Wat is een contractwaarde? 

Als u een grootzakelijke elektriciteitsaansluiting hebt, dan spreekt u met Enexis Netbeheer een  gecontracteerd transportvermogen af. Voor een grootzakelijke gasaansluiting een gecontracteerde transportcapaciteit.

Wat is het?

Het gecontracteerd transportvermogen is het vermogen dat wij voor u reserveren in ons elektriciteitsnet. De gecontracteerde transportcapaciteit is de capaciteit die wij voor u reserveren in ons gasnet. Beide geven aan hoeveel u elke maand maximaal af mag nemen. Met andere woorden, een gecontracteerd(e) transportvermogen- of capaciteit bepaalt hoe zwaar u uw aansluiting (en dus het energienet) mag belasten. Dit is dus wat anders dan de hoeveelheid energie die u afneemt.

Hoogte van het gecontracteerd(e) transportvermogen- of capaciteit

Het gecontracteerd transportvermogen wordt uitgedrukt in kW (kilowatt) en de gecontacteerde transportcapaciteit in m3/h (kubieke meter per uur). De hoogte van het gecontracteerd(e) transportvermogen- of capaciteit bepaalt u zelf en wordt vastgelegd in de aansluit- en transport overeenkomst die u met Enexis Netbeheer sluit.

U bepaalt de hoogte op basis van uw energiebehoeften. Als u twijfelt, laat u dan adviseren door een erkend installateur. Veranderen uw energiebehoeften in de loop van de tijd? Dan kunt u het transportvermogen/capaciteit wijzigen.

Waarom een afgesproken waarde?

De gebruikers van ons energienet kunnen pas optimaal en zonder problemen gebruik maken van hun aansluiting als wij vraag en aanbod van energie goed op elkaar af stemmen. Dit geldt voor de hoeveelheid elektriciteit en gas die wij transporteren over ons energienet. Maar ook voor het vermogen en de capaciteit die in ons energienet beschikbaar zijn. Als er meer vermogen/capaciteit wordt afgenomen dan dat er beschikbaar is,  zorgt dat voor storingen en soms voor tekorten bij andere gebruikers.

Om dit te voorkomen en te zorgen dat voor alle gebruikers het gevraagde vermogen/capaciteit beschikbaar is, spreken wij met onze grootzakelijke klanten een waarde af dat wij reserveren in ons energienet.

Mijn Enexis Zakelijk

Alle grootzakelijke klanten kunnen inloggen in Mijn Enexis Zakelijk. Daarin kunt voor al uw grootzakelijke aansluitingen uw gecontracteerd transportvermogen of transportcapaciteit bekijken of wijzigen. Bovendien vindt u meer informatie over onder andere wanneer u een transportvermogen of -capaciteit kunt wijzigen en wat een overschrijding precies inhoudt. Hebt u nog geen account? Dan kunt u zich meteen aanmelden.