Congestiemanagement

Congestiemanagement is een systeem waarbij verbruikers, producenten en netbeheerders samenwerken. Tegen een financiële vergoeding wordt het gebruik van transportcapaciteit op het net met elkaar afgestemd. Het doel hiervan is om grote stroompieken in de elektriciteitsproductie of -afname af te vlakken. Producenten zoals zonne- en windparken krijgen bijvoorbeeld een financiële vergoeding om op een bepaald moment minder elektriciteit terug te leveren, zodat de stroompiek onder de technische grens blijft. Zo zorgen we er samen voor dat er meer transportcapaciteit op ons elektriciteitsnet beschikbaar is én het net betrouwbaar blijft.

zonnepanelen en windmolens in Nederland

Betrouwbaarheid en veiligheid voorop

Wij zijn een voorstander van het toepassen van congestiemanagement, maar alleen als dit niet ten koste gaat van de betrouwbaarheid en veiligheid van ons net. Ook de kosten moeten acceptabel blijven. Deze worden namelijk, na akkoord van de ACM, verwerkt in de transporttarieven die wij bij u in rekening brengen. Wij zien hierbij het belang van onze rol in de energietransitie en we doen er alles aan om zoveel mogelijk nieuwe klanten aan te sluiten. Daarom zijn wij in gesprek met ministeries en gemeenten. Ook zijn we in gesprek met de ACM over innovatieve oplossingen en het energiebeleid. Via onze website houden we u op de hoogte over deze ontwikkelingen.

Onderzoek naar mogelijkheden

Wij zijn verplicht om bij terugkerende tekorten aan transportcapaciteit, te onderzoeken of er congestiemanagement mogelijk is in dat gebied. Wanneer dit mogelijk is, is congestiemanagement een tijdelijke oplossing totdat het elektriciteitsnet is uitgebreid of verzwaard. De uitvoering van het onderzoek naar congestiemanagement gebeurt door TenneT (landelijke netbeheerder van het hoogspanningsnet) of door onszelf. Dit is afhankelijk van bij wie de oorzaak van het tekort aan transportcapaciteit zit (bij TenneT of bij ons). Degene die het onderzoek uitvoert, publiceert ook de uitkomsten. De onderzoeken worden uitgevoerd op basis van de Netcode Elektriciteit.