Gevolgen wateroverlast Limburg

Geplaatst: 17-07-2021
Laatste update: 17-7-2021 12:00 uur

 Dit is een oud bericht. Bekijk hier onze laatste update

Gevolgen wateroverlast Limburg

Als gevolg van het hoge water en de vele overstromingen, kampt Enexis Netbeheer met een tweetal storingen in Limburg.  In (de buurt van) Valkenburg zitten momenteel nog ongeveer 30 klanten en in Haelen ongeveer 10 klanten zonder stroom. In Valkenburg wordt op dit moment uitvoering gegeven aan het herstelplan. In Haelen wordt daarmee gestart zodra de situatie dat toelaat. We doen er alles aan om de stroom- en gasvoorziening zo snel mogelijk te herstellen. We houden hierbij nauw contact met de Veiligheidsregio’s.    

Enexis Netbeheer begonnen met uitvoeren herstelplan Zuid-Limburg

Door het hoge water zijn enkele van onze stations defect geraakt en buiten bedrijf gesteld. Omdat de straten in Valkenburg inmiddels weer beter bereikbaar zijn, is Enexis Netbeheer gestart met de uitvoering van het herstelplan. Er zijn inmiddels 10 noodstroomaggregaten geplaatst. Vandaag worden er nog 4 extra aggregaten aangesloten. De verwachting is dat aan het einde van de dag vrijwel alle klanten in Valkenburg weer van stroom voorzien zijn door middel van deze tijdelijke oplossing. Enexis Netbeheer werkt ondertussen ook aan de structurele oplossing. Het realiseren van deze structurele oplossing gaat zeker nog de komende week in beslag nemen en daardoor ook zorgen voor overlast. Enerzijds door de werkzaamheden die wij daar moeten verrichten en anderzijds door geluidsoverlast die onze noodstroomvoorzieningen maken.

Daarnaast hebben nog 30 klanten in Valkenburg en 6 klanten in Vaals op dit moment geen gas. Ook hier geldt dat er begonnen is met de herstelwerkzaamheden. Gezien de complexe situatie kan dit nog meerdere dagen in beslag nemen totdat de gasvoorziening weer hersteld is.

Energievoorziening Maastricht en Mechelen weer hersteld

In Maastricht zaten sinds donderdagavond zo’n 50 klanten zonder stroom. Deze energievoorziening is inmiddels weer hersteld. Ook is de gasvoorziening voor de 115 klanten in Mechelen (NL) weer hersteld. 

Controle bij het betreden van uw woning na stroom- of gasonderbreking

Heeft u uw woning tijdelijk moeten verlaten en keert u terug naar huis? Dan is het belangrijk dat u controleert of er mogelijke problemen zijn met uw gas- en elektriciteitsinstallatie en/of toestellen.

Hier vindt u de veiligheidsinstructies voor gas en hier de veiligheidsinstructie voor elektriciteit. Neem bij twijfel altijd contact met ons op via 0800-9009.

Voor aanvullende instructies omtrent de veiligheid in het gebied, verwijzen we u door naar de website van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

Voor instructies omtrent de veiligheid in het gebied, verwijzen we door naar de website van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. en Veiligheidsregio Noord-Limburg.

Valkenburg

 

 

Was dit antwoord nuttig?