Situatieschets, bouw- of bestektekening of plattegrond maken

Doet u bij ons een aanvraag voor een nieuwe aansluiting of u wilt uw huidige aansluiting wijzigen of verplaatsen? Dan vragen wij u om een situatieschets, bouw- of bestektekening of plattegrond toe te voegen aan uw aanvraag. Op deze pagina leggen wij u uit wat wij precies nodig hebben en wat we van u verwachten.
 

Om ons goed voor te kunnen bereiden op de opdracht die u plaatst, hebben wij gegevens nodig van de situatie ter plekke. Daarmee bekijken we of een aansluiting mogelijk is en welke werkzaamheden nodig zijn. U doet uw aanvragen via een website. We hebben de gegevens dus digitaal nodig.

Wat hebben wij nodig?

Voor uw aanvraag vragen wij de volgende gegevens over uw woning/pand:

 • De plaatst waar de meterkast zich bevind in het pand. Geef bij een verplaatsing van uw aansluiting zowel de oude als de nieuwe plaats van de meterkast aan
 • De plaatst van de meterkast ten opzichte van de openbare weg
 • De plaatst waar de van de ingang van het pand zich bevind
 • De ondergrondconstructie, oftewel waar is de woning op gebouwd? Is er bijvoorbeeld een kelder of ligt de vloer op zand?
 • Een foto van uw meter zoals die in uw meterkast hangt. Hangen de meters verspreid door het pand? Maak dan meerdere foto’s. Wij hebben een foto nodig van alle meteropstellingen.

Over de omgeving van uw woning/pand willen wij weten:

 • De ligging van de woning
 • De omliggende straten
 • De bijbehorende straatnamen en het type bestrating.

Hoe levert u deze gegevens aan?

Als u deze hebt, ontvangen wij het liefst een kadastrale kaart waarop u de gevraagde gegevens tekent. In sommige gevallen heeft uw aannemer, architect of installateur een tekening van uw woning of pand. In alle andere gevallen mag u ook zelf een tekening maken. Een eenvoudige schets is dan voldoende.

U kunt alle genoemde gegevens opnemen in één plattegrond of tekening. U kunt ook meerdere plattegronden of tekeningen maken. Belangrijk is dat u de afstanden in meters opneemt of de schaal waarin de plattegrond is opgesteld. Let erop dat alle genoemde onderdelen terug te vinden zijn op uw tekening of plattegrond. Als het pand een kelder heeft, teken dan ook een plattegrond van de kelder.

Upload de gegevens in mijnaansluiting.nl

Aanvragen doet  u via mijnaansluiting.nl. In het aanvraagformulier wordt gevraagd om het volgende:

 • Straatbeeld: dit gaat om de plattegrond of tekening van de omgeving van uw woning/pand. U kunt hier meerdere bestanden uploaden.
 • Plattegrond: dit gaat om de plattegrond of tekening van uw woning/pand. U kunt hier meerdere bestanden uploaden.
 • Meterkastfoto: dit zijn de foto’s van uw meteropstelling. U kunt hier meerdere bestanden uploaden.

Hebt u alle gegevens in 1 plattegrond of tekening gevoegd? Dan kunt u bij alle onderdelen dezelfde tekening uploaden.