Van Berkel Groep schakelt over op elektrisch transport: “Voorlopig blijft het pionieren”

De sector transport en logistiek staat voor de uitdaging om over te schakelen naar elektrisch transport. In de serie Overschakelen gaan we met bedrijven in gesprek over welke stappen zij zetten. Hoe pakken ze dit aan? En waar lopen ze tegenaan? Een bedrijf dat voorop wil lopen in de energietransitie, is Van Berkel Groep. Aan het woord is Arend-Jan Costermans, Manager Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM) bij Van Berkel Groep.

Samenwerking als vertrekpunt

In 2020 zette Van Berkel Groep de eerste stap richting elektrificatie van het wagenpark. Arend-Jan Costermans legt uit: “De Rijksoverheid introduceerde in 2020 de DKTI-transport, een subsidieregeling voor emissiearme en emissievrije transportoplossingen. We vormden een samenwerking met enkele bedrijven in de regio, met als doel om via deze subsidie elektrische vrachtwagens en een laadstation te realiseren. Helaas kwamen we niet in aanmerking voor de subsidie, waardoor dat plan spaak liep.”

Door AanZET-subsidie meer mogelijk

Vervolgens zocht Van Berkel Groep naar alternatieve manieren om over te schakelen naar elektrisch transport. Costermans vertelt over hun overwegingen. "We hebben eerst gekeken naar de beschikbaarheid van materieel, en natuurlijk het financiële plaatje. Elektrisch transport is aanzienlijk duurder. Gelukkig kwam in 2022 de Aanschafsubsidie Zero-Emissie Trucks (AanZET) beschikbaar, waarmee we de aanschafkosten van onze eerste elektrische vrachtwagen deels konden financieren. In het voorjaar van 2023 was het zover, en namen we de Volvo FH Electric (4 x 2 trekker) in gebruik.”

Elektrisch rijden is omschakelen

Het gebruiken van de eerste elektrische vrachtwagen betekende een nieuwe manier van werken. Costermans vertelt: “We hebben een collega gevraagd om als ambassadeur op te treden. Hij heeft vervolgens een training gevolgd om zo efficiënt mogelijk te kunnen rijden met de elektrische Volvo. Collega’s reageerden enthousiast en waren nieuwsgierig. Het opladen bleek echter een uitdaging, aangezien ‘even snel tanken’ er niet meer bij was. Ook zijn de laadmogelijkheden nog beperkt. Dit betekent concreet dat we alternatieve routes moeten nemen en rekening moeten houden met langere oplaadtijden.”

Voorsorteren op de toekomst

Netcongestie is een zorg voor Van Berkel Groep. Costermans licht toe: “Als bedrijf willen we wel investeren in elektrisch transport, maar de toegang tot stroom is niet vanzelfsprekend. Gelukkig hebben we in 2022 op de valreep het gecontracteerd vermogen voor enkele locaties kunnen verhogen. Dit is nu voldoende, maar niet als we verder willen elektrificeren. Daarom zoeken we nu al samenwerking op met andere partijen, bijvoorbeeld in de vorm van een zogeheten Charging Energy Hub met een gedeelde energievoorziening (DC-grid) op het bedrijventerrein. Deze energiehub moet het mogelijk maken om met zonne- en windenergie niet alleen vrachtwagens op te laden, maar ook accu’s voor de scheepsvaart. Daarnaast gaan er elektrolysers getest worden voor de productie van waterstof. Ook blijven we natuurlijk de ontwikkelingen volgen rondom Groepstransportovereenkomsten (Groeps-TO)* via Enexis. Dit is een essentieel onderdeel voor het Lokaal Collectief Energienet (LCE) Veghel, waar we samen met Platform Ondernemend Meierijstad en aangesloten bedrijven aan werken. Zodra er meer duidelijkheid is, kunnen we onze duurzaamheidsvisie en plannen verder vormgeven.”

*Groeps-TO

De Groepstransportovereenkomst is een contractvorm die het delen en uitwisselen van energie tussen bedrijven in de toekomst mogelijk maakt. Hierdoor kunnen bedrijven efficiënter gebruik maken van stroom. Als netbeheerders mogen wij momenteel juridisch nog geen groepscontracten aanbieden. Naar verwachting komt hier medio 2024 verandering in. Wij stimuleren bedrijven ondertussen om zo efficiënt mogelijk om te gaan met hun capaciteit.

Pilotprojecten

Verschillende bedrijven hebben de samenwerking opgezocht om te onderzoeken of het elektriciteitsnet slim(mer) gebruikt kan worden.

  Tips voor de duurzame transitie

  Costermans heeft tips voor bedrijven die ook aan de slag gaan met elektrificatie:
  • Begin op tijd en houd de timings voor subsidierondes goed in de gaten;
  • Zoek de samenwerking op met andere partijen, zoals de gemeente en bedrijven in de omgeving;
  • Onderzoek grondig de impact van elektrificatie voor je businesscase en overweeg tussenstappen (bijvoorbeeld een duurzamere brandstof, als brug naar elektrificatie).

  Afwachten is geen optie

  Met het credo ‘Aanpakkers van nature’ wil Van Berkel Groep voorop blijven lopen in de verduurzaming van de logistieke sector. Hoewel het bedrijf grote duurzame ambities koestert, erkent Costermans ook dat de weg naar verduurzaming hobbelig zal zijn. “Onze duurzame drive als bedrijf is groot, maar we stuiten ook op beperkingen, zoals die van het huidige stroomnet.” Costermans kijkt echter hoopvol naar de toekomst, en hoopt op nieuwe ontwikkelingen. “Het zou mooi zijn als er een nieuwe energiedrager komt, of een efficiëntere vorm van een accu. Ook kijk ik hoopvol naar de verdere ontwikkelingen van waterstof. Maar (af)wachten op het ‘ei van Columbus’ is geen optie, dus we blijven de komende jaren experimenteren, innoveren en pionieren. Dat is ook mijn tip voor andere ondernemers: wacht niet af, maar blijf actief zoeken naar nieuwe mogelijkheden.”

  Over Van Berkel Groep

  Van Berkel Groep is een familiebedrijf uit het Brabantse Eerde. Onder de holding vallen 4 organisaties, die zich richten op de volgende bedrijfstakken: containerlogistiek, landschap & infra, bouwstoffen & transport en biomassa & bodemproducten. Het bedrijf telt ruim 270 medewerkers en heeft 9 bedrijfslocaties.