Energie opslaan? Geef dit aan ons door

Gaat u met uw bedrijf energie opslaan? En is dit meer dan 800W? Geef dit dan aan ons door. Op deze pagina leggen we uit waarom dit belangrijk is en hoe u dit regelt.

Zonnepanelen zonnepark met windmolens op de achtergrond

Waarom energie opslaan?

We wekken steeds meer duurzame energie op met windmolens en zonnepanelen. Hiervoor zijn we afhankelijk van het weer. Op zonnige dagen of wanneer de wind hard waait wekt u meer stroom op dan wordt gebruikt. Op andere momenten, bijvoorbeeld wanneer de zon niet schijnt, is er juist een tekort aan duurzame energie. Dit is op te lossen door energie op te slaan.  De opgeslagen energie kunt u gebruiken zodra er een tekort is.

Hoe kunt u energie opslaan?

Energie opslaan kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door:

  • elektrochemische opslag zoals batterijen en andere grootschalige opslagsystemen
  • chemische opslag zoals met ammoniak, waterstof of synthetisch 
  • mechanische opslag zoals een ondergrondse pompopslag 
  • thermische opslag zoals warmteopslag of thermochemisch
  • hybride opslag zoals vliegwielen

Waarom is registreren voor u belangrijk?

De mogelijkheden voor opslag van elektriciteit groeien. Door energie op te slaan vermindert u de kans op spanningsproblemen. Want opgeslagen energie belast het elektriciteitsnet niet. Het is voor ons belangrijk om te weten waar elektriciteit wordt teruggeleverd en opgeslagen. Dan weten we waar de belasting van het elektriciteitsnet omlaag gaat. Zo houden we het net samen veilig en betrouwbaar.

Voor wie geldt dit en hoe regelt u dit?

 

Ongewijzigde aansluiting met opslag tussen 800 W en 1 MW

Hebt u een grootverbruikaansluiting en gaat u elektriciteit opslaan met een vermogen tussen 800W en 1 MW of doet u dit al? Vul dan dit formulier in en stuur het naar grootzakelijk@enexis.nl.

Ongewijzigde aansluiting met opslag groter of gelijk aan 1 MW

Hebt u een grootverbruikaansluiting en gaat u elektriciteit opslaan met een vermogen groter of gelijk aan 1 MW of doet u dit al? Vul dan dit formulier in en stuur het naar grootzakelijk@enexis.nl.

Nieuwe of gewijzigde elektriciteitsaansluiting groter dan 800W

Gaat u elektriciteit opslaan met een vermogen van 800W of groter. Vraag dan een nieuwe aansluiting of wijziging van uw aansluiting aan.

Nieuw beleid voor aansluiten batterijen

Op 15 december 2022 hebben we samen met sectorvereniging Netbeheer Nederland een nieuw beleid geformuleerd voor het aansluiten van batterij-opslag. Het grootschalig inzetten van batterijen zien wij als een manier om tot een flexibeler energiesysteem te komen. Het uitgangspunt blijft hierbij wel dat batterijen moeten bijdragen aan een oplossing voor netschaarste en niet bijdragen aan extra piekbelasting van het elektriciteitsnet.

Aansluitvoorwaarden 

 Wanneer u energie gaat opslaan moet u voldoen aan de Technische aansluitvoorwaarden productie- en opslageenheden van Enexis. Is uw opslageenheid groter dan 1 MW dan moet u ook voldoen aan de eisen in het Electricity Storage Module Document (ESMD).