte leidingen in de grond) en is dus in strijd met Wet milieubeheer. Het advies om de klant 2 opties aan te bieden is met deze uitspraak vernietigd. Uit het gezamenlijk onderzoek van de netbeheerders - op basis van het Kiwa-rapport en de gerechtelijke uitspraak – is gebleken dat we (tijdelijk) afsluiten niet meer kunnen aanbieden als oplossing aan klanten die definitief van het gas af willen. Alle netbeheerders verwijderen in deze situatie de volledige gasleiding.

Tarief

Iedere netbeheerder bepaalt zelf hoe het tarief voor het verwijderen voor de gasaansluiting is opgebouwd. Hier mogen van toezichthouder ACM (Autoriteit Consument en Markt) geen afspraken over worden gemaakt tussen netbeheerders onderling. Wettelijk is bepaald dat deze tarieven maximaal kostendekkend mogen zijn. Doordat het verwijderen van de aansluitleiding onderdeel geworden is van de uniforme methode, is de inhoud van dit product uitgebreid. Daarom wordt er per netbeheerder een nieuwe kostprijsberekening gemaakt. Naast de uitbreiding van het product, is de kostprijs aangepast naar het kostenniveau van 2019 en zijn de actuele afspraken met aannemers - die voor Enexis Netbeheer het uitvoerende werk verrichten – hierin meegenomen.

Let op: De tarieven voor het verwijderen van een gasaansluiting zijn veranderd. Deze kosten worden volledig vergoed. Lees meer over deze vergoeding.

Debat

Het verwijderen van een gasaansluiting brengt hoe dan ook kosten met zich mee. We doen er zoveel mogelijk aan om de kosten voor de consument niet onnodig hoog te maken. We zien veel in een wijkgerichte aanpak, waarbij grootschaliger en dus kostenefficiënter gewerkt kan worden. Hoe in de toekomst om te gaan met het kostenvraagstuk, is een maatschappelijk en politiek debat. Het is dan ook één van de onderwerpen op de agenda van de klimaattafels van het klimaatakkoord.