Aanvullende informatie bij offerte en werkzaamheden

Hebt u van ons een offerte ontvangen voor het uitvoeren van werkzaamheden? Op deze pagina staan aanvullingen op de offertetekst, voorwaarden die wij stellen voor wij starten met onze werkzaamheden, voorbereidingen die u moet treffen en onze doorlooptijden.

Aanvullende informatie bij uw offerte

 • De offerte is gebaseerd op de gegevens die wij van u hebben ontvangen en gegevens die bij ons bekend zijn. Als er door onjuistheden in deze gegevens aangepaste werkzaamheden nodig zijn, kan dit leiden tot extra kosten .
 • Wij voeren de genoemde werkzaamheden in de offerte uit tijdens normale werktijden. Onze normale werktijden zijn  maandag t/m vrijdag tussen 07.30 en 16.30 uur.  Kunnen wij onze werkzaamheden niet binnen de normale werktijden uitvoeren? Dan brengen wij extra kosten in rekening.
 • Als u individuele afspraken met ons hebt gemaakt over het uitvoeren van de werkzaamheden, vindt u deze niet terug in de offerte.  Individuele  afspraken bevestigen wij apart aan u in een brief of een e-mail.

Straatwerk bij aansluitingen en kosten

Vraagt u een nieuwe aansluiting aan of wilt u een bestaande aansluiting wijzigen of verwijderen? Om bij de kabels en leidingen in de grond te komen, moeten wij soms de bestrating (denk aan klinkers, sierbestrating of tegels) in uw tuin openbreken en terugplaatsen. Dit noemen we straatwerk. In een aantal gevallen zijn de kosten voor straatwerk in het offertebedrag inbegrepen.

Dit is het geval bij:
 • het aanleggen van een nieuwe elektriciteitsaansluiting;
 • het aanleggen van een nieuwe gasaansluiting;
 • het verwijderen van een gasaansluiting.

Overige werkzaamheden en straatwerk

Wilt u een bestaande gas- of elektriciteitsaansluiting wijzigen of uw elektriciteitsaansluiting verwijderen? Dan bent u zelf verantwoordelijk voor het terugleggen van de bestrating in uw tuin. Deze werkzaamheden zijn niet in de offerte inbegrepen.

Gasleiding verwijderen en herstelkosten tuin

Laat u de gasleiding definitief verwijderen? Dan worden de gasmeter én de aansluitleidingen uit de woning verwijderd. Daarnaast wordt de leiding die vanuit uw woning naar de hoofdleiding loopt compleet weggehaald. Om dit te kunnen doen, moeten we in uw tuin graven. De kosten voor het herstellen van uw tuin nemen we voor onze rekening. Soms is een tuin zo ingericht dat de gasleiding erg lastig bereikbaar is. Is dit het geval? Dan kunnen we ons beroepen op het recht dat een gasleiding altijd bereikbaar moet zijn en zullen we niet alle herstelkosten vergoeden.

Aanvullende informatie en voorwaarden bij de werkzaamheden

Op alle werkzaamheden die wij uitvoeren zijn de Algemene voorwaarden dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden 2013 van toepassing. Daarnaast geldt er specifieke aanvullende informatie die afhankelijk is van het soort werkzaamheden dat wij uit komen voeren.

Als u de nieuwe aansluiting meteen in gebruik wilt nemen moet u voldoen aan één of meerdere voorwaarden. Voldoet u hier niet aan? Dan leveren wij de aansluiting gesloten op. U kunt dan geen energie afnemen. 

Voorwaarden aanleg standaard aansluiting

U hebt op het moment dat wij de werkzaamheden komen uitvoeren een geldig contract met een energieleverancier voor het product (gas of elektriciteit) waarop de offerte van toepassing is.

 • Kies een energieleverancier en neem contact op voor het afsluiten van een energiecontract. Voor contactgegevens van energieleveranciers verwijzen wij u naar ons overzicht met contactgegevens van energieleveranciers.
 • Een energieleverancier heeft tijd nodig om uw energiecontract te regelen. Meld u dus tijdig. De verwerkingstijd verschilt per leverancier. Informeer ernaar bij de door u gekozen energieleverancier. 
 • De energieleverancier vraagt om de EAN-code(s) van de nieuwe aansluiting(en) waarvoor u een energiecontract wilt afsluiten. Deze staan in de opdrachtbevestiging die u van ons krijgt zodra u de akkoordverklaring aan ons terugstuurt.

Zodra de leverancier uw energiecontract verwerkt heeft, brengt deze ons hiervan op de hoogte. Vanaf dat moment kunnen wij uw aansluiting geopend plaatsen. Zodra u energie afneemt zijn de Algemene Voorwaarden aansluiting en transport elektriciteit en gas kleinverbruikers 2013 van toepassing.

Voorwaarden aanleg bouwaansluiting

 • Zorg tijdig voor een contract met een energieleverancier. U kunt de bouwaansluiting niet gebruiken als er geen geldig energiecontract is. Meer informatie leest u bij de voorwaarde van een nieuwe aansluiting hierboven.
 • De bouwkast voldoet aan de richtlijnen voor bouwkasten.
 • U mag een bouwaansluiting maximaal 2 jaar in gebruik hebben.

Onder ‘wijzigen van een aansluiting’ vallen verschillende werkzaamheden: 

 • Het verhogen van de aansluitcapaciteit van de aansluiting; 
 • Het verlagen van de aansluitcapaciteit van de aansluiting; 
 • Het verplaatsen van de aansluiting; 
 • Een combinatie van bovenstaande. 

Voor het wijzigen van een aansluiting geldt:

 • Bij een verhoging van de aansluitcapaciteit van uw aansluiting moet uw eigen elektrische installatie in de meterkast (de groepenkast) daarvoor geschikt zijn. De groepenkast hoort namelijk bij uw eigen installatie en u bent hier zelf verantwoordelijk voor. Als u niet weet of uw groepenkast geschikt is, raadpleeg dan een erkend installateur.
 • Door een verhoging of verlaging van de aansluitwaarde kunnen de maandelijkse netwerktarieven die wij bij u in rekening brengen, wijzigen.
 • Als u de aansluiting wilt verplaatsen, dan moet de nieuwe meterkast voldoen aan de richtlijnen voor meterkasten.
 • In bepaalde gevallen is het nodig om een nieuwe meter te plaatsen. Als dit bij u het geval is, is dit vermeld op de eerste pagina van de offerte.
  • Het vervangen van de meter(s) duurt ongeveer twee uur. In die tijd onderbreken wij de levering van uw gas en/of elektriciteit. Schakel van tevoren uw apparaten en/of gastoestellen uit.
  • Wij installeren een slimme meter die wij op afstand kunnen uitlezen. Wilt u niet dat wij uw meterstanden op afstand kunnen uitlezen? Dan kunt u de meter administratief laten uitzetten na de installatie

Wilt u de aansluiting verwijderen omdat er sloopwerkzaamheden zijn gepland? Laat dan uw aansluiting verwijderen vóórdat de sloopwerkzaamheden beginnen. Zo voorkomen we kabels en leidingen waarop nog spanning en/of gasdruk staat, kapot worden getrokken. En dat er onveilige situaties ontstaan.

Wat moet u voorbereiden? 

Voordat wij de gevraagde werkzaamheden uit kunnen voeren, moet u een aantal voorbereidingen treffen. Dit voorkomt vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden en zorgt ervoor dat onze monteurs hun werk veilig kunnen doen. De werkzaamheden kunnen alleen plaatsvinden als:

 • de meterkast voldoet aan de gestelde voorwaarden. Welke dit precies zijn, vindt u op onze pagina Richtlijnen meterkast en bouwkast;
 • de mantelbuizen voor invoer van kabels en leidingen zijn aangebracht volgens de geldende richtlijnen. Welke dit precies zijn, vindt u op onze pagina Richtlijnen meterkast en bouwkast
 • het pand glasdicht en afsluitbaar is; 
 • eventueel stukadoorswerk gereed is; 
 • het terrein waarop wij leidingen of kabels moeten aanleggen, vrij is van obstakels en objecten. 

Kunnen onze monteurs hun werkzaamheden niet uitvoeren op het moment dat zij ter plekke zijn, omdat deze voorbereidingen niet zijn getroffen? Dan worden daar extra kosten voor in rekening gebracht. Afhankelijk van de situatie brengen wij de feitelijk gemaakte kosten of, in de meeste gevallen, voorrijkkosten in rekening.

Onze monteurs beoordelen altijd  ter plekke of de situatie veilig is of niet. Voldoet u aan de voorwaarden maar is er toch  sprake van een onveilige situatie? Dan voeren zij de werkzaamheden niet uit.

Doorlooptijden

Wij plannen de werkzaamheden pas in als u er definitief opdracht voor hebt gegeven. Dat wil zeggen dat wij een ondertekende offerte en/of akkoordverklaring van u hebben ontvangen. Op dat moment nemen wij contact met u op over de planning.

Let op: De doorlooptijden die u hieronder ziet, zijn streeftijden. Doorlooptijden kunnen veranderen en zijn per regio verschillend. Nadat u opdracht hebt gegeven voor werkzaamheden houden wij u op de hoogte van de status van uw project en de actuele doorlooptijd. We doen uiteraard ons best om de werkzaamheden zo snel mogelijk uit te voeren. De volgende situaties zorgen voor een langere doorlooptijd:

 • Er is geen hoofdnet aanwezig. We moeten dan eerst een hoofdnet aanleggen.
 • Het bestaande gas- of elektriciteitsnet kan de door u aangevraagde capaciteit niet leveren. We moeten dan een apart proces opstarten om het bestaande net uit te bereiden.
 • Uit het bodemonderzoek blijkt dat er sprake is van vervuilde grond.
 • Bij het uitbreiden van ons net komt er een nieuwe leiding te liggen in grond waarvan de aanvrager niet de eigenaar is. Wij hebben hiervoor toestemming nodig van de grondeigenaar. Die toestemming moeten wij bij de notaris laten vastleggen. Dat noemen we het vestigen van zakelijk recht.
 • Er moeten vergunningen aangevraagd worden. De aanvraagprocedure neemt tijd in beslag en kan per gemeente verschillen.
 • Overige situaties die van invloed zijn op de doorlooptijd: drukte bij de aannemer, weersomstandigheden (denk aan vriezen), het ontbreken van de opdracht van andere netbeheerders bij een combinatie-aanvraag.
Soort werkzaamheden Situatie Uitvoering

Nieuwe aansluiting

Geen bijzonderheden

6 tot 12 weken

Nieuwe aansluiting

Als er sprake is van één van bovengenoemde situaties

13 tot 18 weken

Verhogen of verlagen van de aansluitcapaciteit

Huidige aansluiting is geschikt voor de wijziging

2 tot 6 weken

Verhogen of verlagen van de aansluitcapaciteit

Huidige aansluiting moet vervangen worden

6 tot 12 weken

Verplaatsing

Huidige aansluiting is geschikt voor verplaatsing

2 tot 6 weken

Verplaatsing

Huidige aansluiting moet vervangen worden

6 tot 12 weken

Verwijderen aansluiting

 

2 tot 6 weken