Aanvullende informatie bij uw offerte en de werkzaamheden

U heeft werkzaamheden bij ons aangevraagd. Hiervoor hebben wij u een offerte gestuurd. Bent u akkoord met de offerte? Dan ondertekent u deze. We vertellen u welke voorbereidingen u zelf doet voordat wij beginnen met onze werkzaamheden. Daarnaast staan er aanvullingen op de offerte en de doorlooptijden van de werkzaamheden op deze pagina.

Elektriciteit verlichten

Doorlooptijden van werkzaamheden

Het is op dit moment erg druk. Daardoor is het niet altijd mogelijk precies aan te geven wanneer we kunnen komen. Onze excuses hiervoor. Meer informatie hierover vindt u op onze pagina over doorlooptijden

 Doorlooptijden kunnen veranderen en zijn per regio verschillend. De doorlooptijd begint nadat we de ondertekende offerte en/of akkoordverklaring hebben ontvangen. Wij houden u op de hoogte van de status van uw project en de actuele doorlooptijd. 

In onderstaande tabel ziet u hoe lang het ongeveer duurt vanaf de ontvangst van een ondertekende offerte tot het moment dat we werkzaamheden hebben afgerond.  De doorlooptijden zijn streeftijden.

Doorlooptijden

Soort werkzaamhedenSituatieDoorlooptijd
Nieuwe aansluitingGeen bijzonderhedenTot 12 weken
Nieuwe aansluitingEr is sprake van één van bovengenoemde situaties13 weken of langer
Verzwaren of verlichten van de aansluitcapaciteitHuidige aansluiting is geschikt voor de wijziging12 weken of langer
Verzwaren of verlichten van de aansluitcapaciteitHuidige aansluiting moet worden vervangen en er is sprake van één van bovengenoemde situaties18 weken of langer
Aansluiting verplaatsenGeen bijzonderhedenTot 12 weken
Verplaatsing aansluitingEr is sprake van één van bovengenoemde situaties13 weken of langer
Verwijdering aansluitingTot 12 weken
Scroll links/rechts voor meer

Algemene voorwaarden en tarieven

Voor alle werkzaamheden die we uitvoeren gelden onze algemene voorwaarden. De tarieven die wij tonen zijn gebaseerd op een berekening van de meest voorkomende situatie (standaardsituatie). Bij een wezenlijke afwijking van de standaardsituatie wordt het tarief gebaseerd op de werkelijke situatie.