monteur met slimme meter

Een slimmer energienet met de slimme meter 

Om elektriciteit veilig en betrouwbaar te transporteren tot in uw meterkast, hebben we een goed energienet nodig. Niet alleen nu, ook in de toekomst. Door technische ontwikkelingen veranderen vraag en aanbod van energie razendsnel. En wordt het steeds ingewikkelder om ons energienet betrouwbaar en betaalbaar te houden. De slimme meter helpt bij het slimmer maken van ons energienet.

Evenwicht nodig in vraag en aanbod

Vraag en aanbod van elektriciteit moeten met elkaar in evenwicht zijn om het net goed te laten werken en betaalbaar te houden. Als er minder elektriciteit aan het net wordt geleverd dan er wordt afgenomen, is er een ‘tekort’ aan energie. Dat zorgt dat voor overbelasting en levert storingen op. Als er juist meer elektriciteit aan het net wordt geleverd dan er wordt afgenomen, wekken energiecentrales voor niks energie op. Dat is zonde en kost veel geld. Vraag en aanbod op grote schaal op elkaar afstemmen is steeds lastiger geworden en wordt in de toekomst nog ingewikkelder, want:

  • Steeds meer mensen wekken op steeds meer plekken zelf energie op. Als zij die energie niet zelf gebruiken, leveren ze die terug aan het energienet. Hierdoor ontstaan er steeds grotere pieken in het aanbod van elektriciteit aan het net. Bijvoorbeeld als de zon schijnt en zonnepanelen op duizenden daken tegelijk elektriciteit opwekken.
  • De Groningse gasvoorraden raken op waardoor 'afstappen van gas' in Nederland steeds dichterbij komt. Het aantal opgeleverde nieuwbouwhuizen zonder gasaansluiting groeit al hard. Bewoners van deze 'all electric' huizen verbruiken meer elektriciteit, die ze doorgaans zelf opwekken. Maar deze ontwikkeling heeft invloed op de vraag naar elektriciteit.
  • Ook in de afname van energie ontstaan steeds grotere pieken. Veel mensen hebben een vergelijkbaar ritme. Ze komen aan het einde van de middag thuis van hun werk, zetten de verwarming aan, gaan koken en laden (steeds vaker) hun elektrische auto op. Dit ‘spitsuur’ tussen 18.00 en 20.00 uur en de groei van de bevolking zorgen voor pieken in de elektriciteitsafname.

Beter inspelen op veranderingen

We doen dus een steeds groter beroep op ons energienet. Maar de capaciteit van het net vergroten, is geen oplossing meer voor de toekomst. Extra kabels in de grond leggen, kost miljarden euro’s. Daarom zoeken netbeheerders en andere partijen naar manieren om het energienet gelijkmatiger te belasten. Voorbeelden zijn:

  • Gedrag aanpassen

    Wat kan ervoor zorgen dat mensen dingen die veel energie kosten gaan doen op momenten dat er veel energie beschikbaar is? Dat ze bijvoorbeeld hun was doen als de zon schijnt? 
  • Slim laden

    Met computers en software onderzoeken we hoe we ervoor kunnen zorgen dat het energienetwerk minder snel overbelast raakt. Wat gebeurt er als we alle laadpalen even iets minder hard laten tanken op momenten dat de vraag naar elektriciteit groot is? De gebruiker merkt daar bijna niks van, maar voor het netwerk maakt het veel uit.

Slimme meters op grote schaal

De invloed van zonnepanelen, windmolens en elektrische auto’s op het energienet is groot en groeit. Met de meetgegevens die de slimme meter levert, kunnen netbeheerders pieken in vraag en aanbod beter voorspellen. Dat helpt bij het bedenken van slimme oplossingen om vraag en aanbod van energie in evenwicht houden. Daarom introduceren we de slimme meter op grote schaal in Nederland. En krijgen alle huishoudens en bedrijven de slimme meter aangeboden tussen 2015 en 2021.

Wanneer komt de slimme meter?

Klaar voor de toekomst

Als u in de toekomst een elektrische auto wilt gaan rijden en thuis een laadpaal laat aanleggen, biedt een slimme meter voordelen. Die kan dan apart bijhouden wat het opladen van uw auto kost aan energie. Handig als u wilt weten wat een (zakelijke) autorit u heeft gekost. Met de slimme meter bent u dus klaar voor de toekomst.

Nodig voor terugleveren energie

Gaat u zelf energie opwekken met bijvoorbeeld zonnepanelen? Als u de opgewekte energie niet direct verbruikt, levert u die terug aan het energienet. Als u energie gaat terugleveren, moet u dat melden via energieleveren.nl. Enexis Netbeheer wordt hier dan van op de hoogte gebracht. Zo kunnen wij het energienet goed in de gaten houden en kunnen wij controleren of u een meter hebt die teruglevering registreert. U hebt namelijk een meter nodig die dat kan. Een slimme meter kan teruglevering registreren. Blijkt na controle dat de meter bij u thuis geen teruglevering registreert? Dan komen wij een slimme meter plaatsen.

Meer weten