Aarding

Vroeger werd de aarding vaak op de waterleiding  aangesloten. Met de komst van kunststof waterleidingen kan dat niet meer. Is de waterleiding vervangen? Dan bent u als huiseigenaar zelf verantwoordelijk voor een veilige aarding.

Monteur in meterkast

In welke situatie moet u de aarding laten controleren?

Waterleidingnet gewijzigd door drinkwaterbedrijf

Soms is de elektrische installatie van panden nog (gedeeltelijk) geaard via de metalen waterleiding. Als het drinkwaterbedrijf (bijvoorbeeld Brabant Water) een metalen leiding vervangt door kunststof, moet u zelf zorgen voor een andere manier van aarding. U krijgt dan tijdig bericht van het waterleiding- en/of energiebedrijf. De huiseigenaar moet er altijd zelf voor zorgen dat zijn elektrische installatie veilig geaard is.

Werkzaamheden aan uw waterleiding

Als u zelf de waterleidinginstallatie in uw eigen woning aanpast, dan raden wij aan om de aarding te laten controleren. Steeds meer metalen waterleidingen worden vervangen door kunststof. Daarop kan en mag niet geaard worden.

Aanpassing installatie

Als iemand veranderingen heeft aangebracht aan de elektrische installatie.

Verbouwing

Wanneer u uw woning ingrijpend verbouwt, kan dat gevolgen hebben voor de elektrische installatie. Zeker de badkamer verdient extra aandacht (als u uw bad bijvoorbeeld vervangt door een douche), omdat water een goede geleider van elektriciteit is. Hier is goede aarding van levensbelang.

Andere woning

Verhuist u naar een andere woning? Dan weet u niet welke wijzigingen vorige bewoners aan de elektrische installatie hebben aangebracht.

Bij twijfel

Het is voor u zelf moeilijk te zien of de elektrische installatie is geaard op de waterleiding. Als u twijfelt, neem dan contact op met een elektrotechnisch installateur.

Eens in de 10 jaar

Wij raden aan om eens in de 10 jaar de werking van de aardelektrode te laten controleren door een elektrotechnisch installateur.

Meer over aarding

 • Een goed geaarde elektrische installatie zorgt voor een veilige leefomgeving. Twijfelt u of uw eigen installatie goed geaard is? Vraag dan advies aan een erkende elektrotechnisch installateur. We zetten de belangrijkste zaken op een rijtje:

  • Goede aarding biedt extra bescherming. Het voorkomt dat apparaten onder spanning komen te staan. Aarding is dus van groot belang voor uw veiligheid in huis.

  • U merkt zelf niet zo snel of uw installatie goed geaard is. Ook als de aarding niet in orde is, kunnen apparaten namelijk gewoon functioneren. Maar als het fout gaat, kan het apparaat onder spanning komen te staan. Het is aanbevolen om de aardelektrode iedere 10 jaar door een installateur te laten controleren.

  • Uw elektrische installatie is een complex systeem. Voer dus zelf geen reparaties uit aan de installatie, want daardoor kunnen onveilige situaties ontstaan. Laat reparaties altijd door een installateur uitvoeren.

  • Past de stekker niet? Dan mag het apparaat niet op het stopcontact worden aangesloten.

  • Als uw installatie geaard is via de waterleiding, schakel dan de hulp in van een elektrotechnisch installateur.

  • Wanneer moet u uw elektrische installatie laten controleren? Doe dat in ieder geval na een verbouwing, na een aanpassing van de installatie en bij verhuizing. Als u niet zeker weet of uw installatie goed geaard is, laat het dan sowieso even controleren.

  • Test uw aardlekschakelaar tenminste twee keer per jaar door de ‘testknop’ in te drukken. Bijvoorbeeld wanneer u uw klok verzet van winter- naar zomertijd en andersom.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Bij oudere huizen van voor 1975 is de elektrische installatie vaak nog geaard via de waterleiding. Ook bij jongere installaties kan de aarding nog wel eens via de waterleiding lopen. De aardleiding zorgt ervoor dat de elektriciteit via de aarde wegvloeit in geval van een defect. Dit voldeed altijd prima omdat er metalen waterleidingen werden gebruikt. En metaal geleidt. Tegenwoordig zijn waterleidingbuizen van kunststof en daarmee is deze manier van aarding onbruikbaar geworden. Omdat kunststof niet geleidt, kan de elektriciteit niet meer weg, waardoor er zich levensgevaarlijke situaties kunnen voordoen.

  Aarding en elektriciteit
  Iedere ruimte in een huis is voorzien van stopcontacten en andere elektrische aansluitpunten. Ondanks dat er alles aan gedaan is om de elektrische installatie en de apparatuur zo veilig mogelijk te maken, kunnen er toch gevaarlijke situaties ontstaan. In vochtige ruimtes als badkamer, keuken, garage, kelder en schuur is het extra opletten. Vocht en metaal zijn goede geleiders van elektriciteit. Daarom zijn de stopcontacten in deze ruimtes altijd geaard. Ook het bad, de douche en andere metalen delen als radiatoren zijn op de aarde aangesloten. Dat zorgt ervoor dat zij niet onder spanning kunnen komen te staan. De elektriciteit kan door de aardleiding namelijk via de aarde wegvloeien. Het is belangrijk om te weten dat de huiseigenaar zelf verantwoordelijk is voor een veilige elektrische installatie.

  Geaard of niet?
  Geaarde stopcontacten zijn verplicht in vochtige ruimtes zoals de badkamer en keuken. Woon- en slaapkamers zijn meestal voorzien van gewone stopcontacten. Tegenwoordig zijn elektrische installaties echter volledig geaard, omdat er steeds meer metaal (stroomgeleidende onderdelen) en geaarde apparatuur gebruikt wordt. Denk bijvoorbeeld aan de radiatoren van de centrale verwarming. In nieuwe woningen zijn alle stopcontacten dus geaard. Dit is niet alleen veilig, maar ook handig omdat steeds meer apparatuur geaarde stopcontacten nodig heeft.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Aarding via metalen aardelektrode
  De aardleiding van de elektrische installatie is aangesloten op een aardelektrode (metalen pen) in de grond. Deze staat door middel van een metalen draad in verbinding met de elektrische installatie in de meterkast. Bij een defect van een apparaat of van de installatie wordt de stroom via de pen afgevoerd naar de aarde.

  Aarding via waterleiding
  Bij oudere huizen van voor 1975 is de elektrische installatie vaak geaard via de waterleiding. Ook bij jongere installaties kan de aarding nog wel eens via de waterleiding lopen. Aarding via de metalen waterleiding was makkelijk en voldeed goed vanwege het geleidende materiaal. Tegenwoordig zijn waterleidingbuizen van kunststof en daarmee is deze manier van aarding onbruikbaar geworden. Als een metalen waterleiding wordt vervangen door kunststof, dan krijgt u tijdig bericht van het waterleiding- en/of energiebedrijf. De huiseigenaar moet er altijd zelf zorgen voor dat zijn elektrische installatie veilig geaard is.

  Aarding van het energiebedrijf
  In sommige gebieden wordt aarding aangeboden door het energiebedrijf. De aardleiding in de woning is dan doorverbonden met de aardingsvoorziening van het elektriciteitsnet van het energiebedrijf.

  Aarding via een collectief aardnet
  De aardleiding in de woning is doorverbonden met die van het collectieve aardnet. Dit aardnet bestaat uit een ondergrondse koperdraad die rond de woningen is gelegd.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • In de meterkast vindt u de groepenkast met stoppen of automaten en de aardlekschakelaar. De aardlekschakelaar beschermt u als er een defect is.Als de heen- en teruggaande stroom niet gelijk is, verlaat de stroom dus via een verkeerde weg (bijvoorbeeld het menselijk lichaam) de elektrische installatie. Dit wordt ‘lekstroom’ genoemd. In zo’n geval onderbreekt de aardlekschakelaar direct de stroomtoevoer, zodat er geen spanning meer op staat.

  Geen aardlekschakelaar?
  Vanaf 1975 is een aardlekschakelaar verplicht. Als een woning van voor 1975 nog geen aardlekschakelaar heeft, dan raden wij aan er alsnog een te plaatsen. Win bij twijfel altijd advies in bij een elektrotechnisch installateur.

  Aardlekschakelaar gaat uit
  Ook door blikseminslag (in of bij uw eigen woning of elders in het elektriciteitsnet) kan de aardlekschakelaar uitschakelen. U kunt in de meeste gevallen de aardlekschakelaar zonder problemen weer aanzetten. Als de aardlekschakelaar direct weer uitvalt, is er sprake van een andere oorzaak. Het kan zijn dat de aardlekschakelaar defect is geraakt als gevolg van de blikseminslag of dat er ergens anders in huis een defect in een apparaat is opgetreden. Bent u zelf niet thuis, laat anderen na een onweersbui controleren of de aardlekschakelaar niet is uitgeschakeld.

  Test de aardlekschakelaar
  Test uw aardlekschakelaar(s) regelmatig! Want als het mechanisme niet wordt gebruikt, kunnen onderdelen vast gaan zitten en werkt het apparaat niet goed meer. U test de aardlekschakelaar door de ‘testknop’ in te drukken. De elektrische installatie wordt dan uitgeschakeld. Zet u de schakelaar weer terug, dan werkt alles weer normaal. Wordt de installatie niet uitgeschakeld, laat dan meteen een installateur langskomen. Test minimaal twee keer per jaar uw aardlekschakelaar, dan weet u zeker dat uw installatie veilig is!

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Aarding is onzichtbaar
  Een defect in de elektrische installatie of in een apparaat wordt vaak direct opgemerkt. In geval van kortsluiting slaan de stoppen door. Wanneer er een draadje loszit, werkt het apparaat niet meer. Maar u zult niet zo snel merken of uw installatie niet meer geaard is. De wasmachine blijft het bijvoorbeeld gewoon doen als de aardedraad loszit of ontbreekt. Je ontdekt het pas wanneer het misgaat. Dan ontstaat er een heel gevaarlijke situatie waarbij het apparaat en andere metalen delen in de ruimte onder spanning kunnen komen te staan.

  Een veilige installatie
  Welke bescherming biedt een goed geaard systeem? Als er een defect optreedt, komt het apparaat maar heel kort onder spanning te staan. De stroom wordt door het stopcontact afgevoerd via de aardleiding. Daardoor slaat de stop in de meterkast door of schakelt de aardlekschakelaar de elektriciteit uit voordat het gevaarlijk wordt. Als extra veiligheid zijn metalen delen in de badkamer, zoals bad, douche en radiatoren, onderling doorverbonden met de aardleiding. Hierdoor kan er geen spanning op komen te staan.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Dubbele bescherming
  Elektrische apparaten zijn goed beschermd. Allereerst door middel van een omhulsel om het apparaat. Daarnaast is bijna alle apparatuur tegenwoordig geaard. Een geaard stopcontact is dieper dan een niet-geaard stopcontact en is te herkennen aan de metalen contacten van de beschermleiding. De stekker van niet-geaarde apparatuur past niet in een geaard stopcontact. Stekkers van dubbel geïsoleerde toestellen passen in elk stopcontact. Deze apparaten zijn zo degelijk beschermd - door middel van een extra geïsoleerd omhulsel om het apparaat -, dat ze bij defecten niet onder spanning komen te staan.

  Gebruik van stekkers
  Als een stekker niet past, kunt u het apparaat ook niet veilig gebruiken. Als de stekker in één keer past, is de verbinding in orde. Anders niet. Voorkom onveilige situaties.

  Een uitgekiend systeem
  Over het elektriciteitssysteem is goed nagedacht. De uitgangspunten van de regelgevers zijn veiligheid en een perfect functionerende elektrische installatie. Natuurlijk moet ook de elektrische installatie bij u thuis voldoen aan de gestelde veiligheidseisen. Voer daarom zelf geen reparaties uit. Verwissel geen draden. Leg niet zelf een installatie aan en verricht geen aanpassingen aan het systeem.

  Als een stekker niet past, dan mag het apparaat niet op het betreffende stopcontact worden aangesloten.

  Heeft dit antwoord u geholpen?