Meer transportcapaciteit creëren

Voor de uitbreiding van ons net werken we intensief samen met TenneT. Zo zorgt TenneT voor de uitbreiding van de hoogspanningsstations. Het duurt alleen wel 7 tot 10 jaar voordat zo’n station klaar is. Ondertussen stapelen de aanvragen voor afname en teruglevering van stroom zich bij ons op. We beseffen dat er oplossingen op korte termijn nodig zijn.

Windmolens rij

Efficiënter gebruik van bestaande netcapaciteit

Terwijl we het elektriciteitsnet uitbreiden, doen we er alles aan om de bestaande netcapaciteit efficiënter te benutten zonder dat dit ten koste gaat van de betrouwbaarheid:

  • Zo maken we in samenwerking met TenneT (landelijke netbeheerder van het hoogspanningsnet) gebruik van de N-1 transportcapaciteit. Hiermee bedoelen we reservecapaciteit. We zetten dit in bij onderhoud of grote storingen. Door grote duurzame opwek aan te sluiten op deze reservecapaciteit is het voor een aantal gebieden mogelijk om extra aansluitingen te realiseren. Wanneer de reserve van de N-1 capaciteit alsnog nodig is voor onderhoud of een storing, wordt er soms wel verzocht om de duurzame opwek tijdelijk af te schakelen. 

  • Ook kunnen onze klanten ervoor kiezen om gebruik te maken van cable-pooling. Dit betekent dat er gelijktijdig een zonne- en windpark op 1 aansluiting is aangesloten. Wanneer de wind waait, schijnt de zon meestal niet. En andersom geldt dat ook: op een zonovergoten dag waait het vaak niet. Zo kunnen een zonne- en windpark elkaar afwisselen op 1 kabel. Zo kunnen we allemaal efficiënt gebruikmaken van de transportcapaciteit. 

Meer transportcapaciteit door aanpassing Netcode

Onze toezichthouder ACM (Autoriteit Consument en Markt) heeft een aanpassing gedaan in de Netcode Elektriciteit. In de aangepaste Netcode staat dat netbeheerders meer transportcapaciteit beschikbaar moeten maken dan er eigenlijk beschikbaar is. Dit klinkt misschien onlogisch, maar er is meer transportcapaciteit beschikbaar wanneer klanten bereid zijn om tijdens piekmomenten op of af te schakelen. Het aantal piekmomenten waarop de maximale belastbaarheid van ons stroomnet wordt bereikt is erg beperkt. We kunnen dan meer klanten aansluiten én meer duurzame elektriciteit opwekken en transporteren. Natuurlijk mag congestiemanagement niet ten koste gaan van de veiligheid, betrouwbaarheid en betaalbaarheid van het elektriciteitsnet. Zo mag het aansluiten van nieuwe klanten, geen nadelige gevolgen hebben voor bestaande klanten. Ook de kosten van congestiemanagement moeten acceptabel blijven. De kosten worden namelijk, na akkoord van de ACM, verwerkt in de transporttarieven die wij bij onze klanten in rekening brengen.

De aangepaste Netcode Elektriciteit heeft wel een gevolg. Wanneer we in de toekomst meer capaciteit aanbieden, gaan we mogelijk door stroompieken de grens van de netcapaciteit vaker overschrijden. Hiermee bedoelen we dat meerdere klanten op hetzelfde moment gebruikmaken van hun maximale vermogen. Er wordt op zo’n piekmoment zoveel elektriciteit getransporteerd dat de maximale capaciteit van het elektriciteitsnet overschreden wordt. Als we op zo’n moment niets doen, raakt het elektriciteitsnet overbelast en valt de stroom uit. Congestiemanagement kan hiervoor een oplossing zijn. Met het toepassen van congestiemanagement kunnen we namelijk meer vermogen op ons stroomnet toelaten dan tot nu toe mogelijk is.