Energie opslaan? Geef dit aan ons door

Gaat u met uw bedrijf energie opslaan? En is dit meer dan 800W? Geef dit dan aan ons door. Op deze pagina leggen we uit waarom dit belangrijk is en hoe u dit regelt.

Zonnepanelen zonnepark met windmolens op de achtergrond

Waarom energie opslaan?

We wekken steeds meer duurzame energie op met windmolens en zonnepanelen. Hiervoor zijn we afhankelijk van het weer. Op zonnige dagen of wanneer de wind hard waait wekt u meer stroom op dan wordt gebruikt. Op andere momenten, bijvoorbeeld wanneer de zon niet schijnt, is er juist een tekort aan duurzame energie. Dit is op te lossen door energie op te slaan.  De opgeslagen energie kunt u gebruiken zodra er een tekort is.

Hoe slaat u energie opslaan?

Energie opslaan kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door:

  • elektrochemische opslag zoals batterijen en andere grootschalige opslagsystemen
  • chemische opslag zoals met ammoniak, waterstof of synthetisch 
  • mechanische opslag zoals een ondergrondse pompopslag 
  • thermische opslag zoals warmteopslag of thermochemisch
  • hybride opslag zoals vliegwielen

Waarom is registreren voor u belangrijk?

De mogelijkheden voor opslag van elektriciteit groeien. Door energie op te slaan vermindert u de kans op spanningsproblemen. Want opgeslagen energie belast het elektriciteitsnet niet. Het is voor ons belangrijk om te weten waar elektriciteit wordt teruggeleverd en opgeslagen. Dan weten we waar de belasting van het elektriciteitsnet omlaag gaat. Zo houden we het net samen veilig en betrouwbaar.

Voor wie geldt dit en hoe regelt u dit?

 

Ongewijzigde aansluiting met opslag tussen 800 W en 1 MW

Heeft u een grootverbruikaansluiting en gaat u elektriciteit opslaan met een vermogen tussen 800W en 1 MW of doet u dit al? Vul dan dit formulier in en stuur het naar grootzakelijk@enexis.nl.

Ongewijzigde aansluiting met opslag groter of gelijk aan 1 MW

Heeft u een grootverbruikaansluiting en gaat u elektriciteit opslaan met een vermogen groter of gelijk aan 1 MW of doet u dit al? Vul dan dit formulier in en stuur het naar grootzakelijk@enexis.nl.

Nieuwe of gewijzigde elektriciteitsaansluiting groter dan 800W

Gaat u elektriciteit opslaan met een vermogen van 800W of groter. Vraag dan een nieuwe aansluiting of wijziging van uw aansluiting aan.

Transportschaarste en aansluiten batterijen

Het aantal aanvragen voor transportcapaciteit in ons verzorgingsgebied neemt enorm toe. Deze ontwikkeling past in een bredere, landelijke trend van een steeds grotere vraag naar stroom. In steeds meer regio’s worden de grenzen van het net bereikt, zowel voor het afnemen als het terugleveren van energie. Dit noemen we transportschaarste. Toegang tot het elektriciteitsnet is hierdoor niet meer vanzelfsprekend. Dit heeft ook invloed op hoe wij batterijen aansluiten.

Kan ik nog een nieuwe aansluiting voor een batterij aanvragen?

We hebben onderzocht of er een oplossing is om batterijen bij transportschaarste op een verantwoorde manier aan te sluiten op ons stroomnet. Uit het onderzoek blijkt dat we in ieder geval tot halverwege 2024 geen oplossing hebben die past bij de wensen en behoeften van onze klanten. Tot die tijd bieden we geen offertes aan voor een verzwaring of nieuwe aansluiting voor een batterij. Als u een aanvraag doet, komt u op de wachtlijst.
Past een batterij binnen uw huidige gecontracteerd vermogen? Dan mag u deze plaatsen en is een aanvraag niet nodig. U moet dit wel bij ons melden.

Wat als ik al een aanvraag heb gedaan?

Als u al een aanvraag heeft gedaan voor een aansluiting voor een batterij, blijft u op de wachtlijst staan. We houden u op de hoogte van uw aanvraag.

We blijven de mogelijkheden onderzoeken

We zien batterijen nog steeds als een middel voor een flexibeler energiesysteem. Wel moeten batterijen bijdragen aan een oplossing voor transportschaarste en niet zorgen voor extra piekbelasting op het elektriciteitsnet. We blijven de komende jaren zoeken naar manieren om de bestaande capaciteit van ons net zo goed mogelijk te benutten en wachttijden te verminderen. Dit doen we samen met klanten, overheden en andere netbeheerders.

Lees meer over:

Aansluitvoorwaarden 

 Wanneer u energie gaat opslaan moet u voldoen aan de Technische aansluitvoorwaarden productie- en opslageenheden van Enexis. Is uw opslageenheid groter dan 1 MW dan moet u ook voldoen aan de eisen in het Electricity Storage Module Document (ESMD).