Afgesloten gasaansluiting: kiezen tussen verwijderen en heraansluiten

Sinds 1 februari 2019 mogen gasaansluitingen niet langer dan 12 maanden afgesloten blijven liggen. Dat hebben de Nederlandse netbeheerders met elkaar afgesproken. Uit onderzoek bleek namelijk dat afgesloten gasaansluitingen op lange termijn een veiligheidsrisico vormen. Na 12 maanden zijn er 2 opties: verwijderen of heraansluiten.

graafwerkzaamheden zakelijke aansluiting verplaatsen

Brief over lang afgesloten gasaansluiting

Hebben wij uw gasaansluiting voor 1 februari 2019 afgesloten? Dan hebben we destijds geen maximale termijn met u afgesproken. Omdat wij uw afgesloten gasaansluiting niet langer kunnen laten liggen, krijgt u een brief van ons met de vraag om een keuze te maken tussen verwijderen en heraansluiten. De kosten voor het verwijderen brengen wij in dit geval niet in rekening, voor heraansluiten betaalt u wel. Voordat we u de brief sturen over de keuzemogelijkheden, controleren we of het gasnet in uw buurt binnen 4 jaar toe is aan vervanging. Is dat zo, dan plannen we de werkzaamheden tegelijkertijd in. Zo beperken we de overlast voor u.

Wat houdt verwijderen precies in?

Als u kiest voor verwijderen, dan halen we de gasmeter weg, we koppelen de gasleiding los van ons hoofdnet en we verwijderen de leiding tussen de gasmeter en ons hoofdnet. Soms is dat laatste niet mogelijk, bijvoorbeeld in een flat. Dan verwijderen we de gasmeter en doppen de gasleiding af zodat die niet meer kan worden gebruikt. Natuurlijk beperken we de schade aan uw huis en tuin zoveel mogelijk. Voordat we starten met onze werkzaamheden, onderzoeken we hoe we de gasaansluiting het beste kunnen weghalen. Want elke situatie is anders.

Gevolg voor de toekomst

Goed om te weten: als u in de toekomst weer een gasaansluiting wilt hebben, moet u ons vragen om die tegen betaling aan te leggen. Maar of wij die aansluiting op dat moment mogen aanleggen, is niet zeker. Uw gemeente beslist hierover. Alle Nederlandse gemeenten maken per wijk plannen voor duurzame alternatieven omdat Nederland wil afstappen van het aardgas. Besluit uw gemeente in de toekomst dat een nieuwe gasaansluiting op uw adres niet in de plannen past, dan mogen wij geen nieuwe gasaansluiting meer aanleggen als u daarom vraagt.

Keuze voor verwijderen doorgeven

Wilt u doorgeven dat u akkoord gaat met verwijdering? Download dan het formulier.

 • Vul het formulier in en vergeet niet om uw handtekening te zetten.
 • Stuur het ingevulde formulier naar het e-mailadres dat in de brief staat die u heeft gekregen.
 • Binnen 2 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging per e-mail van Enexis Netbeheer.
 • Wij schakelen vervolgens een van onze aannemers in voor het uitvoeren van de werkzaamheden. De aannemer belt u voor het inplannen van de werkzaamheden.

Wat houdt heraansluiten precies in?

Wilt u de gasaansluiting toch laten liggen, omdat u de mogelijkheid wilt houden om weer gas af te nemen? Dan kunt u besluiten om de aansluiting te laten heraansluiten. Bent u binnen afgesloten? Dan zorgen we ervoor dat u weer bij de hoofdkraan kunt. Die is verzegeld of er zit een kap op. Als u buiten bent afgesloten, dan hebben we de leiding naar uw pand toe dichtgemaakt en maken we dat weer ongedaan. Als u de aansluiting door ons wilt laten heraansluiten moet u eerst een contract afsluiten met een energieleverancier voor gas.

Heraansluitkosten

Wat u betaalt voor heraansluiten hangt af van de plek waar u bent afgesloten: binnen of buiten. Naast de eenmalige kosten gaat u maandelijks netwerkkosten betalen vanaf het moment dat de aansluiting opnieuw is aangesloten. Dit zijn kosten voor het beheer en onderhoud van de aansluiting.

Keuze voor heraansluiten doorgeven

Als u kiest voor heraansluiten, geeft u dat telefonisch door aan onze Klantenservice. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur via telefoonnummer 088 857 70 00.

Vragen en antwoorden over de aangepaste werkwijze

 • Dat verschilt per situatie en is zeker niet altijd nodig. Vaak is het mogelijk om op 2 plekken een gat te graven en de gasleiding via dat gat uit de grond te trekken. Onze aannemer bekijkt hoe de leiding het beste verwijderd kan worden.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Uit recent onderzoek is gebleken dat afgesloten gasaansluitingen op lange termijn een veiligheidsrisico vormen. Gebruikers van een pand kunnen vroeg of laat vergeten dat ergens een gasleiding ligt, terwijl beschadiging kan leiden tot een gevaarlijke situatie. De kans dat dat gebeurt stijgt nu steeds meer Nederlanders definitief van het gas af stappen en om die reden hun gasaansluiting laten afsluiten. Dat voorkomen we met onze nieuwe werkwijze.

  Daarnaast hebben de Nederlandse netbeheerders afgesproken om op dezelfde manier te gaan werken. Dat zorgt voor duidelijkheid tijdens de energietransitie. Bovendien kunnen achtergelaten oude (loze) leidingen leiden tot bodemverontreiniging. Ook dat willen we voorkomen.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Als een gasleiding blijft liggen terwijl die nog verbonden is met het hoofdgasnet, is dat op korte termijn veilig zolang de netbeheerder de leiding onderhoudt en controleert. Maar op lange termijn zal de eigenaar of gebruiker van een pand zich wellicht niet meer realiseren dat de gasleiding er nog ligt. Beschadiging door bijvoorbeeld graafwerkzaamheden op het perceel van het pand wordt daardoor een risico. Daarom willen de Nederlandse netbeheerders afgesloten gasleidingen niet langer dan 12 maanden laten liggen.

  Heeft dit antwoord u geholpen?