Aanvullende informatie bij uw offerte en de werkzaamheden

U hebt bij Enexis Netbeheer werkzaamheden aangevraagd. We hebben u hiervoor een offerte gestuurd. Als u hiermee akkoord bent, ondertekent u deze. We vertellen u graag welke voorbereidingen u vervolgens zelf doet voordat wij beginnen met onze werkzaamheden. Daarnaast staan er aanvullingen op de offerte en de doorlooptijden van de werkzaamheden op deze pagina.

Elektriciteit verlichten
Er zijn 11 stappen nadat u de offerte ondertekent en terugstuurt aan ons. U krijgt dit overzicht bij onze offerte.

Wat u zelf van tevoren doet

Voordat wij de gevraagde werkzaamheden kunnen uitvoeren, bereidt u zelf een aantal zaken voor. Zo kunnen onze monteurs de werkzaamheden veilig en op tijd uitvoeren. Afhankelijk van de werkzaamheden zijn er verschillende dingen waar u voor moet zorgen.

 • Het terrein waarop wij leidingen of kabels moeten aanleggen of verwijderen is vrij van obstakels en objecten. Let op: dit geldt ook voor steigers. Zorg dat er geen steigers staan binnen een straal van 2 meter van het tracé van de leiding of kabel.
 • Het pand is glasdicht en afsluitbaar.
 • U controleert of de meterkast voldoet aan de gestelde voorwaarden. Deze voorwaarden staan op Richtlijnen meterkast en bouwkast.
 • U controleert of de mantelbuizen voor invoer van kabels en leidingen zijn aangebracht volgens de geldende richtlijnen. Deze richtlijnen staan op Richtlijnen meterkast en bouwkast.

Het is belangrijk dat u deze voorbereidingen doet. Onze monteurs beoordelen altijd ter plekke of de situatie veilig is of niet. Ook als u wel aan de voorwaarden voldoet, kan het toch onveilig zijn. In dat geval voeren de monteurs de werkzaamheden niet uit. Het kan zijn dat u toch moet betalen als zij de werkzaamheden niet kunnen uitvoeren. Dit kunnen de feitelijk gemaakte kosten zijn of alleen de voorrijkosten.

Aanvullende informatie bij de aanleg van een nieuwe aansluiting

Wilt u de nieuwe aansluiting meteen in gebruik nemen? Dan moet u voldoen aan één of meerdere voorwaarden. Voldoet u hier niet aan? Dan leveren wij de aansluiting gesloten op. U kunt dan geen energie afnemen. Hieronder leest u per type aansluiting waar u aan moet denken en/of wat u moet doen.

 • Voor aanleg van een standaard aansluiting moet u voldoen aan de volgende voorwaarde:

  • U hebt een geldig energiecontract nodig voor gas en/of elektra.

  Volg onderstaande stappen om een energiecontact af te sluiten:

  • Kies een energieleverancier en neem contact op voor het afsluiten van een energiecontract.
  • Een energieleverancier heeft tijd nodig om uw energiecontract te regelen. Meld u dus op tijd. De verwerkingstijd verschilt per leverancier. Vraag hiernaar bij de door u gekozen energieleverancier.
  • De energieleverancier vraagt om de EAN-code(s) van de nieuwe aansluiting(en) waarvoor u een energiecontract wilt afsluiten. Deze staan in de opdrachtbevestiging die u van ons krijgt zodra u de akkoordverklaring aan ons terugstuurt.

  Zodra de leverancier uw energiecontract heeft verwerkt, geven zij dit aan ons door. Vanaf dat moment kunnen wij uw aansluiting geopend plaatsen. Zodra u energie afneemt zijn de Algemene Voorwaarden aansluiting en transport elektriciteit en gas kleinverbruikers 2013 van toepassing.


  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Voor aanleg van een bouwaansluiting moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Zorg op tijd voor een contract met een energieleverancier. U kunt de bouwaansluiting niet gebruiken voordat u een geldig energiecontract hebt. Meer informatie leest u bij de voorwaarde van een nieuwe aansluiting hierboven.
  • De bouwkast voldoet aan de richtlijnen voor bouwkasten.
  • U mag een bouwaansluiting maximaal 2 jaar in gebruik hebben.
  • Bouwproject afgerond? U regelt zelf wat er dan met de bouwaansluiting moet gebeuren. U hebt 2 opties:
   - Bouwaansluiting verwijderen: als u geen aansluiting meer nodig hebt. U regelt dit via mijnaansluiting.nl. Meer informatie leest u op Aansluiting verwijderen.
   - Bouwaansluiting verplaatsen en laten omzetten naar een huisaansluiting: als u na de bouw nog een aansluiting nodig hebt. Deze optie is alleen mogelijk als het adres van de bouwaansluiting hetzelfde is als het adres van de toekomstige huisaansluiting. Bij een verplaatsing blijft de EAN-code hetzelfde. U regelt dit via mijnaansluiting.nl. Meer informatie leest u op Bouwaansluiting omzetten naar een huisaansluiting.
  • Verplaatsing van een tijdelijke bouwaansluiting naar de definitieve meterkast kan alleen als de tijdelijke aansluiting in een rechte lijn met de definitieve meterkast ligt. Ook moeten de tijdelijke aansluiting en de definitieve meterkast op hetzelfde perceel liggen. Is dit niet het geval? Dan laat u de tijdelijke aansluiting verwijderen. Voor de definitieve meterkast vraagt u een nieuwe aansluiting aan.
  Heeft dit antwoord u geholpen?

Aanvullende informatie bij wijziging van een bestaande aansluiting

Onder 'wijziging van een aansluiting' vallen verschillende werkzaamheden. Hieronder leest u per type werkzaamheden waar u aan moet denken en/of wat u moet doen.

 • Voor verhoging van de aansluitcapaciteit moet u voldoen aan de volgende voorwaarde:

  • De groepenkast moet geschikt zijn voor verhoging. Dit moet u zelf (laten) controleren. Als u niet weet of uw groepenkast geschikt is, raadpleeg dan een erkend installateur. 

  Goed om te weten: door verhoging van de aansluitcapaciteit kunnen de maandelijkse netwerktarieven veranderen.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Goed om te weten: door verlaging van de aansluitcapaciteit kunnen de maandelijkse netwerktarieven veranderen.
  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Bij verplaatsing van de aansluiting moet de nieuwe meterkast voldoen aan de richtlijnen voor meterkasten.
  Heeft dit antwoord u geholpen?

Aanvullende informatie bij verwijdering van een bestaande aansluiting

Hieronder leest u waar u rekening mee moet houden bij verwijdering van een bestaande aansluiting.

 • Voor verwijdering van een bestaande aansluiting moet u rekening houden met het volgende:

  • Laat u de aansluiting verwijderen omdat u gaat slopen? Zorg dan dat u wacht met slopen tot de aansluiting weg is. Zo trekt u niet per ongeluk kabels of leidingen kapot waar nog stroom en/of gasdruk op staat. Dit voorkomt onveilige situaties.
  • Laat u de gasleiding definitief verwijderen? Dan halen we de gasmeter en de aansluitleidingen uit de woning. Daarnaast halen we de leiding weg die vanuit uw woning naar de hoofdleiding loopt. Hiervoor moeten we in uw tuin graven. Wij betalen de kosten voor het herstellen van uw tuin. Soms is een tuin zo ingericht dat we de gasleiding moeilijk kunnen bereiken. Is dit het geval? Dan kunnen we aanspraak maken op het recht dat een gasleiding altijd bereikbaar moet zijn. In dat geval vergoeden we niet alle herstelkosten.
  Heeft dit antwoord u geholpen?

Doorlooptijden van werkzaamheden

Zodra u ons een ondertekende offerte en/of akkoordverklaring hebt gestuurd, plannen wij de werkzaamheden in.  Daarover nemen we contact met u op.

De doorlooptijden in de tabel zijn streeftijden. Doorlooptijden kunnen dus veranderen en zijn per regio verschillend. De doorlooptijd begint nadat we de ondertekende offerte en/of akkoordverklaring hebben ontvangen. Wij houden u op de hoogte van de status van uw project en de actuele doorlooptijd. We doen ons best om de werkzaamheden zo snel mogelijk uit te voeren.

De volgende situaties zorgen voor een langere doorlooptijd:

 • Er is geen hoofdnet aanwezig. We moeten dan eerst een hoofdnet aanleggen.
 • Het bestaande gas- of elektriciteitsnet kan de aangevraagde capaciteit niet leveren. We moeten dan een apart proces opstarten om het bestaande net uit te breiden.
 • Uit het bodemonderzoek blijkt dat er sprake is van vervuilde grond.
 • Bij de uitbreiding van ons net komt een nieuwe leiding te liggen in grond die niet van de aanvrager is. Wij hebben dan toestemming nodig van de grondeigenaar. Die toestemming moeten wij door de notaris laten vastleggen. Dat noemen we het vestigen van zakelijk recht.
 • Er moeten vergunningen worden aangevraagd. Deze aanvraagprocedure kost tijd. De tijdsduur kan per gemeente verschillen.
 • Overige situaties die van invloed zijn op de doorlooptijd: drukte bij de aannemer, weersomstandigheden (bevroren grond), het ontbreken van de opdracht van andere netbeheerders bij een combinatie-aanvraag.

In onderstaande tabel ziet u hoe lang het ongeveer duurt vanaf de ontvangst van een ondertekende offerte tot het moment dat we werkzaamheden hebben afgerond.

Doorlooptijden

Soort werkzaamhedenSituatieDoorlooptijd
Nieuwe aansluitingGeen bijzonderhedenTot 12 weken
Nieuwe aansluitingEr is sprake van één van bovengenoemde situaties13 weken of langer
Verhogen of verlagen van aansluitcapaciteitHuidige aansluiting is geschikt voor de wijzigingTot 6 weken
Verhogen of verlagen van de aansluitcapaciteitHuidige aansluiting moet worden vervangen en er is sprake van één van bovengenoemde situaties13 weken of langer
Aansluiting verplaatsenGeen bijzonderhedenTot 12 weken
Verplaatsing aansluitingEr is sprake van één van bovengenoemde situaties13 weken of langer
Verwijdering aansluitingTot 12 weken
Scroll links/rechts voor meer

Straatwerk en herstel tuin

Om bij de kabels en leidingen in de grond te komen, moeten wij soms de bestrating (denk aan klinkers, sierbestrating of tegels) in uw tuin openbreken en terugplaatsen. Dit noemen we straatwerk. De kosten voor straatwerk zijn in het offertebedrag inbegrepen bij:

 • de aanleg van een nieuwe elektriciteitsaansluiting;
 • de aanleg van een nieuwe gasaansluiting;
 • de verwijdering van een gasaansluiting.

U bent zelf verantwoordelijk voor (de kosten van) het terugleggen van de bestrating in uw tuin bij:

 • wijziging van een bestaande gas- of elektriciteitsaansluiting;
 • verwijdering van een elektriciteitsaansluiting.

Algemene voorwaarden en tarieven

Voor alle werkzaamheden die we uitvoeren gelden onze algemene voorwaarden. De tarieven die wij tonen zijn gebaseerd op een berekening van de meest voorkomende situatie (standaardsituatie). Bij een wezenlijke afwijking van de standaardsituatie wordt het tarief gebaseerd op de werkelijke situatie.