Aanvraag indienen

Als u een grootverbruikaansluiting heeft waarmee u elektriciteit afneemt, kunt u die ook gebruiken om elektriciteit terug te leveren. Wij bekijken of uw aansluiting, uw opwekinstallatie en ons energienet geschikt zijn voor uw plannen. Ook als u uw opwekinstallatie uitbreidt zodat u meer elektriciteit kunt terugleveren aan ons net, stuurt u een aanvraag in via dit formulier.

Monteurs bij zonnepanelen zonnepark

Uw stappenplan

 • Aanvraag indienen

  Wilt u energie terugleveren? Dien zo snel mogelijk een aanvraag bij ons in aan via onderstaand formulier.

 • Na uw aanvraag controleren wij de capaciteit op ons net

  Wij gaan na of er voldoende capaciteit op ons net beschikbaar is voor het terugleveren van de aangegeven hoeveelheid energie.

  • Onvoldoende capaciteit: wij zetten u op onze wachtlijst. Wij laten u ook weten wat u moet regelen als u besluit uw opwekinstallatie in gebruik te nemen, zonder dat u energie teruglevert aan ons net. Daarvoor heeft u onze toestemming nodig.
  • Voldoende capaciteit: u ontvangt van ons een e-mail met een akkoordverklaring. Daarin staat of wij ons elektriciteitsnet eerst moeten uitbreiden of niet. In de verklaring staat ook met welke doorlooptijd u rekening moet houden als wij ons net moeten uitbreiden.
 • Akkoordverklaring ondertekenen

  U ondertekent de akkoordverklaring en stuurt deze terug.

 • Opwekinstallatie aanmelden

  Uw opwekinstallatie moet voldoen aan de huidige eisen. Uiterlijk 3 maanden voordat de installatie in gebruik wordt genomen meldt u de opwekinstallatie aan.

 • Zorg voor een geschikte meetinrichting

  Als u energie wil terugleveren aan ons energienet, dan moet uw meetinrichting de teruggeleverde energie kunnen registreren. Niet alle meetinrichtingen kunnen dit en moeten worden aangepast. Uw meetbedrijf kan uitleggen of uw meetinrichting geschikt is en of er aanpassingen nodig zijn. Neem daarom contact op met uw meetverantwoordelijke.

  Soms is het handig om uw verbruik en uw teruglevering apart af te rekenen. Op Aansluiting met extra meetpunten leggen we daar meer over uit.

 • U ontvangt een nieuwe of aangepaste overeenkomst

  Als wij uw ondertekende akkoordverklaring hebben ontvangen, krijgt u van ons een nieuwe of aangepaste aansluit- en transportovereenkomst voor producenten. Hierin staat de EAN-code voor teruglevering. Als wij u vragen om een handtekening, bijvoorbeeld bij het afsluiten van een nieuwe overeenkomst, stuurt u de ondertekende overeenkomst naar ons terug. Is een overeenkomst aangepast en ontvangt u alleen een nieuwe bijlage, dan is een handtekening en terugsturen niet nodig.

 • Start terugleveren en contact opnemen met energieleverancier

  Heeft u bovenstaande stappen goed doorlopen? Dan kunt u energie gaan terugleveren. Van de energieleverancier krijgt u een vergoeding voor de energie die u teruglevert aan het net. Om die vergoeding te krijgen, heeft u een contract nodig met een energieleverancier. Ook als u alleen energie teruglevert. Heeft u al een contract met een energieleverancier voor het afnemen van energie? Dan kan het terugleveren van energie gevolgen hebben voor het bestaande contract. Neem als u gaat terugleveren daarom altijd contact op met uw energieleverancier.