monteur met slimme meter

Wat is een slimme meter? 

Een slimme meter is het nieuwste type gas- en elektriciteitsmeter. Deze meter kan meterstanden op afstand doorsturen en is geschikt voor het registreren van dubbeltarief. Ook kan de meter bijhouden hoeveel energie wordt teruggeleverd aan het energienet.

Meter met geheugen

Een slimme meter kan uw energieverbruik digitaal meten en opslaan. Het geheugen zit in de elektriciteitsmeter en slaat daarin elektriciteitsstanden én gasstanden op. De gasmeter is verbonden met de elektriciteitsmeter.

Gegevens op afstand uitlezen

U kunt zelf gegevens uit het geheugen van uw slimme meter halen en wij kunnen dat ook. Dat kan op verschillende manieren:

  • U kunt meterstanden zien op het display.
  • U kunt met een stekker een display koppelen aan de meter. Zo’n apparaat heet een energieverbruiksmanager en geeft uw energieverbruik nauwkeuriger weer dan de meter dat doet.
  • De meter kan draadloos gegevens doorsturen. De meter doet dit nooit ‘uit zichzelf’ maar alleen als Enexis Netbeheer erom vraagt en met uw toestemming. We gebruiken hiervoor telefoniesignalen.

Meer over energieverbruiksmanagers
Meer over De slimme meter en uw gegevens

U kunt kiezen of wij meetgegevens uit de slimme meter op afstand mogen uitlezen, zie Instellingen slimme meter wijzigen. Hebt u daarvoor gekozen? Dan zijn wij sinds 1 oktober 2020 wettelijk verplicht om dagelijks standen uit te lezen en die 24 maanden te bewaren voor uw energieleverancier. Als u hier vragen over hebt, kunt u contact opnemen met uw energieleverancier.

Dubbeltarief

De slimme meter is geschikt voor het registreren van enkel- en dubbeltarief (piek-dal, dag-nacht, hoog-laag). Bij dubbeltarief rekent uw energieleverancier met 2 verschillende tarieven. Als u een slimme meter krijgt, houdt u het soort tarief dat u eerder al had gekozen. Vanaf 1 juli 2021 kunt u uitsluitend nog met de slimme meter gebruikmaken van dubbeltarief, omdat het TF-signaal dan verdwijnt.

Terugleveren van energie

Als u zelf elektriciteit opwekt met bijvoorbeeld zonnepanelen, hebt u een meter nodig die de teruglevering correct registreert. De slimme meter is een van de meters die dit doet. Die kan namelijk ook meten hoeveel elektriciteit u teruglevert aan het net. En dat zorgt ervoor dat u uw energieleverancier alleen betaalt voor de energie die u echt afneemt van uw leverancier. De slimme meter kan overigens niet de totale hoeveelheid elektriciteit die u zelf opwekt meten. Daarvoor hebt u een energieverbruiksmanager nodig.

Meer over de slimme meter