Overstappen op elektrisch transport begint met een transitieplan

De sector transport en logistiek maakt de komende jaren de overstap naar elektrisch transport. Daar komt veel bij kijken. Voor het opladen van uw vrachtwagens of mobiele machines kan bijvoorbeeld een nieuwe of zwaardere aansluiting nodig zijn. Steeds vaker is dat niet mogelijk omdat het elektriciteitsnet vol zit. Ontdek wat wél mogelijk is en maak een transitieplan elektrisch vervoer.

Misschien bent u zelf al bezig met de verduurzaming van uw wagenpark, omdat u wilt bijdragen aan een duurzamere toekomst, klanten dat van u vragen of omdat u ook wilt bezorgen in zero-emissiezones. Dan heeft u waarschijnlijk al ontdekt dat de overstap van zwaardere voertuigen uitdagingen met zich meebrengt. U moet complexe afwegingen maken. Investeert u nu al in elektrisch? Gaat u over op biobrandstof? Of wacht u op wagens op waterstof?

Sommige ondernemers experimenteren nu al met elektrische vrachtwagens. Maar de aanschafkosten, de actieradius en de oplaadvoorzieningen vormen vaak nog een hele uitdaging. Zeker voor zwaar transport. Dat geldt ook voor het inkopen van energie en het aansluiten van eigen laadinfrastructuur op het energienetwerk. Want meer elektriciteit en een verzwaring van uw aansluiting zijn geen vanzelfsprekendheid meer. Er is een nieuwe realiteit.

Nieuwe realiteit

We zijn bezig met een enorme verbouwing van het energiesysteem: Nederland elektrificeert. Er komen steeds meer laadpalen, warmtepompen, zonnepanelen en windturbines bij. Door de toenemende vraag naar elektriciteit en de opwek van groene stroom zijn de grenzen van ons net op veel plekken bereikt. Er is op deze plekken tijdelijk geen ruimte meer voor nieuwe of zwaardere aansluitingen. Voor grootzakelijke bedrijven is er intussen een wachtlijst voor afname of teruglevering van elektriciteit. We werken hard om onze netten uit te breiden en verzwaren, maar het kan nog 5 tot 10 jaar duren voordat dit afgerond is. Daarom zetten we ook in op optimaal gebruik van de huidige capaciteit van het elektriciteitsnet. Dat kan alleen samen met u.


Met een transitieplan weet u hoeveel capaciteit u echt nodig heeft

Als netbeheerder zetten we alles op alles om de verduurzaming van de transportsector mogelijk te maken. Maar door de krapte op het elektriciteitsnet vragen we u om kritisch te zijn op de capaciteit of de aansluiting die u aanvraagt. Kunt u slimmer omgaan met bestaande aansluitingen of laadinfrastructuur? Een zo klein mogelijke aansluiting scheelt ook in de kosten. Breng daarom eerst uw werkelijke behoefte in kaart. Schrijf een transitieplan waarbij u de volgende stappen doorloopt:

 1. Breng uw laadbehoefte in kaart

  Wilt u overstappen op elektrisch rijden, dan komt daar meer bij kijken dan u denkt. Het stappenplan van het ministerie van I&W helpt u bij de juiste voertuigkeuze en mogelijke subsidies. Ook krijgt u advies over laadpunten en inzicht in de capaciteit die u nodig heeft om uw wagenpark op te laden. Misschien leidt dit ertoe dat u beslist om voor nu nog even niets te doen. Doorloop de stappen samen met uw adviseur of installateur.

 2. Benut uw huidige capaciteit volledig

  Heeft u een elektriciteitsaansluiting met bijvoorbeeld een vermogen van 1 megawatt, maar heeft u deze capaciteit niet altijd nodig? Dan kunt u het resterende deel gebruiken voor het opladen van uw voertuigen. Uw laadbehoefte kunt u ook invullen met zonnepanelen en/of een batterij op uw eigen terrein. Laat uw technische adviseur of installateur u adviseren hoe de laadinfrastructuur past binnen het totale energiemanagement van uw bedrijf. Tip: onderzoek ook waar u kunt besparen. Wat u niet verbruikt, hoeft u immers ook niet af te nemen.

 3. Bepaal op welke momenten u kunt en wilt opladen

  Wij werken aan flexibele contractvormen en producten waarmee we samen met u efficiënter gebruik maken van de bestaande capaciteit van het elektriciteitsnet in uw gebied. Op de pagina ‘Flexibele oplossingen’ vindt u hiervan een overzicht en meer informatie over wanneer deze contractvormen beschikbaar zijn.

 4. Maak gebruik van bestaande laadfaciliteiten

  Het is niet altijd nodig om zelf laadinfrastructuur te laten aanleggen. Wellicht zijn er lokaal of regionaal (binnenkort) laadmogelijkheden, waardoor investeren in eigen laadinfrastructuur misschien niet altijd nodig is.

  • Informeer naar de visie en de plannen in uw gemeente voor oplaadinfrastructuur en kijk of deze aansluit bij uw behoefte. Een goed voorbeeld is de laadvisie van Amsterdam.
  • Kijk of u uw laadinfrastructuur voor vrachtwagens kunt delen en/of aanleggen met ondernemers in uw omgeving.
  • Onderzoek wat de laadfaciliteiten zijn in uw regio. Nederland werkt hard aan de opschaling van publieke laadinfrastructuur voor elektrisch vrachtverkeer. Daarmee gaat ook de laadprijs omlaag. Rijkswaterstaat zet zich bijvoorbeeld samen met ons in voor snellaadinfrastructuur langs snelwegen met Stopcontact op land.

  Verschillende bedrijven zijn begonnen met het ontwikkelen van een netwerk van energiehubs voor truckers.

 5. Ga na of u nog resterende laadcapaciteit nodig heeft

  Wat u nu nog mist aan capaciteit, kunt u bij ons aanvragen. Doe dit op tijd, zodat we u zo snel mogelijk op de wachtlijst kunnen plaatsen. Zo kunnen we in de uitbreidingsplannen rekening houden met uw laadbehoefte.

Samenwerkingen voor laadinfrastructuur

Elektrisch vervoer is een belangrijk onderdeel van de verduurzaming van Nederland. Voorwaarde voor succes is dat er voldoende laadmogelijkheden voor elektrische vrachtwagens zijn. Dat kan alleen door brede samenwerking. Met ElaadNL hebben wij en de andere netbeheerders het initiatief genomen om een basisinfrastructuur voor het opladen van elektrisch vrachtverkeer te realiseren. We werken hiervoor samen met leveranciers, gemeenten, marktpartijen en logistieke brancheorganisaties.

Niels Schellekens van Van de Beeten met elektrische vrachtauto op de achtergrond

Inspiratie: verhalen van bedrijven die overschakelen

De sector transport en logistiek staat voor de uitdaging om over te schakelen naar elektrisch transport. In de serie Overschakelen gaan we met bedrijven in gesprek over welke stappen zij zetten. Hoe pakken ze dit aan? En waar lopen ze tegenaan?