Uw meterkast

Enexis Netbeheer is verantwoordelijk voor de energieaansluitingen en de meters in uw meterkast. Wat betekent dat precies? Wat zit er nog meer in uw meterkast? En voor welke zaken bent u verantwoordelijk?

Aansluiting en meter in uw meterkast

In de meterkast komen de gas- en elektriciteitsleidingen van ons netwerk uw huis binnen. Deze gas- en elektriciteitsleidingen noemen we de aansluiting. Ook onze energiemeters zitten in de meterkast (afbeelding). De aansluiting en de energiemeters zijn eigendom van Enexis Netbeheer. Wij zorgen ervoor dat deze aangelegd en onderhouden worden, zodat u er gebruik van kunt (blijven) maken van gas en elektriciteit. Als er iets mis is met de aansluiting of de meter, lost Enexis Netbeheer dat voor u op.

Meterkast met elektriciteitsaansluiting en gasaansluiting

Groepenkast en binneninstallatie

Om in uw woning gebruik te kunnen maken van gas en elektriciteit, legt een installateur een groepenkast aan. Vanuit de groepenkast legt de installateur elektriciteitskabels en gasleidingen aan naar andere delen van uw woning. De groepenkast én het netwerk van kabels en leidingen dat is aangelegd na de groepenkast, noemen we uw binneninstallatie. De binneninstallatie is van u. Als u hierin iets wilt wijzigen schakelt u een erkend installateur in.

Op de afbeelding van de meterkast ziet u welk deel van u is (bovenste gedeelte) en welk deel van Enexis Netbeheer (onderste en roze gedeelte).

Veilige meterkast

In veel huizen is de meterkast ook in gebruik voor het bewaren van bijvoorbeeld paraplu's, bezems en de stofzuiger. Dit kan nadelige gevolgen hebben. Let dus op het volgende:

  • Zorg ervoor dat (hoofd)kranen en schakelaars goed bereikbaar zijn zodat u bijvoorbeeld gas en water direct kunt afsluiten als dat nodig is.
  • Voorkom dat u leidingen of apparatuur beschadigt doordat u te veel spullen in de kast opbergt.
  • Houd er rekening mee dat de technische installatie in uw meterkast ruimte nodig heeft om warmte af te geven.
  • Bewaar nooit gevaarlijke (licht ontvlambare) stoffen in uw meterkast.

Wanneer Enexis toegang vraagt

Zorg dat uw meterkast altijd goed toegankelijk is voor medewerkers van Enexis Netbeheer. In de volgende gevallen kunnen wij vragen om toegang tot uw meterkast:

  • Voor onderhoud aan uw aansluiting of energiemeter(s). Dit bezoek kondigen wij aan per brief.
  • Als onze monteurs werken aan de kabels of leidingen van het hoofdnet bij u in de buurt. Het kan gaan om gepland onderhoud of om een storing. Wij komen dan bijvoorbeeld langs om uw hoofdzekering tijdelijk te verwijderen.
  • Ook bij klanten bij wie een slimme meter in de meterkast hangt, komen wij nog af en toe langs om de meterstand op te nemen. We controleren dan of uw meter goed werkt. Hebt u nog geen slimme meter of staat de slimme meter ‘administratief uit’? Dan kunt u bezoek krijgen van onze meteropnemer óf een verzoek om een foto van uw meterstanden te uploaden op onze website.
  • Ook kan het zijn dat wij in uw meterkast onze aarding komen controleren. Dit doen we steekproefsgewijs.

U kunt onze monteurs altijd vragen om een legitimatiebewijs.

Richtlijnen meterkast

Voor nieuwbouwwoningen gelden officiële richtlijnen waar een meterkast aan moet voldoen. Ook als u bij een verbouwing van een bestaande woning een nieuwe meterkast maakt, gelden de actuele richtlijnen. Voor bestaande woningen met een meterkast die in het verleden is aangelegd, gelden de richtlijnen die in gebruik waren op het moment dat de woning werd gebouwd. De richtlijnen zijn opgesteld door de gezamenlijke Nederlandse netbeheerders.

Meer over richtlijnen meterkast.

Was dit antwoord nuttig?